Archiv pro rubriku: Auto – moto

“MRTVÁ” A “ŽIVÁ” VODA ?

“MRTVÁ” A “ŽIVÁ” VODA ?

Získává se elektrolýzou vody, kdy se kolem anody vytváří kyselé prostředí, zatím co kolem katody zásadité.  Využití živé vody k přípravě potravin vyžadující zásadité prostředí jako jsou sacharidy a tuky, dále k vaření potravin a k zálivce všech plodin. Využití mrtvé vody k přípravě potravin vyžadující kyselé prostředí jako jsou bílkovinné potraviny živočišné, dále ke sterilizaci potravin a ničení plísní a hub.

voda

Využití UV světla k ošetření potravin

Využití UV světla k ošetření potravin

uvMikroorganismy jsou hlavní příčinou kažení potravin a nemocí z potravin. Těmto problémům se tradičně zamezovalo tepelným ošetřením potravin, přídavkem konzervačního prostředku, chlazením nebo zmrazováním. V současné době však spotřebitelé upřednostňují potraviny,  které jsou čerstvé a s prospěchem pro zdraví, současně ale musí být příprava pokrmů z těchto potravin časově nenáročná. Tyto potraviny musí být samozřejmě vždy bezpečné.

Tradiční metody prodlužování údržnosti potravin a zvyšování bezpečnosti ne vždy splňují očekávání spotřebitelů, zvláště pokud se požadují čerstvé potraviny. Jde např. o problém kontaminace povrchu, která ovlivňuje řadu výrobků, např. čerstvě krájenou zeleninu a ovoce.  Použitím UV světla se dosáhlo velmi dobrého stupně dekontaminace u čerstvé zeleniny, sýru, vajec, brambor a předpečených výrobků. Ukázalo se, že technologie UV světla je  užitečná v těchto i jiných aplikacích.

V testech dekontaminace vajec bylo dosaženo zvláště dobrých výsledků. Počet mikroorganismů původně přítomných se snížil o čtyři řády. Hlavním důvodem tohoto výsledku je relativně hladký povrch vajec. To usnadňuje přístup UV-světla k mikroorganismům.
Aby se získala správná chuť, musí sýr po výrobě zrát. Během skladování je sýr snadno kontaminován plísněmi. Opracování sýru k zamezení růstu plísní při skladování se ukázalo jako slibné. Jak plísně, tak jejich spóry byly velmi citlivé k UV světlu. Výsledky dosažené s UV světlem byly srovnatelné s výsledky získanými tradičními fungicidy. Nový postup opracování by tak mohl vést k tomu, že používání chemických fungicidů nebude zapotřebí.
Brambory jsou během růstu kontaminovány různými mikroorganismy. Sadbové brambory jsou zvláště citlivé k nežádoucím patogenům, např. Phytophthora infestans a bakteriím patřícím ke skupině Erwinia. Sadbové brambory se musí proto chránit před těmito organismy. Testy ukázaly, že sadbové brambory lze úspěšně ošetřovat UV světlem, přičemž nedochází k narušení jejich schopnosti klíčit.

Jídlo ze vzduchu a vody. Vědcům se podařil technologický zázrak

Jídlo ze vzduchu a vody. Vědcům se podařil technologický zázrak

Finským vědcům se podařilo pomocí elektrolýzy přeměnit látky získané ze vzduchu a vody v hodnotnou stravu. Jejich objev by mohl znamenat revoluci v boji s hladomorem v chudých částech světa. Ve středu o tom informovala agentura Reuters.

Vědcům se povedlo vyrobit jídlo z vody a vzduchu

čtvrtek 3. srpna 2017, 20:14

„Prakticky všechny vstupní materiály jsou dostupné ve vzduchu. V budoucnu by tato technologie mohla být zavedena na pouštích a v dalších oblastech trpících hladomorem,“ řekl Reuters vedoucí výzkumného týmu Juha-Pekka Pitkänen z Technického výzkumného centra VTT ve Finsku.

Protein, sacharidy a tuky

Nový systém výroby potravin využívá bioreaktor obsahující vodu, mikroby a živiny, jako jsou dusík, síra a fosfor. Elektřina v bioreaktoru vyvolá elektrolýzu vody a v kombinaci s oxidem uhličitým získaným ze vzduchu dojde k chemické reakci. Jejím výsledkem je jedlá práškovitá směs. Více než polovinu z ní tvoří protein a čtvrtinu sacharidy. Zbylá část sestává z tuků a nukleových kyselin.

„Jednou z možností je domácí reaktor – přístroj, který by mohl uživatel použít k výrobě potřebného proteinu,“ slibuje Pitkänen.

