Úvod

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

Svět je nyní postaven na rozdílech a rozděleních, které způsobují konkurenční boje, celkový nesoulad a nejistotu. Každý v současné době tráví hodiny a hodiny mimo domov, kdy rodina je odstavena na druhou kolej priorit, protože na prvním místě priorit, je práce kvůli zajištění peněz pro obživu rodiny. STROM LÁSKY je místem, kde mají možnost své realizace všichni a to jak vědci, vynálezci, myslitelé, tak výrobci a tvořitelé, kdy všechna vylepšení, nabídky a výhody povedou ke spokojenosti všech členů Stromu Lásky. Kterákoli myšlenka nebude zneužita žádnou konkurencí, protože každé vylepšení STROMU LÁSKY bude vylepšením společným pro všechny. Každá Myšlenka vylepšení bude výzvou dalším, ji ještě dále více vylepšit a zdokonalit, ale tím, že ji někdo další vylepší či zdokonalí, nebude tímto zapřena zásluha prvního, který přišel s prvním návrhem vylepšení, ale výsledné vylepšení bude kolektivní zásluhou všech, kteří se na každém vylepšení podíleli svými návrhy. Výsledné vylepšení potom bude využíváno všemi registrovanými účastníky STROMU LÁSKY k všeobecné spokojenosti. Všechny výzvy o vylepšení budou přístupné v komentářích a každý má možnost se zapojit do diskuze se vkládáním svých příspěvků a návrhů na vylepšení.