IQ – Svět a my

obrazek8a4

IQ Vysvětlení všeho

Vše je v ATOMU a proto kdo pochopí nastavení ATOMU, ten přišel na začátek a poté dále pochopí, že za onu honěnou se za nějakým pomyslným +, coby jakousi výhodou pomyslného zisku na Zemi opravdu nikdo nemůže, protože je ona honěná demonstrována již v nastavení ATOMU, coby pomyslný úděl každého Elektronu běhat okolo + a nebo mimo ATOM běhání Elektronu za +. Nepochopitelným se ale toto vše stává poté, když najdete důkaz o tom, že má každá částice jedno neutrální prostředí a k němu má dále každá částice jak prostředí +, tak i prostředí – včetně Elektronu a na každé částici potom pouze záleží, kterou stranou se do svého okolí natočí, to znamená jestli se natočí svou neutrální stranou nebo stranou + a nebo svou stranou -, což dává každé částici úžasnou energetickou svobodu bez honičky a úžasný prostor ke společné harmonické a klidné tvorbě všeho složeného z těchto částic … A proto následuje jasná a stručná otázka, proč si pro sebe nenašly všechny částice hezčí a klidnější hru, nežli onu hru na honěnou se za +, které navíc mají všichni již od začátku sami v sobě ? Opravdu všechny částice ATOMU ta hra na honěnou se za + stále tak baví a nebo všechny částice v té neustálé honičce se za + už na své vlastní + zapomněly? … Je dále fajn a velice důležité všem částicím k tomuto všemu zdůraznit, aby si nezaměňovaly prostředí částic + a prostředí částic – za prostředí dobré + a prostředí zlé -, protože prostředí + a prostředí – dostaly všechny částice pouze proto, aby si jimi mohly samy sobě vytvořit energii a mohlo se jim tak vše lépe a harmonicky tvořit, bez potřeby vše své vytvořené muset poté jakkoli bořit …

Důkaz o přítomnosti jak prostředí +, tak i prostředí – v částicích:

Ve stavu částice má elektron vnější záporný náboj a levotočivou spirálu, ale ve stavu vlny má pravotočivou spirálu a vnější kladný náboj.

Což skutečně znamená, že má Elektron a tudíž i všechny ostatní částice více prostředí a záleží poté pouze jakou stranou se Elektron či kterákoli jiná částice do prostředí natočí …

Proto, pokud by se částice ATOMU uměly změnit z částic na vlnu se současným přepnutím svého prostředí na prostředí neutrální, aby nenarušily okolní struktury nacházející se v okolním prostředí, svým prostředím + či -, tak má i ATOM vyřešeno samorozvazování všech svých struktur a může tak díky tomu spokojeně pouze tvořit, bez potřeby muset recyklovat svoji vlastní tvorbu prostřednictvím recyklátorů, červů, plísně atd …

Spirálová struktura:

https://polahoda.cz/spiralova_struktura_elektronu_podle_zna…

Hloupost nejde komukoli zakázat a ani z ní nejde kohokoli vinit, či kohokoli kvůli hlouposti trestat, protože hloupost je pouze nepřítomností či nepochopením Vědomostí Moudrosti …

Vše je řešitelné:

Stačí vždy pouze zajistit, aby byla v každém Vědomost Moudrosti nejenom přítomna, ale i pochopena a od začátku bude jakákoliv tvorba všeho vždy harmonicky klidná, spokojená, laskavá a už nikdy nikde nebude žádná tvorba honěná bičem honičky se za nějakým pomyslným + …

LASKAVEL …

Jednoduchý návrhový kalendář IQ

Jednoduchý kalendář pro Zem Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
Měsíce současné Týden Návrh              
Leden 1-I První             1
  2-I   2 3 4 5 6 7 8
9-I Druhý 9 10 11 12 13 1 2
16-I   3 4 5 6 7    
23-I           14    
Únor 30-I           21    
  6-II           28    
13-II Třetí   32 1        
20-II     7          
Brezen 27-II     14          
  6-III     21          
13-III Čtvrtý   28       32 1
20-III             7  
Duben 27-III             14  
  3-IV             21  
10-IV             28  
17-IV Pátý     32 1      
24-IV       7        
Květen 1-V       14        
  8-V       21        
15-V       28       32
22-V Šestý 1           7
Červen 29-V               14
  5-VI               21
12-VI               28
19-VI Sedmý       32 1    
Červenec 26-VI         7      
  3-VII         14      
10-VII         21      
17-VII         28      
  24-VII Osmý 32 1          
Srpen 31-VII   7            
  7-VIII   14            
14-VIII   21            
21-VIII Devátý 28       32 1  
Září 28-VIII           7    
  4-IX           14    
11-IX           21    
18-IX           28    
25-IX Desátý   32 1        
Říjen 2-X     7          
  9-X     14          
16-X     21          
23-X Jedenáctý   28       32 1
Listopad 30-X             7  
  6-XI             14  
13-XI             21  
20-XI             28  
Prosinec 27-XI Dvanáctý     32 1      
  4-XII       7        
11-XII       14        
18-XII       21        
25-XII       28      