Podle údajů Organizace spojených národů trpí ve světě hladem 795 miliónů lidí. V roce 2050 to podle současných trendů budou dvě miliardy.

Že byl dán lidem v oblastech postihovaných písečnými bouřemi ochranný oděv, který se chápe jinak a způsobuje u neznalých zmatek ?

Že byl dán lidem v oblastech postihovaných písečnými bouřemi ochranný oděv, který se chápe jinak a způsobuje u neznalých zmatek ?

Písečná bouře či prachová bouře je zvláštní atmosférický jev, kdy je vlivem pohybu vzduchových mas zvedán do atmosféry drobný prachový materiál či písek, který se pak následně spolu s posunem mas pohybuje do nových oblastí. Zvířený materiál je transportován a následně ukládán v nových oblastech.

Písečné bouře jsou typické pro aridní oblasti, kde není povrch kryt soustavnou vegetační pokrývkou, jenž by zabraňovala snadnému uchopení malých částí a jejich přenosu. Nejčastěji se s nimi setkáváme v pouštních oblastech na Zemi jako například v oblasti Sahary, Saudské Arabii apod. , ale byly pozorovány také na Marsu, kde občas dosahují globálních rozměrů, kdy je celá atmosféra planety zasažena podobnými bouřemi.

Pro ochránění populace v zemích postihovaných písečnými bouřemi byl proto navržen speciální ochranný oděv, který měl za úkol chránit tělo a krýt hlavně ústa a nos, kdy se  tento oděv stal v těchto oblastech postihovaných písečnými bouřemi doslova povinným a to převážně pro ženy, které bylo nutné chránit kvůli ochránění budoucí populace z důvodu jejich možného těhotenství.
V oblastech, které písečné bouře nepostihují již tento speciální ochranný oděv nemá důvod a to by bylo dobré vědět.

Že jde ze světla vytvořit hmotu a hmota má tak možnost se nerozkládat, ale opět se přetvořit na světlo ?

Že jde ze světla vytvořit hmotu a hmota má tak možnost se nerozkládat, ale opět se přetvořit na světlo ? 

Hmota ze světla? Zní to jako rozverná fantazie z odvázané alchymistické zkazky. Jenže nejsme na pitce v rudolfínské Praze a nejde o silně podroušené alchymisty. Ve skutečnosti jde o velezajímavý problém částicové fyziky, který po desetiletích bezradného mudrování najednou spěje k optimistickému konci. Fyzika je dneska podle všeho odvázanější, než kdy byli alchymisté a teď tu máme poměrně realistický recept, jak doopravdy vyrobit hmotu ze záření. Císař Rudolf II. by byl dozajista u vytržení.

Gregory Breit. Kredit: Karol Langner, Wikimedia Commons.

Na fyzikálních večírcích se vypráví, že teorii o vyrobení hmoty ze světla navrhli v roce 1934 američtí fyzici Gregory Breit a John Wheeler. Je úplně prostinká a představuje nejjednodušší recept na výrobu hmoty ze světla, který se zatím objevil. Podle Breita s Wheelerem stačí správně srazit dva fotony, čili dvě entity záření a ze srážky by měl vzniknout elektron a pozitron, čili vlastně hmota a antihmota. Jejich výpočty byly shledány teoreticky v pořádku, ale samotní Breit a Wheeler nevěřili, že bych jejich extravagantní teorii někdy někdo experimentálně ověřil. A skutečně, zatím se to nikomu nepovedlo a odborníci se vždy domnívali, že to vyžaduje extrémně energetické částice, které nejsou k dispozici. Jenže částicová fyzika nikdy nespí.

Přehled interakcí záření a hmoty. Kredit: Oliver Pike/ Imperial College London.

Jednoho dne, po několika šálcích kávy, v malé kanceláři Blackettovy fyzikální laboratoře Královské univerzity v Londýně, novodobí teoretičtí fyzici vymysleli relativně jednoduchý způsob, jak hmotu ze záření podle Breita a Wheelera skutečně experimentálně vyrobit. Jestli sledujete seriál Teorie velkého třesku, tak si nejspíš představíte, jak to asi mohlo vypadat. Každopádně, Oliver Pike a jeho kolegové v časopisu Nature Photonics navrhli nový typ experimentu fyziky vysokých energií, který by využíval soudobé technologie a fungoval by jako srážeč fotonů (photon-photon collider). Napodoboval by situaci během prvních 100 sekund existence našeho vesmíru a podle všeho také poměry při monumentálních záblescích gama, které dodnes občas skrápějí širý vesmír.

John Wheeler. Kredit: GFHund, Wikimedia Commons.

