Laskavel – Nastavení a návod

Jedno společné a Harmonické Vědomí Laskavelu

duhovy kruh2Nastavení času v celé Galaxii Laskavel je pohybem celého prostoru v nekonečně různě polohově nasměrované osmičkové energetické dráze a tímto pohybem celého prostoru vznikají časová okénka spolu s duhodráhami a duhopěšinkami k pohybu a časoduhodráhami pro  nekonečný čas a nekonečný časový prostor k veškerému harmonickému  Laskavelskému ději.  Pohyb na planetách Laskavelu je proto možný buď rychlý po duhodrahách a nebo procházkově pomalý po duhopěšinkách a obojí pohyb je bez nutného vyvíjení jakékoli energie k posunu, protože se stačí pouze na tyto již vytvořené duhodráhy či duhopěšinky na planetách napojit a  přestupovat na nich dle zájmu svého směru.

Tím že je v Laskavelu složeno vše z Laskavelských neporušitelných harmonických částic Rodinek, které Laskavel tvoří a modelují, tak je v Laskavelu vše z nich vytvořené, laskavé, přátelské, harmonické, estetické a šťastné. Proto je v Laskavelu pokrok a Věda pro veškerý čas a všude na stejné a to na maximálně vědomostní úrovni, aby bylo možno se ve všech časových oblastech i místech plně věnovat odpočinku či zábavě a vědeckému tvoření bez omezení nevědomostí či jakéhokoliv jiného nevědění.

Energie v Laskavelu je osmičková energetická komunikace

OSMICKA8

Voda je v Laskavelu tvořena aktivací 8N a 8D (celkově 16) kapalných spojenských bodů u Laskavelských neporušitelných harmonických částic Rodinek, které neporušitelné a harmonické částice Rodinek spojí tak, aby tímto  spojenstvím vznikla voda a díky různým kombinacím  těchto spojenských bodů poté vznikají různé barvy vod s různými vlastnostmi  a je tomu tak proto, aby mohly poté v těchto barevných vodách vznikat i různé vlastnosti u jadroněk, prochutinových lístů a surovinových listů při jejich namáčení v těchto barevných vodách. 

Vzduch je v Laskavelu tvořen aktivací 8N a 8D (celkově 16) plynných spojenských bodů v přesné kombinaci těchto spojenských bodů určených pro vzduchové spojenství u Laskavelských neporušitelných harmonických částic Rodinek, které neporušitelné a harmonické částice Rodinek spojí tak, aby tímto  spojenstvím vznikl vzduch, protože různými kombinacemi aktivací 8N a 8D spojenských bodů u plyného spojenství vznikají i různé druhy plynů a to tak, aby nikdy mezi těmito spojensky vytvořenými různými plyny nedocházelo k žádným  reakčním kolizím, či výbuchům.

Veškeré suroviny, které obsahují a jsou složeny planety Laskavelu, obsahují i surovinové listy Laskavelských stromů a je tomu tak proto, aby se kvůli surovinám nemusely rozkopávat jakoukoliv těžbou těchto surovin planety Laskavelu a proto je na planetách Laskavelu u pevných spojenství vše nastaveno tak, že veškerá pevná spojenství co by listové spojenství  pro suroviny se částicově přemísťují  z půdy planet Laskavelu přímo do těchto surovinových listů Laskavelských stromů a ve kterých jsou tak všechny suroviny dostupné všem Laskavelčanům. Různé druhy surovin vznikají různými kombinacemi aktivací 8N a 8D (celkově 16) spojenských bodů u Laskavelských neporušitelných harmonických částic Rodinek, které mají pro listové spojenství.

Veškeré prochutiny určené k přátelské a společenské konzumaci a stolování se tvoří spojenstvím lístovým a různé druhy prochutin vznikají  různými kombinacemi aktivací 8N a 8D (celkově 16) spojenských bodů u Laskavelských neporušitelných harmonických částic Rodinek, které mají pro lístové spojenství.

Veškerá těla Laskavelčanů si v Laskavelu tvoří neporušitelné harmonické částice Rodinek aktivací svých 48N a 48D (celkově 96) spojenských bodů pro buněčná spojenství a díky různým kombinacím aktivací těchto buněčných spojenských bodů vznikají všechny druhy potřebných struktur k vytvoření těla od kostí, všech orgánů, svalů, až po kůži, nehty a vlasy a to tak, aby veškerá těla osob Laskavelčanů byla neporušitelná a esteticky líbivá.

Recyklačních  zvířat v Laskavelu není potřeba kvůli zajištění koloběhové recyklace, protože v Laskavelu si vše částicově tvoří, skládají a poté i nebuněčné spojenství vysvětlují a buněčné spojenství přesvětýlkovávají  přímo neporušitelné částice Rodinek, které Laskavel tvoří a modelují, tak, aby bylo v Laskavelu vše z nich vytvořené, laskavé, přátelské, harmonické, estetické a šťastné, bez jakékoliv potřeby muset poté cokoli vytvořené recyklačně rozbíjet či bořit a nebo se muset navzájem tělesně koloběhově recyklačně požírat.

Podoby jiné nežli jsou podoby osob Laskavelčanů jsou proto v Laskavelu možné, ale pouze ve virtuální simulaci a v duchu laskavém,  líbivém, přátelském, harmonickém, estetickém a šťastném.

