Strom Lásky

bloggif_582849e2df7db

Vítejte na stránkách STROM LÁSKY, který je Světem nových hodnot, technologií a projektů ve jménu Lásky.

AKTIVITA CELÉ STRÁNKY

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

Každý pokus o majetkovou či jakoukoli jinou rovnost mezi všemi na Zemi byl neúspěšný proto , protože pokud se i prvky ATOMŮ dělí na prvky chudé s málo Elektrony a prvky bohaté s hodně Elektrony, tak se všichni na Zemi také budou dělit  na ty co jsou chudí a na ty co jsou bohatí, protože jak se bude chovat ATOM sám k sobě a sám v sobě, tak se podle něj bude chovat i celý Svět sám k sobě a sám v sobě  …

udel1

Diskuze na téma:

Nelicitujme ale vlastněme

Budoucnost je ve VOV – Vlastní Občany Vlastněné – Pokud VOV občanům dovolí ATOM

Diskuze na téma:

Právo na zákonnou půdu domova, která by byla osvobozena od všech daní a jakýchkoli jiných poplatků, nebylo by ji možno ničím zatížit a exekutory či kýmkoli jiným nijak zabavit. Díky zavedení tohoto celosvětového práva na zákonnou půdu domova, by na Zemi nebyl žádný člověk nikdy bezdomovcem.

 IQ Svět má začátek v IQ KRUHU pro Svět lidí

Hudba SL

Prezentace Podílové výroby Světa nezávislého na penězích.

Prezentace přechodu z peněžního Světa na Svět nezávislý na penězích.

Pro nastartování naší idee jsme založili stránku Start. 

Novinkami v našich filmech a animacích jsou videa Vaření s Polly.

a dále animovaný film Co je to přání ? .

Aktuálně – ČR plánují zařadit mezi rozvojové země a proto je čas pro ROZVOJ – Diskuzní fórum

Podílnictví – Měli by jste zájem o podílnický odkup pozemků ? – Diskuzní fórum

Projekt Zahrady SL s cílem, aby si každá zájmová rodina byla schopna vypěstovat vlastní kvalitní ovoce a zeleninu.

 

Aktivita – Tvoříme Svět nezávislý na penězích

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí mít takové dostupné technologie, na které nebude potřeba cokoli kupovat.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí si umět každý sám vyrobit pomocí domácích výrobníků vše co potřebuje.

Aby vznikl Svět nezávislý na penězích, musí se přestat myslet na peníze a musí se začít přemýšlet, jakými technologiemi, jakým způsobem, jakou výrobou a jakými výrobníky lze zajistit všem potřeby, nezávisle na finančním systému.

iTVSL – Rozhovory s rodinou  žijící ve Světě nezávislém na penězích – animovaná vize

Video grafického návrhu samoobslužného navigačního dopravního systému.

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém nebude potřeba peněz kvůli zajištění potřeb.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude pomoc všech kolektivní a vzájemná ve jménu Lásky a Moudrosti.

STROM LÁSKY je Svět, ve kterém bude veškerá výroba, výzkum a produkce naše a v našich rukách pro naši spokojenost.

STROM LÁSKY je Svět, který bude náš, který bude o nás a který bude pro nás.

STROM LÁSKY je Svět, který každý potřebuje a o kterém každý zatím jenom sní.

STROM LÁSKY je Svět, který nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale má své kořeny v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu nás všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech.

STROMU LÁSKY je Svět, který může každý vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky a Moudrostí.

Fórum: Jakou ekonomiku nastavit, aby již nikdy nevznikal DLUH ?

Věda a vynálezy ZDE

Kutilské centrum ZDE

Video prezentace ZDE

Inzerce a vše zdarma nebo výměnou ZDE

Diskuzní Fórum  ZDE 

Diskuzní témata ZDE 

Chat ZDE

Internetová televize iTVSL  ZDE

STROM LÁSKY není Světem o Vás bez Vás, ale je Světem o Vás a s Vámi, kde Vy tento Svět můžete spolutvořit v jeho jménu a ke spokojenosti Vaši i všech jeho dalších spolutvůrců. Jsme na začátku,  máme tedy vše ve svých rukách a vítáme každého, kdo STROM LÁSKY jakkoli podpoří a vylepší. STROM LÁSKY nemá své kořeny v obchodě, penězích, konkurenci ani výdělku, ale v lásce, spolupráci, tvoření a v úspěchu všech, proto vítejte všichni, kteří ctíte Lásku jako smysl svého života a není jim jedno, jaká bude budoucnost nás všech. Každý může Strom Lásky vylepšovat, zdokonalovat i rozšiřovat a to vždy v duchu Lásky, jenž je i jménem tohoto stromu.

strombily1