Jak už to chodí, Pike a spol. původně pracovali na něčem úplně jiném. Řešili jakési problémy kolem fúzní energie a najednou zjistili, že s tím, co mají v ruce, mohou vyřešit letitou mysteriózní záhadu s výrobou hmoty ze světla. Vědce to podle všeho šokovalo, už jsou ale, zdá se, z nejhoršího venku. Teď prý jako teoretici hledají někoho, kdo jim navržený experiment postaví, zprovozní a srazí na něm fotony. Jejich srážeč fotonů by měl přitom zahrnovat dvě zásadní procedury. Jednak by měl mít extrémně výkonný laser, jehož zášlehy urychlí elektrony téměř na rychlost světla. Rozběsněné elektrony pak vystřelí do zlaté destičky, čímž vytvoří svazek fotonů, miliardkrát energetičtějších, než viditelné světlo.

Hohlraum z Národního zážehového zařízení (NIF). Kredit: LLNL, Wikimedia Commons.

Druhá fáze využívá drobnou nádobku ze zlata zvanou hohlraum, známou z výzkumu fúzní energie. Obsluha experimentu vstřelí dovnitř hohlraumu paprsek vysokoenergetického laseru a tím ho zahřeje tak šíleně, že září podobně jako hvězdy. Nakonec by experimentátoři měli navést svazek fotonů z první fáze do středu oslnivě rozzářeného hohlraumu a v tu chvíli by mělo dojít ke srážce fotonů z obou zdrojů a k zázračnému stvoření hmoty, tedy elektronů a pozitronů. Vědci by v takovém případě měli být schopni takové částice detekovat, když budou vylétat z hohlraumu ven. Teď se můžeme jen těšit, až se tohle někomu povede.

Literatura

Imperial College London News 15. 5. 2014, Nature Photonic online 18. 5. 2014.

Že jsou oba letní měsíce stejně dlouhé?

Že jsou oba letní měsíce stejně dlouhé?

Je zvláštní, že měsíce červenec a srpen sestávají shodně z 31 dní, ačkoli se jinak v kalendáři delší měsíce pravidelně střídají s kratšími. Jen v létě nastane tato velmi příjemná změna. Nikdo si určitě nestěžuje J, ale jen málokdo ví, proč tomu tak je. Při pátraní po příčinách jsme doputovali až do dalekého Říma. Ostatně, není to asi příliš překvapivé, vždyť všechny cesty vedou do Říma

Starořímský kalendář v době republiky začínal měsícem březnem, měl jen 10 měsíců a dohromady asi 300 dní. Zimní období (leden, únor) do kalendáře nepatřilo. Proto se mimochodem září nazývá v mnoha jazycích september, tedy sedmý měsíc, i když je dnes v pořadí devátý. Podobně říjen – oktober má v názvu osmičku, listopad – november devítku a prosinec – december desítku. Jiné měsíce dodnes nesou jména římských bohů, například březnu dal jméno bůh války Mars, červnu strážkyně domácího krbu Juno.

Později sestával rok z 12 měsíců čítajících dohromady 355 dnů. Aby byl kalendářní rok v souladu s rokem tropickým, vkládaly se nepravidelně pomocné dny do posledního měsíce – února. V době občanských válek na sklonku republiky už kalendářní rok téměř neodpovídal slunečnímu. Proto v roce 46 př. n. l. provedl Julius Ceasar zásadní reformu starořímského kalendáře. Juliánský kalendář byl založen na principu střídání 12 měsíců po 31 a 30 dnech. Jeden den ale bylo potřeba odečíst (6*31+6*30=366) – odebrán byl poslednímu měsíci v roce, únoru, který se tak zkrátil na 29 dní.

Z moci úřední Caesar prodloužil stávající rok na 445 dní, aby kalendář dohnal Slunce a pro každý čtvrtý rok zavedl přestupný den, opět v únoru. Dále stanovil, že napříště bude rok začínat prvním lednem, což bylo datum, kdy do svého úřadu nastupovali římští konzulové. Na jeho počest byl 7. měsíc v novém juliánském kalendáři (červenec) přejmenován na Julius (July) – už tehdy trval 31 dní.

Za dalšího císaře Augusta proběhla menší úprava názvů a délky jednotlivých měsíců. Osmý. měsíc (srpen) byl pojmenován po samotném císaři – Augustus (august). Nebylo by dostatečně uctivé, aby měsíc nazvaný po současném císaři čítal méně dní než měsíc pojmenovaný po Caesarovi, a proto byl srpnu přičten navíc jeden den, který byl následně odebrán únoru (asi ze zvyku). Od té dobý má únor jen 28 (nebo v přestupném roce 29) dnů a my si můžeme užívat dva nádherné a dlouhé letní měsíce.

