logo stromlasky.cz

Naše stránky nově najdete na: www.stromlasky.8u.cz

Naše subdomény najdete na:

www.stromylasky.8u.cz ... Návrh světového práva Jistoty půdy Domova

Cíl je, aby měl každý člověk na planetě minimálně 100 – 300 m2 vlastní půdy, dle možností každého státu. Tato půda by byla přidělena každému člověku na Zemi zdarma, byla by osvobozena od všech poplatků a daní a ochráněna před jakýmkoli zabavením. Na Zemi je celkem 148 milionů km2 půdy a pro 7 miliard lidí vychází na jednu osobu 19 880 m2 půdy a proto z tohoto množství půdy může velice snadno každá vláda vyčlenit 100 – 300 m2 půdy pro každou jednu osobu ...

www.laskavel.8u.cz ........ Šťastná galaxie, planetární soustava Laskavel

Laskavel je Svět, ve kterém mají všichni podoby osob a nikdo nemusí mít zvířecí, hmyzí, červí či jinou podobu uzpůsobenou k recyklaci, doplněnou trávením s údělem nemocí, bolesti a smrti, protože Laskavel má prochutinství bez obětního porážení života a místo pohádek má Laskavelky, které neobsahují zlo, zlé intriky a jakékoli falešné chování či ubližování ...

Adresa:
Telefon:
E-mail: