Kalkulátory

Kalkulátor spotřeby elektřiny
Wolframalpha
Frekvence otáček
Přepočty jednotek
Mocniny a odmocniny
Procenta
Kalkulacka kombinace permutace
Kalkulátory geometrie:

Kruh a kružnice

Čtverec

Koule

Krychle

Válec

Obdélník

Trojúhelník pravoúhlý

Trojúhelník

Kalkulátory fyzika

Převodník jednotek 1

Převodník jednotek 2

Kalkulátory stavebnictví

Střecha

Točité schodiště

Výuka

Magnetické pole

Elektrolýza

Velká násobilka bez kalkulačky

Mnoho lidí má s velkou násobilkou velké problémy a bez kalkulačky nedají ani ránu. Přitom výpočty nejsou tak složité, jak se zdají. Díky jednoduchému, rychlému a snadnému triku už vám velká násobilka nebude dělat vůbec žádný problém, potřebujete k tomu jen tužku a papír.

Dokážete spočítat 13×21, 321×13, 14×23, 32×12 nebo 72×14 bez kalkulačky? Ze školy zřejmě umíte si napsat čísla pod sebe a mezi s sebou násobit a pak je sečíst. V Japonsku se ale děti ve školách učí ještě jeden trik, který je daleko jednoduší a pro děti pochopitelnější. Otázkou zůstává, proč se něco takového neučí i v českých školách?

 

Stačí vám k tomu pouze tužka a kus papíru. Například pokud potřebujete vynásobit 13×21. Tak si nejdříve nakreslíte 1 šikmou čáru od levého dolního rohu do pravého horního rohu, číslici 3 pak překreslíte pomocí třech čar, které jsou opět zleva doprava. Mezi zakreslením 1 a 3 si necháte mezeru, aby se vám vše dobře počítalo.

 

Násobení - krok 1

Zdroj: YouTube.com

 

Číslo 21 opět překreslíte pomocí třech čar. Číslici 2 vyjádříte dvěma šikmými čarami vedoucími z levého horního do pravého dolního rohu tak, aby se křížili s již zakreslenými čarami. Číslici 1 opět vyjádříte šikmou čarou mířící z levého horního do pravého rohu, která opět překrývá čáry z čísla 13.

 

Násobení - krok 2

Zdroj: YouTube.com

 

Když máme nakreslenu mřížku, rozdělíme si ji na tři pole. Nejdříve sečteme všechna překřížení úplně vpravo. Vyjde nám 3. Následně sečteme překřížení ve střední části kosočtverce, vyjde nám 7. A nakonec překřížení úplně vpravo, tedy 2. Když čísla napíšeme vedle sebe, vyjde nám součet 13×21 = 273.

 

Násobení - krok 3

Zdroj: YouTube.com

 

Stejně postupujeme i u násobení troj či vícemístných čísel. Když je počet překřížení vyšší než deset, zapíšeme si pouze druhé číslo, počet desítek pak přičteme k počtu překřížení, které nám vyjde ve vedlejším levém poli.