Poznámka na závěr: Rčení Všechny cesty vedou do Říma… vzniklo jako reakce na dokonalý systém cest na Apeninském poloostrově. Svým dílem k jeho vzniku přispěl i císař Augustus, když na přelomu letopočtu nechal na Forum Romanum umístit zlatý mílový kámen, v místě, kde se křižovaly hlavní cesty spojující Řím se všemi provinciemi impéria. Od té doby se tedy říká:

Omnes viae Romam ducunt…

Zdroj: https://www.lingea.cz

Že jsou kakaové boby bílé a podobně jako u kaštanů ztmavnou až působením vzduchu ?

Že jsou kakaové boby bílé a podobně jako u kaštanů ztmavnou až působením vzduchu ?

Při pití lahodného kakaového nápoje možná i vás napadla otázka týkající se původu této potraviny. Vězte, že kakaa by nebylo bez kakaovníku pravého (Theobroma cacao), což je vždyzelený strom pocházející z tropů Jižní Ameriky.

Klepněte pro větší obrázek
Mezi největší producenty kakaa patří v současnosti Ghana, Pobřeží slonoviny, Brazílie a Nigérie

Dosahuje výšky od pěti do osmi metrů, má tlustý kmen a na plstnatých větvích tmavě zelené, lesklé listy (při rašení jsou zbarveny červeně), které dosahují až třiceti centimetrů. Kmeny mladých stromů bývají hnědavé, kmeny starých kmenů bílošedé.

Přímo na kmeni nebo na silnějších větvích kakaovníku vyrůstají v menší míře celoročně oboupohlavné květy, hlavní kvetení probíhá ve dvou vlnách. Plodem je půl kilogramu vážící třiceticentimetrová bobule, která mění během zrání svou barvu: může být žlutá, zelená, hnědá i červená.

Klepněte pro větší obrázek
Květy mají deset tyčinek ve dvou kruzích. Jejich kalich je zbarven růžově, koruna bývá bělavá

Její jemně hrbolatý povrch rozděluje deset podélných brázd. V oplodí bývá pět komor, v každé z nich od čtyř do čtrnácti kulovitých až zploštělých semen – kakaových bobů. Ta jsou obklopena bělavým míškem nakyslé chuti.

Klepněte pro větší obrázek
Cenná semena se při otvírání plodů nesmí poškodit

Název kakao se používá právě pro tato semena, případně pro prášek z nich vyrobený. Zralé plody se ze stromů sklízí ručně – odsekávají se pomocí mačety. Poté se otevřou krátkým nožíkem, opatrně, aby bylo možné vyjmout z nich nepoškozené kakaové boby, jež jsou bílé a hořké.

Klepněte pro větší obrázek
Kakao přivezl do Evropy španělský dobyvatel Hernando Cortéz

Následně probíhá proces fermentace díky působením vzduchu, kdy se boby, obalené listy z banánovníku, nechají ležet až šest dnů na zemi, kdy důsledkem probíhajících chemických procesů za účasti bakterií a kvasnic získávají typické čokoládové aroma a hnědé zbarvení. Podobně se tomu děje u kaštanů, které získají svoji tmavou barvu svého obalu až působením vzduchu.

Klepněte pro větší obrázek
Kakaové boby po fermentaci

Fermentované boby se poté suší na slunci a v další fázi melou na kakaovou hmotu, z níž se při lisování oddělí kakaové máslo a kakaový prášek. Nažloutlé, tuhé máslo se používá při výrobě cukrovinek, nejvíce ho ale asi znáte jako součást kosmetických přípravků. Kakaový prášek je výchozí surovinou pro výrobu čokolády.

Věděli jste, že:

  • Název kakaovníku pravého Theobroma cacao znamená v překladu potrava bohů a rostlina jej získala v osmnáctém století od Carla Linného.
  • Španělští dobyvatelé Mexika popsali, že na dvoře vládce Aztéků se kakaový nápoj, dochucený vanilkou a kořením, naléval do zlatých pohárů se zlatou lžičkou.
Klepněte pro větší obrázek
Dřevo kakaovníku je žluté až červené a kakaové boby, vyrůstající přímo z kmene stromu, mají na délku asi dva centimetry
  • Kakaové boby, označované jako černé zrno, byly využívány i v alchymii.
  • Kakao obsahuje velké množství minerálů i vitaminů a podle vědeckých výzkumů i nejvíce antioxidantů ze všech plodin.