Vysvětlivky k výpočtu navrhovaných dnů v roce

  Vysvětlivky k výpočtu dnů v roce
  Nyní 5 Výpočet Dny Měsíce
Leden 31 30 30+5-22= 13 První
Únor 28 30 30+2= 32 Druhý
Březen 31 30 30+2= 32 Třetí
Duben 30 30 30+2= 32 Čtvrtý
Květen 31 30 30+2= 32 Pátý
Červen 30 30 30+2= 32 Šestý
Červenec 31 30 30+2= 32 Sedmý
Srpen 31 30 30+2= 32 Osmý
Září 30 30 30+2= 32 Devátý
Říjen 31 30 30+2= 32 Desátý
Listopad 30 30 30+2= 32 Jedenáctý
Prosinec 31 30 30+2= 32 Dvanáctý
  365 365   365

První měsíc má 13 dnů a ostatních 11 měsíců má stejný počet dnů a to 32, kdy první den a poslední den je prvního měsíce a proto jsou oba dva dny bílé, stejně jako jsou bílé i první a poslední dny u všech jedenácti následujících měsíců, kdy 11 dnů prvního měsíce má barvy všech 11 měsíců následných jako znázornění, že má každý z těchto 11 měsíců poskytnuty ony dva dny od prvního měsíce. U přechodného roku by první měsíc měl 14 dní a přidaný den by byl sdílen všemi 12 měsíci a to dvě hodiny z tohoto přestupného každému měsíci.

Znázorněno bíle je 22 dnů a to první 1 a poslední 32, které byly prvním měsícem poskytnuty všem jedenácti měsícům, aby všech jedenáct měsíců mělo stejný počet dnů a to 32 a pokud by měl týden osm dnů, místo sedmi, tak by každý měsíc měl i stejný počet týdnů a to 4 týdny výpočtem 4 týdny x 8 dnů v týdnu = 32 dnů.

Názvy měsíců První, Druhý, Třetí, Čtvrtý, Pátý, Šestý, Sedmý, Osmý, Devátý, Desátý, Jedenáctý a Dvanáctý jsou kvůli ukončení hádání se a dohadování se, kdo je na Prvním místě …

KalendarKalendar1

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVO NA PŮDU DOMOVA

Fórum na téma IQ Svět – Jak ?

Jednoduchý test IQ pro SVĚT

Co ovlivňuje celkovou ekonomiku, výrobu a práci ?

svetpen

Každý Svět, který umožní půjčování, se zaskládá zbytečným odpadem ze zboží z nadvýroby kvůli splácení těchto půjček a veškerou svojí nadbytečnou výrobou si naruší svoji vlastní ekologii , kterou bude muset poté nákladně a pracně dávat do normálu a současně s tím se bude celý Svět zmítat v zadlužení se sám sobě. Proč tedy podporovat háček zadlužení z půjček, když už je dávno cesta jiná.

Každý Svět má dostatek m2 na to, aby zajistil bydlení a obživu všem a pokud by se rozloha pevniny Země rozdělila mezi všechny její obyvatele, pro jednoho obyvatele by připadlo 18580,875 m2 podílu z pevniny a 63758,25 m2 podílu z celé Země.

Pro výpočet byl počet obyvatel Země zaokrouhlen na 8.000.000.000, kdy se s tímto počtem obyvatel počítá v roce 2024 což je za pouhých sedm let.

148 647 000 km² : 8.000.000.000 = 0,018580875 km2 = 18580,875 m2 / 1 obyvatele

510 066 000 km² : 8.000.000.000 = 0,06375825 km2 = 63758,25 m2 / 1 obyvatele

Bezdomovectví proto dle tohoto výpočtu neexistuje, tak ať se nad tímto výpočtem celý Svět zamyslí … 🙂

  • Celková rozloha oceánů bez okrajových moří – 335 258 000 km²
  • Celková rozloha oceánů i s okrajovými moři – 361 419 000 km²
  • Celková rozloha pevniny – 148 647 000 km²
  • Celková rozloha Země – 510 066 000 km²

Zdroj: Wikipedia

http://populace.population.city/world/

Půjčka = zadlužení !!!

http://www.verejnydluh.cz/

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/celkovy-svetovy-statni-dluh-prekona-rekord-dosahne-magicke-hodnoty-44-bilionu-dolaru-1329234

Kolektivní financování místo půjček je řešením pro všechny

Kalkulačka k výpočtům  úroků, které nejsou pobírány  za  žádnou službu či výrobní produkci, ale zato úhrady všech úroků evokují služby a výrobní produkci, aby bylo z čeho tyto půjčky a úroky hradit. Proto čím je více půjček, tím je více úroků a tím je i větší nárůst všech možných vykonávaných služeb a nadbytečné výrobní produkce, které jsou všechny nutné kvůli konkurenci zlevňovat a toto zlevňování poté přináší ony nižší platy.

Řešením je nahrazení všech půjček kolektivním investováním a to tak, že ten kdo poskytne svoje přebytky finančních prostředků do kolektivního investování,  zajistí si tím trvalou prosperitu prostřednictvím bonusového systému z kolektivního investičního systému. Poskytnuté finanční prostředky budou sice nevratné a bez úroků,  ale jejich poskytnutí bude prospěšné každému v celém kolektivním investičním systému. Veškeré toto kolektivní investování bude řízeno a kontrolováno všemi a to v zájmu všech, kdy bude dohlíženo všemi hlavně na to, aby těchto finančních prostředků bylo použito vždy na zajištění společných potřeb.

 

Loading...
Translate »
Přejít k navigační liště