Že byl dán lidem v oblastech postihovaných písečnými bouřemi ochranný oděv, který se chápe jinak a způsobuje u neznalých zmatek ?

Že byl dán lidem v oblastech postihovaných písečnými bouřemi ochranný oděv, který se chápe jinak a způsobuje u neznalých zmatek ?

Písečná bouře či prachová bouře je zvláštní atmosférický jev, kdy je vlivem pohybu vzduchových mas zvedán do atmosféry drobný prachový materiál či písek, který se pak následně spolu s posunem mas pohybuje do nových oblastí. Zvířený materiál je transportován a následně ukládán v nových oblastech.

Písečné bouře jsou typické pro aridní oblasti, kde není povrch kryt soustavnou vegetační pokrývkou, jenž by zabraňovala snadnému uchopení malých částí a jejich přenosu. Nejčastěji se s nimi setkáváme v pouštních oblastech na Zemi jako například v oblasti Sahary, Saudské Arabii apod. , ale byly pozorovány také na Marsu, kde občas dosahují globálních rozměrů, kdy je celá atmosféra planety zasažena podobnými bouřemi.

Pro ochránění populace v zemích postihovaných písečnými bouřemi byl proto navržen speciální ochranný oděv, který měl za úkol chránit tělo a krýt hlavně ústa a nos, kdy se  tento oděv stal v těchto oblastech postihovaných písečnými bouřemi doslova povinným a to převážně pro ženy, které bylo nutné chránit kvůli ochránění budoucí populace z důvodu jejich možného těhotenství.
V oblastech, které písečné bouře nepostihují již tento speciální ochranný oděv nemá důvod a to by bylo dobré vědět.