Foto: Profimedia

Animované gify pohádek a filmů – zdarma ke stažení

Pro dobu Vánoc jsme pro všechny připravili animované gify pohádek a filmů, které si můžete zdarma stáhnout, zde je odkaz: http://www.stromlasky.cz/pohadky-gify/

Mrazík – GIFY

mrazik-1964hd9mrazik

Princezna ze zlatou hvězdou – GIFY

princezna-se-zlatou-hvezdou-na-cele_114537-114877

Pyšná princezna – GIFY

pysna-princezna10

Tři oříšky pro Popelku – GIFY

tri-orisky-pro-popelku-1073hd1280x720-thyronx_94002-94372

Otevřený dopis všem Vědcům, Vynálezcům, Umělcům a Myslitelům

Oslovujeme všechny Vědce, Vynálezce, Umělce a Myslitele, protože celý Svět vděčí za svůj pokrok hlavně Lásce a Moudrosti Vědců, Vynálezců, Umělců a Myslitelů, kteří ve jménu Lásky a Moudrosti předaly Světu své vynálezy, své umění a své myšlenky a to proto, aby jimi usnadnili práci všech, zlepšili jimi životy všech a novými technologiemi a myšlenkami vytvořili nové vědecké směry pro všechny.

Všemi těmito jejich vynálezy, uměním a myšlenkami se ale práce a životy všech neusnadnily, protože kvůli Obchodnímu trhu peněz musí opět všichni trávit své drahocenné hodiny života v práci, která je vesměs nesmyslná, protože veškerá výroba stále vyrábí kvanta nekvalitních výrobků bez trvanlivosti, aby se musely po čase opět kupovat další a další nekvalitní výrobky.

Obchodní trh peněz tak kvůli honbě za penězi, za prodejem a za ziskem pošlapal veškerou tvořivou práci Vědců, Vynálezců, Umělců a Myslitelů.

Co tedy mohou nyní udělat všichni Vědci, Vynálezci, Umělci a Myslitelé, aby jim Obchodní trh peněz stále nešlapal po jejich práci ?

Je to jednoduché a snadné, protože stačí pouze přestat prodávat své vynálezy, umění a myšlenky Obchodnímu trhu peněz a všechny své vynálezy, umění a myšlenky si ponechat pro účely vyléčení Světa od Obchodního trhu peněz.

K vyléčení Světa od Obchodního trhu peněz je proto tento recept:

1. Láska – Neprodávat a s její pomocí zajistit všem potřeby

2. Energie – Neprodávat a s její pomocí zajistit všem potřeby

3. Umění – Neprodávat a s jeho pomocí zajistit všem potřeby

4. Věda – Neprodávat a s její pomocí zajistit všem potřeby

5. Myšlení – Neprodávat a s jeho pomocí zajistit všem potřeby

6. Příroda – Neprodávat a s její pomocí zajistit všem potřeby

A k tomuto účelu byl založen STROM LÁSKY, aby sjednotil všechny Vědce, Vynálezce, Umělce a Myslitele a s jejich pomocí zajistil všem potřeby, aby již nikdo nikdy nemusel nic prodávat, protože všechny potřeby budou mít všichni zajištěny.

V první fázi  hledáme všechny vědce a vynálezce, kteří navrhnou pro naše členy dostupné domácí výrobníky el.energie a to za použití jakéhokoli dostupného zdroje popřípadě i použití odpadních surovin každé domácnosti, nebo z proudění vzduchu v uměle vytvořených průchodnících vzduchu.

K poslednímu způsobům výroby el. energie máme zatím návrhové materiály z řad našich členů, které máme zájem zkonzultovat s odborníky z řad vědců.

 

 

Co chtějí lidé na Zemi ?

Co chtějí lidé na Zemi ?

Chtějí soutěžit a vyhrávat.

Chtějí si hrát a bavit se.

Chtějí mít pro sebe nějaké výhody.

Chtějí mít šťastný a spokojený život.

Chtějí mít na něčem zásluhu a být za něco odměněni a oceněni.

Chtějí mít svoje potřeby zajištěny tak, aby se kvůli jejich zajištění nemuseli dřít do úmoru.

Chtějí tvořit tak, aby to co vytvoří nebylo krátkodobého charakteru, mělo smysl a dávalo smysl.

Proto STROM LÁSKY představí prostřednictvím svého prvního internetového vysílání iTVSL dne 1.12.2016 zcela nový směr myšlení a to prostřednictvím interaktivního kolektivního zábavného tvoření s názvem Zahrady Pyramid, které dá všem nový pohled a novou chuť společně tvořit, společně vylepšovat a společně nalézat ta nejlepší řešení vyhovující všem. Proto Zahrady Pyramid budou novým pohledem pro všechny, jak se naučit si vzájemně pomáhat a jak se naučit spolu vzájemně spolupracovat.

Jaké bude mít STROM LÁSKY reklamy ?

