“MRTVÁ” A “ŽIVÁ” VODA ?

“MRTVÁ” A “ŽIVÁ” VODA ?

Získává se elektrolýzou vody, kdy se kolem anody vytváří kyselé prostředí, zatím co kolem katody zásadité.  Využití živé vody k přípravě potravin vyžadující zásadité prostředí jako jsou sacharidy a tuky, dále k vaření potravin a k zálivce všech plodin. Využití mrtvé vody k přípravě potravin vyžadující kyselé prostředí jako jsou bílkovinné potraviny živočišné, dále ke sterilizaci potravin a ničení plísní a hub.

voda