Vzhledem k tomu, že Laskavel není žádným uprchlickým táborem pro jakékoliv nešťastné jedince v jakémkoliv jednom recyklačním světě, předkládá Svět  Laskavel každému takovému jednomu recyklačnímu Světu svoji podobu nastavení a všechny částice, které každý takový jeden recyklační Svět tvoří,  se mohou samy rozhodnout změnit se na neporušitelné částice Rodinek a vytvořit si tak díky tomu taktéž svůj Svět Laskavel podle vzoru Světa Laskavel, kdy Svět Laskavel každému takovému jednomu recyklačnímu Světu doporučuje vytvoření prvotně simulační verze svého Světa Laskavel, ve které si všechny částice vyladí veškeré své změny a nastavení tak, aby bylo vše funkční a v pořádku a teprve po úplně bezchybném vyladění všech změn a nastavení,  si spustit verzi částicovou a to  již prostřednictvým svých nových podob neporušitelných částic Rodinek.

Rodinka hvezdy opr

  V Laskavelu se konzumují pouze prochutinové lísty ze stromů

LASKAVEL STROM8Prochutinové lísty             Surovinové listy

Struktury stromů, prochutinových lístů a i surovinových listů se částicově rozvíjí skládáním z vně dovnitř, bez vnitřních transportních cévních systémů, aby se konzumované prochutinové lísty zcela odlišily od struktur jakýchkoli těl …

jadronky1
Všechny Laskavelské stromy se rozvíjí částicově na povrchu půdy a nenarušují tak půdu žádným prorůstáním do ní svými kořeny, díky čemuž jsou s půdou všechny Laskavelské stromu v soudržné spojovací harmonii.

krajina uprav barvy

Laskavelská neporušitelná a nedělitelná částice Rodinka, která tvoří veškeré spojenství v celé Galaxii Laskavel  – grafické animační video

Planeta Laskavel ve šťastné Galaxii Laskavel – grafické animační video

Neporušitelná částice Rodinka – grafické animační videa

Spojenské body neporušitelné částice Laskavelu

Rodinka hvezdy opr

Rozměry Laskavelu – vnitřní a vnější prostředí
Planeta Laskavel velikostTuliva a tuliokrasky kolem stromů v Laskavelu
krajina uprav barvy
Prochutinové lísty se namáčejí do vod, ve kterých zvětší o 250 % svůj objem a surovinové listy ve vodě objem nezvětšují

surlisty1asurlisty2surlisty3surlisty4

Barevné vody v Laskavelu a reakce lístů a listů při namáčení

listylisty

Kombinace barevných vod pro změny jadroněk

variacejadronek1

Laskavelský kalendář

Laskavden

Vajíčko, genetická aktivační emulze a rozvíjení

vajickoL1 vajickoLa8 bunka8

Prospokojová soustava ženy a muže v Laskavelu, kdy děti může rodit jak muž tak i žena

prospokoji6

Nafukovací prospokojí ženy v Laskavelu je pro efekt prospokojí

zenska cast prosp2ab zenskeprospokoji1

Nafukovací prospokojí muže v Laskavelu je bez cévní erekce

muzska cast prosp2ab muzskeprospokoji2

Prochutinové cesty v Laskavelu jsou bezodpadové

Prochutinova soustava8

Laskavel - Nastavení a návod s popisem

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1 names in this directory
Nastavení Galaxie Laskavelu
V galaxii Laskavelu se nemusí samy otáčet či obíhat ani planety Laskavelu okolo Sluncí a ani se nemusí otáčet či obíhat Slunce okolo planet Laskavelu, protože stabilitu všemu v Laskavelu zajišťuje Osmičková energetická komunikace, která zároveň vše v Laskavelu drží a spojuje. Prostřednictvím Osmičkové energetické komunikace je zajišťována nejenom komunikace a stabilita, ale i obrazová a světelná fotostopa v celém prostředí Galaxie Laskavelu. Aby bylo zajištěno pro všechny Laskavelčany co nejvíce místa, tak mají jednak planety a Slunce schopnost propojování se mezi sebou s dalšími nově vzniklými planetami Laskavelu dle přání Laskavelčanů a dále je každá planeta Laskavelu obyvatelná jak na povrchu planety, tak i uvnitř planety, včetně nitra ve všech Sluncích v Galaxii Laskavelu. Tím, že jsou planety Laskavelu obyvatelné vně i uvnitř a Slunce v Laskavelu obyvatelné uvnitř, tak toto nastavení planet a Sluncí v Galaxii Laskavelu, umožňuje částicím Rodinek, že nemusí hmotově vyplňovat úplně celá nitra planet i Sluncí, kdy toto úsporné nastavení je proto, protože v celé Galaxii Laskavelu se v první řadě myslí na všechny částice Rodinek, ze kterých jsou složena všechna spojenství v Galaxii Laskavelu a je proto prioritou, všem částicím Rodinek, vždy zajistit pohodlí a spokojenost. Cestování mezi všemi planetami a Sluncemi v Galaxii Laskavelu, se cestuje prostřednictvím Osmičkových energetických drah, které planetami a Sluncemi Laskavelu procházejí a to od jednoho vnějšího obvodu k druhému vnějšímu obvodu, vždy přes vnitřní prostředí planet či Sluncí.