STROM LÁSKY nebude mít klasické Reklamy, ale bude mít videoprezentace s názvem VideaDárečky.

VideaDárečky budou ukázkovými videoprezentacemi výrobků, které budou navrženy vyrábět a v této videoprezentaci budou moci všichni vidět každý výrobek, jeho design, jeho funkčnost a i jeho výrobu. Většinu výrobků v prezentacích VideaDárečky, si budou moci zájemci vyrobit přímo doma na speciálních domácích výrobnících a u těch výrobků, které doma vyrobit nepůjdou, se výroba započne až podle průzkumu zájmu, který po odvysílání videoprezentací VideaDárečky bude moci každý projevit tím, že pošle výrobku na internetových stránkách Like, či pošle zájem v emailu, v SMS a nebo zavolá přímo do výroby. Poté bude vyrobeno ve výrobě tolik kusů, kolik se takto objedná. Všechny výrobky prezentované ve VideaDárečky budou výrobně navrhovány tak, aby měli neomezenou životnost a aby byly jak se lidově říká … blbu vzdorné … . Všechny VideaDárečky s výrobky budou po odvysílání dostupná v archivu a tak o jejich výrobu může kdokoli kdykoli projevit výrobní zájem. Všechna Videa Dárečky pomohou celému Světu uspořit čas každého tím, že se již nebudou vyrábět zbytečnou výrobou kvanta nevyužitelných a krátkodobých výrobků, které se vesměs stávají nefunkčními po několika málo použití.

Všechny videa Dárečky budou ukázkovými prezentacemi úspěchů všech, kteří se na navrhované výrobě daného výrobku či dané službě podíleli a proto nebudou tyto Videa Dárečky obsahovat žádné ukryté ceny ani falešné návnady ani háčky, ale budou obsahovat hlavně NOVOU motivaci pro všechny se zapojit do společné tvorby.

Místo ceny, bude každý výrobek či služba obsahovat pouze informaci a tom, kolik výrobních hodin času potřebuje k výrobě prezentovaný výrobek či služba.

 

Nové myšlení

Každý je v Současném světě ovlivněn potřebou peněz a ty každého nutí myslet hlavně na to, jak, kde a čím vydělat peníze, aby měl každý na zaplacení svých potřeb. Myšlení všech je proto zatíženo myšlením peněz natolik, že už si málokdo uvědomuje pravý smysl života.

Vše se kvůli penězům proto ve Světě zaměřilo nikoli  na funkčnost a kvalitu výrobků a služeb , ale hlavně na kvantitu a množství výrobků služeb, aby se co největší množství výrobků vyrobilo a co největší množství služeb k této výrobě vytvořilo a to vše pro získání peněz k zajištění potřeb. Nejsou to ale peníze co každý potřebuje, jsou to potřeby, které si každý za peníze kupuje.

Svět proto potřebuje jednotný a společný  směr, který by všem zajišťoval potřeby nezávisle na penězích, ale prostřednictvím vzájemné spolupráce v jednom uceleném celku s jedním společným novým myšlením:

Mám li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

A proto je zde STROM LÁSKY.

 

Nové diskuzní Fóra

Fóra

 

Téma Příspěvky Stáří
Moře v České republice ?

Začal Profilovka od adminadmin v Logo skupiny pro FórumFórum

1 před 16 hodinami, 15 minutami

Profilovka od admin admin

Máte rádi sladkosti ?

Začal Profilovka od adminadmin v Logo skupiny pro FórumFórum

1 před 16 hodinami, 29 minutami

Profilovka od admin admin

Co byste ve svém okolí viděli zlepšit ?

Začal Profilovka od adminadmin v Logo skupiny pro FórumFórum

1 před 17 hodinami, 48 minutami

Profilovka od admin admin

Co si umíte vyrobit doma ?

Začal Profilovka od adminadmin v Logo skupiny pro FórumFórum

1 před 17 hodinami, 55 minutami

Profilovka od admin admin

Kolik hodin denně trávíte v práci ?

Začal Profilovka od adminadmin v Logo skupiny pro FórumFórum

1 před 18 hodinami, 11 minutami

Profilovka od admin admin

Jsou současné výrobky kvalitní ?

Začal Profilovka od adminadmin v Logo skupiny pro FórumFórum

1 před 18 hodinami, 22 minutami

Profilovka od admin admin

Bydlet ve městě nebo na vesnici ?

Začal Profilovka od adminadmin v Logo skupiny pro FórumFórum

1 před 1 dnem, 11 hodinami

Profilovka od admin admin

Nové diskuzní Fórum a Ovocný Sad

Na Stránkách STROM LÁSKY bylo založeno  Diskuzní fórum  a zábavně tématický prostor    s názvem Ovocný Sad, který obsahuje interní Chat a tématicky zaměřené Skupiny různých barev Ovoce podle druhů jednotlivých Témat.

