Využití UV světla k ošetření potravin

Využití UV světla k ošetření potravin

uvMikroorganismy jsou hlavní příčinou kažení potravin a nemocí z potravin. Těmto problémům se tradičně zamezovalo tepelným ošetřením potravin, přídavkem konzervačního prostředku, chlazením nebo zmrazováním. V současné době však spotřebitelé upřednostňují potraviny,  které jsou čerstvé a s prospěchem pro zdraví, současně ale musí být příprava pokrmů z těchto potravin časově nenáročná. Tyto potraviny musí být samozřejmě vždy bezpečné.

Tradiční metody prodlužování údržnosti potravin a zvyšování bezpečnosti ne vždy splňují očekávání spotřebitelů, zvláště pokud se požadují čerstvé potraviny. Jde např. o problém kontaminace povrchu, která ovlivňuje řadu výrobků, např. čerstvě krájenou zeleninu a ovoce.  Použitím UV světla se dosáhlo velmi dobrého stupně dekontaminace u čerstvé zeleniny, sýru, vajec, brambor a předpečených výrobků. Ukázalo se, že technologie UV světla je  užitečná v těchto i jiných aplikacích.

V testech dekontaminace vajec bylo dosaženo zvláště dobrých výsledků. Počet mikroorganismů původně přítomných se snížil o čtyři řády. Hlavním důvodem tohoto výsledku je relativně hladký povrch vajec. To usnadňuje přístup UV-světla k mikroorganismům.
Aby se získala správná chuť, musí sýr po výrobě zrát. Během skladování je sýr snadno kontaminován plísněmi. Opracování sýru k zamezení růstu plísní při skladování se ukázalo jako slibné. Jak plísně, tak jejich spóry byly velmi citlivé k UV světlu. Výsledky dosažené s UV světlem byly srovnatelné s výsledky získanými tradičními fungicidy. Nový postup opracování by tak mohl vést k tomu, že používání chemických fungicidů nebude zapotřebí.
Brambory jsou během růstu kontaminovány různými mikroorganismy. Sadbové brambory jsou zvláště citlivé k nežádoucím patogenům, např. Phytophthora infestans a bakteriím patřícím ke skupině Erwinia. Sadbové brambory se musí proto chránit před těmito organismy. Testy ukázaly, že sadbové brambory lze úspěšně ošetřovat UV světlem, přičemž nedochází k narušení jejich schopnosti klíčit.