Strom Lásky

bloggif_582849e2df7db

Vítejte na stránkách STROM LÁSKY, který je Světem nových hodnot, technologií a projektů ve jménu Lásky.

AKTIVITA CELÉ STRÁNKY

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

Každý pokus o majetkovou či jakoukoli jinou rovnost mezi všemi na Zemi byl zatím pokaždé neúspěšný proto , protože pokud se i prvky ATOMŮ dělí na prvky chudé s málo Protony, s málo Neutrony a s málo Elektrony a prvky bohaté s hodně Protony, hodně Neutrony a hodně Elektrony, tak se všichni na Zemi budou také dělit na ty co jsou chudí s málo majetkem, s malou slávou a s málo penězi a na ty co jsou bohatí s hodně majetkem, s velkou slávou a s hodně penězi, protože tak jak je nastaven ATOM sám k sobě a sám v sobě, tak se podle něj bude chovat i celý Svět sám k sobě a sám v sobě.
 
Proto všechny hmotné struktury a i celý řád na Zemi, jsou v nerovnosti kvůli nerovnosti v nastavení Atomů, ze kterých jsou všechny struktury složeny  ( obrazně z prachu) a všechny hmotné struktury se poté opět v tyto Atomy ( obrazně v prach ) obrátí …
Ale ani jedna struktura na Zemi se na Atomy neumí obrátit  sama,  protože Atomy na Zemi postrádají schopnost samovyvázání se ze struktur a proto je na Zemi  nastaveno ono zlé recyklační požírání všech struktur zvenčí ze stran recyklátorů, kteří to že jsou ti zlí, mají navíc v náplni své práce, kvůli čemuž potom každý na Zemi zná jak to dobré, když se z Atomů něco tvoří a vyrábí ( urob, vyrob), tak i to zlé, když je ono vytvořené či vyrobené zvenčí rozežráno a zbořeno (boř, zboř) ze strany těch k tomuto vytvořených recyklátorů.
A přitom všichni včetně Atomu mohli klidně již od prvopočátku svého vzniku znát jen tvoření, neboli jen to dobré a vůbec ke svému tvoření nepotřeboval znát ono recyklační a rozežírací nastavení neboli to zlé, protože stačilo vše nastavit již od prvotní částice Atomu, dle vzoru nastavení Laskavel, se schopností samovyvázání se částic z jakýchkoli struktur či přesvětýlkování ze struktur osob po nějaké předem stanovené době do řad Světýlkových, se zachováním životů a neubližování žádnému životu kvůli společenskému prochutinství a bez potřeby nastavovat jakoukoli recyklaci a její vynucení Hladem .
 
Veškeré tedy ono recyklační nastavení plus podpoření recyklace Hladem, který navíc vůbec nemůže za to, že je Hladem kvůli podpoření recyklace všeho vytvořeného a což se i popisuje v Genesis na Zemi v podobě poznání dobrého a zlého s nastavením těch co recyklují navíc tak, že poté co by nebylo z jejich strany již co recyklovat, tak umírají nikoli smrtí , ale Hladem a právě toto nastavení se stává zcela nepochopitelným, protože to takto vůbec nemuselo být:
 
Citace z Genesis: Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete ( z recyklačního nastavení Země, vynucené Hladem ) , otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
Proto všichni, včetně recyklátorů a i těchto v Genesis popisovaných smutných bohů, kteří musejí znát jak dobré tak i zlé, mají nový, spokojený  a šťastný domov ve Světě Laskavel, protože tím, že ve Světě Laskavel není potřeba recyklace, tak mají úplně všichni těla osob, nikoli těla jakýchkoli zvířat a Duha je ve světě Laskavel šťastná.
 
Země má v přípravě Laskavelsko.
Tyto IQ Podobnosti ATOMU se Světem proto nejsou náhodné a stačí je jenom pochopit    …

 

 

udel1

To, co se nedá vrátit, to je nutné od prvopočátku změnit.

A co tedy od prvopočátku změnit?

Názorným příkladem ke změně na Zemi má Země v nastavení celé Galaxie LASKAVEL a oba dva v jednom či jeden ve dvou má od prvopočátku nové Jméno a tím Jménem je LASKAVEL …

Diskuze na téma:

Nelicitujme ale vlastněme

Budoucnost je ve VOV – Vlastní Občany Vlastněné – Pokud VOV občanům dovolí ATOM

Diskuze na téma:

Právo na zákonnou půdu domova, která by byla osvobozena od všech daní a jakýchkoli jiných poplatků, nebylo by ji možno ničím zatížit a exekutory či kýmkoli jiným nijak zabavit. Díky zavedení tohoto celosvětového práva na zákonnou půdu domova, by na Zemi nebyl žádný člověk nikdy bezdomovcem.

 IQ Svět má začátek v IQ KRUHU pro Svět lidí

Hudba SL

Prezentace Podílové výroby Světa nezávislého na penězích.

Prezentace přechodu z peněžního Světa na Svět nezávislý na penězích.

Pro nastartování naší idee jsme založili stránku Start. 

Novinkami v našich filmech a animacích jsou videa Vaření s Polly.

a dále animovaný film Co je to přání ? .

obrazek8a4

Aktuálně – ČR plánují zařadit mezi rozvojové země a proto je čas pro ROZVOJ – Diskuzní fórum

Podílnictví – Měli by jste zájem o podílnický odkup pozemků ? – Diskuzní fórum

Projekt Zahrady SL s cílem, aby si každá zájmová rodina byla schopna vypěstovat vlastní kvalitní ovoce a zeleninu.

 

Aktivita – Tvoříme Svět nezávislý na penězích

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí mít takové dostupné technologie, na které nebude potřeba cokoli kupovat.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí si umět každý sám vyrobit pomocí domácích výrobníků vše co potřebuje.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí se přestat myslet na peníze a musí se začít přemýšlet, jakými technologiemi, jakým způsobem, jakou výrobou a jakými výrobníky lze zajistit všem potřeby, nezávisle na finančním systému.

iTVSL – Rozhovory s rodinou  žijící ve Světě nezávislém na penězích – animovaná vize

Video grafického návrhu samoobslužného navigačního dopravního systému.

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém nebude potřeba peněz kvůli zajištění potřeb.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude pomoc všech kolektivní a vzájemná ve jménu Lásky a Moudrosti.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude veškerá výroba, výzkum a produkce naše a v našich rukách pro naši spokojenost.

STROM LÁSKY je Svět, který bude náš, který bude o nás a který bude pro nás.

STROM LÁSKY je Svět, který každý potřebuje a o kterém každý zatím jenom sní.

STROM LÁSKY je Svět, který nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale má své kořeny v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu nás všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech.

STROMU LÁSKY je Svět, který může každý vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky a Moudrostí.

Fórum: Jakou ekonomiku nastavit, aby již nikdy nevznikal DLUH ?

Věda a vynálezy ZDE

Kutilské centrum ZDE

Video prezentace ZDE

Inzerce a vše zdarma nebo výměnou ZDE

Diskuzní Fórum  ZDE 

Diskuzní témata ZDE 

Chat ZDE

Internetová televize iTVSL  ZDE

STROM LÁSKY není Světem o Vás bez Vás, ale je Světem o Vás a s Vámi, kde Vy tento Svět můžete spolutvořit v jeho jménu a ke spokojenosti Vaši i všech jeho dalších spolutvůrců. Jsme na začátku,  máme tedy vše ve svých rukách a vítáme každého, kdo STROM LÁSKY jakkoli podpoří a vylepší. STROM LÁSKY nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech. Každý může Strom Lásky vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky, jenž je i jménem tohoto stromu.

strombily1