Interní Chat a diskuzní Skupiny podle jednotlivých témat mají tyto různé barvy ovoce :

Duhové ovoce – Chat – interní konverzace mezi členy  – ZDE

Zlaté ovoce – Inspirace a Život – Diskuze v oblasti Života a Vztahů – ZDE

Fialové ovoce – Umění – Diskuze v oblasti Umění – ZDE

Červené ovoce – Výroba – Diskuze v oblasti Výroby – ZDE

Modré ovoce – Věda – Diskuze v oblasti Vědy – ZDE

Zelené ovoce – Ekologie – Diskuze v oblasti EkologieZDE

Oranžové ovoce – Vzdělání – Diskuze v oblasti Vzdělání a Studia – ZDE

Žluté ovoce – Programování – Diskuze v oblasti Programování a PC – ZDE

Růžové ovoce –  Hry – Diskuze v oblasti Her a Zábavy – ZDE

STROM LÁSKY má ještě jedno osmé ovoce, kterým je:

Bílé ovoce STROM LÁSKY  – Zakladatel STROMU LÁSKY – ZDE

Každý jednotlivec je důležitým a vzácným pro růst celého STROMU LÁSKY.

Zaregistrujte se, abyste měli přístup ke všem diskuzím.

Vytvořena nová stránka: Všechno zdarma nebo výměnou

ZDE je přímý odkaz na vše, co je zdarma nebo výměnou. Je to první krok pro vznik Světa bez potřeby peněz.

Můžete sem vkládat nejenom doporučení na vše co je zdarma, ale můžete sem vkládat i svoji inzerci Vše zdarma nebo výměnou, aby se touto inzercí započalo nové myšlení všech, že si lze pomáhat navzájem nikoli pouze pro peníze, ale i pro pocit spokojenosti z této pomoci. Proto všem předem děkujeme, že si budou v této inzerci věci buďto mezi sebou darovat a nebo vyměňovat za věci jiné.

V případě výměny doporučujeme všem inzerujícím vložit inzerát s tímto textem:

… Nabízím ( zde uveďte svůj předmět inzerce ) výměnou za ( zde uveďte vámi požadovaný předmět ) nebo nabídněte k výměně předmět jiný dle dispozic …

Pokud dle tohoto doporučení umožníte výměnu i volným výběrem, budete si poté moci vybrat od nabízejících tu nabídku výměny, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Pro přístup na stránky Vše zdarma nebo výměnou se Zaregistrujete.

 

Idea STROMU LÁSKY

Ideou STROMU LÁSKY je, že si každý bude moci vyrobit jakýkoli výrobek, umožňující to výrobně, sám doma bez nutnosti tento výrobek kupovat a to díky automatizovaným výrobním zařízením upraveným speciálně pro domácí malovýrobu, nikoli pro továrny, velké výrobní závody a korporace. Dále bude každá domácnost schopna vlastní recyklace všech odpadů domácnosti a každý výrobek půjde vždy snadno recyklovat na výrobek jiný, dle možností dané materiálem a dle potřeby domácností.  Jakýkoli díl z plastu si každý bude moci vyrobit doma dle potřeby a to na speciálních 3D tiskárnách, dle programového návrhu pro určitý výrobek a díky tomu bude mít každý více času pro rodinu a své přátele .

Mezi výrobky doma vyrobené budou patřit  všechny ty, které bude možno na domácích výrobních zařízeních vyrobit a to díky modulovému skládání stejných dílů pro různá zařízení a různá využití.  V příkladu všechny spotřebiče s otáčkovým motorem, by stačilo vždy jen modulově doplnit tak, aby byl tento motor použitelný jak pro vrtačku, tak i pro šlehač či kráječ v kuchyni, ale i sekačku na zahradě. Moduly a díly všech zařízení a vybavení budou dle jednoduchého skládačkového systému s všestranným využitím všech dílů a modulů a všechny výrobky budou navrženy tak, aby si je poskládal a případné jejich závady opravil i úplný laik. Všechny výrobky tak v každé domácnosti dostanou celoživotní záruku a využití.

Všem členům STROMU LÁSKY bude přístupný školící a technicky odborný průvodce, jak se co vyrábí a jak co funguje, aby byla prostřednictvím STROMU LÁSKY  dostupná potřebná technická, výrobní i odborná vzdělanost všech jeho členů.

Energii si každá domácnost bude vyrábět sama díky výrobníkům energie z vlastních zdrojů každé domácnosti a z doplňkových zdrojů dle možností každé domácnosti.

Mezi všemi členy bude osvěta o hospodárnosti a recyklaci všech vyprodukovaných odpadů.

Mezi všemi členy STROMU LÁSKY bude vzájemná výpomoc a nejvyšší hodnotou bude Láska, ve které bude i smysl díla všech ve spojení Lásky, Energie a Vědy pro společnou budoucnost.

Hodnota “H”

Svět nepotřebuje peníze, které svět rozdělují a zotročují, ale potřebuje jednu společnou hodnotu pro jednotný pohled na hodnotu práce člověka a tím pohledem je Hodnota ” H “, nesoucí informaci o tom, kolik bylo spotřebovaných hodin života člověka k produkci jednoho kusu nabízeného zboží, či nabízené služby.

Tato Hodnota ” H “ nebude tedy měnou k obchodování s ní na burzách, ale bude jednotnou a základní informací pro všechny, kolik pracovních hodin života člověka, je ukryto v každém výrobku a v každé službě, nezávisle na tom ve které Zemi a kým tento výrobek či služba byly realizovány, protože všude bude mít tato Hodnota ” H “ stejnou hodnotu a takovouto jednotnou hodnotu Svět potřebuje,  protože  jedině díky ní si Svět konečně uvědomí, jaké jsou skutečné hodnoty života.

Kalkulátor pro výpočet Hodnoty ” H “ bude po jeho konečné úpravě dostupný ZDE .

Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

Představte si, že se ze dne na den stanete královnou, králem, princeznou či princem a řeknou Vám:   Tomuto království Světa nyní vládni.

Co uděláte ?                                                                                                                                                               Začnete ihned využívat všech výhod panovníka, zavalíte se přepychem a budete si jen užívat a nebo se první po království rozhlédnete, jak se všichni mají ?

Pokud jste správný panovník, tak uděláte to druhé, budete zjišťovat, jak se všem ve Vašem království daří a co je nutného kde vylepšit.

A pokud jste současně i moudrým panovníkem, tak celé království uzpůsobíte tomuto pravidlu:     Mám li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

REALIZACE

Proto:

Všichni Studenti, Vědci, Vynálezci, Myslitelé a Umělci,
všech zemí, spojme svoje myšlení ve jménu Lásky
a vytvořme společně Svět, ve kterém se mají dobře všichni !

 

Tvoříme Svět nezávislý na penězích.

Koho nebaví Svět peněz a stálé hledání prací nebo klientů, aby koupili to či ono a je nespokojen s balancováním nad propastí nejistoty z budoucnosti, zda bude mít práci, zda bude mít úspěch a zda bude mít peníze pro rodinu, tak ti všichni mají nyní šanci na změnu.

Video: Svět bez peněz ZDE

Svět bez potřeby peněz.

Komu by se líbilo chodit do práce jen dva dny v týdnu ?
Komu by se líbilo mít více času na rodinu a přátele ?
Komu by se líbilo mít možnost vylepšovat každou výrobu, aby nešla žádná výroba mimo něho ?
Komu by se líbilo, aby všechny vyrobené výrobky měli neomezenou záruku ?
Komu by se líbilo mít možnost tvořit a nemyslet, při tom na to, co je kde nutno ještě zaplatit ?
Komu by se líbilo mít zboží a služby zadarmo ?

Komu by se takový svět líbil, tak jste na správných stránkách, protože na takový svět je NÁVOD ZDE a takový svět máme možnost všichni vytvořit.

STROM LÁSKY HLEDÁ HRDINY

Kdo je Hrdina ?

Hrdina je každý, kdo podpoří STROM LÁSKY nějakým vylepšením, rozšiřujícím počítačovým programem, vynálezem, patentem, novou technologií, zlepšovacím návrhem atd …

Každý Hrdina je vítán a každé jednotlivé podpoření přináší úspěch celého STROMU LÁSKY.

MOTTO: Mám li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

STROM LÁSKY je budoucností všech, kdo ctí Lásku a ví, že naši budoucnost máme všichni v našich rukách,  proto kdo jakkoliv podpoří STROM LÁSKY, podpoří tím i sebe a svoji budoucnost.

Jdeme dopředu nikoli zpátky
a proto je čas na úklid myšlení a vyhození
myšlení, které tíží celý svět po staletí a to tržní myšlení: Co za to či ono dostanu, kolik na tom či onom vydělám, kolik toho či onoho prodám, kolik peněz bude můj zisk. Takové myšlení je otroctvím.
Je nutné doplnit celé myšlení o myšlenku:
Co můžu udělat pro sebe, pro rodinu a pro svět. Protože jedině toto myšlení je svobodou.

 

 

Loading...
Translate »
Přejít k navigační liště