Laskavel – Slovník

Laskavel slaví Snílkové svátky

bloggif_5aa5429dd64cc
Snílkové svátky následují po Jadroňkových svátcích.

Snílkové svátky trvají 88 dní a jsou oslavou šťastného snění a splněných šťastných přání, při nichž si všichni vzájemně dávají dárky a pozornosti.

Laskavden

Laskavel - Slovník

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 70 names in this directory
Bělíko
Místo slova mléko a náhradou za surovinu mléko. Bělíko se získává sušením stromových lístů bělíka a poté jejich mletím na sypkou směs, ze které se potom připravuje bělíko a z bělíka se potom připravují různé prochutiny.

Blankytka
Modrá půda místo hlíny má schopnost přijmout teplo i světlo ze slunce, kdy světlo a teplo začne půda uvolňovat od západu slunce až do východu a po tuto dobu je tato půda teplá a jemně vyzařuje světlo. .

Chuť
Slovo hlad v Laskavelu není, protože není potřeba jezením nic recyklovat a ani není potřeba vylučováním nic hnojit, proto hlad v Laskavelu nemusel být nastaven. Lístí se jí a připravují se z lístí chutinky pouze kvůli chuti a nikoli kvůli hladu.

Chuťař
Náhrada za kuchař, kdy chuťař je ten, kdo upravuje a připravuje prochutiny.

Chutění
Místo slova koření a náhradou za surovinu koření. Chutění se získává sušením různých stromových lístů chutění a poté jejich mletím na sypkou směs chutění, které se potom používá na ochucení prochutin.

Chuťka, chutinka, chuťkat, pochuťkat
Oběd, obídek, obědvat, poobědvat

Déda
Dešťová voda - lísty v ní nezvětšují objem, protože zvětšují objem jenom ve wédě (horké vodě).

Harmonax
Veškerá Počítačová technika

Harmonky
Zařízení a vybavení domácností

Jadroňky
Nejedlé jádra stromů, které se netrhají, ale sbírají se, až samy spadnou do jemného nadzemního kořenového porostu, připomínajícího kvetoucí trávu, který vytváří každému stromu bezpečnou neklíčící zónu, aby jadroňky v této zóně nevyklíčily, ale čekaly až budou přeneseny na půdu bez nadzemního kořenového porostu. Jadroňky jsou odolné proti jakémukoli mechanickému poškození a i po případném náhodném požití, jsou bez poškození klíčivosti.

Kolorhory
Barevné surovinové hory.

Kostradle
Místo slova kostra, aby byli tímto názvem spokojeni všichni.

Listy
Surovinové listy, které jsou bez pachů a nejsou určeny k jídlu, ale jsou pouze pro zdroj surovin. Mají kulatý tvar, drsný škrábavý povrch s mírným otrněním a silně tvrdou vnitřní strukturu, kvůli čemuž je nelze zaměnit s lísty jedlými.

Lísty
Jedlé lísty stromů, různých vůní a chutí určené k jídlu. Mají srdcovité tvary s výraznou špičkou v zakončení a hladký povrch s jemnou vnitřní strukturou, kvůli čemuž je nelze zaměnit s listy surovinovými. Lísty se mohou používat i jako blahopřejní dopisy, kdy se na líst napíše jedlou barvou blahopřejný text a líst se poté daruje jako jedlá blahopřejní pozornost.

Mlasko
Místo masa zvířat a náhradou za surovinu masa zvířat. Mlasko se získává namáčením stromových lístů mlaska do wédy ( horké vody ), ve které lísty mlaska naboptnají v mlasko, které se potom upravuje různými způsoby dle chuti. Chuť mlaska je výraznější a jemnější než u masa a na rozdíl od masa má i jemnější strukturu a proto kdo ochutná lahodnou chuť mlaska, tak už nebude chtít jíst maso.

Naplněnka
Náhrada za slovo výroba

Obloha
Zimní obloha má pouze modrou barvu, aby na ní vynikly sněhové vločky při sněžení.

Paleta
Letní obloha má pastelové barvy

Paletma
Tma v létě s hvězdami v pastelových barvách-

Pex
Dotykové pupíkové energetické uspokojení dvou pupíků pupkapupis, které se střídavě mění energeticky na pupis a pupku, kdy k puporgasmu není potřeba žádných dalších třecích, honících či jiných stimulů a je vždy dosáhnutelný a to pouze na základě dotykového kontaktu. Puporgasmus je jednak k uspokojení a dále umožňuje párové spokojenství.

Portálkové
Příchozí z jiných světů portálem. Pokud portálem projde člověk projde beze změny, ale pokud portálem projde zvíře, změní se na člověka laskavelčana a aby bylo poznat, že prošlo portálem zvíře, zůstává tomuto přeměněnému portálkovému výrazně vysoce zabarvený hlas. Všech portálkových se ujmou různé rodiny a pokud portálkoví chtějí v Laskavelu zůstat, tak mohou.

Potřebka
Výroba v potřebnících

Potřebníky
Výrobníky na základě potřeb

Prochutina
Místo slova potraviny. Prochutiny jsou v Laskavelu pouze z jedlých lístů stromů.

Prospokojí
Náhrada za slovo pohlaví. Prospokojí je pro spokojenost a je proto svobodně volitelné dle spokojenosti a proto i mužské prospokojí má dělohu pro případ, že by muž nesehnal partnerku a chtěl se stát ženou, aby mohl mít vlastní dítě.

Prozmění
Náhrada za trávení, které nepotřebuje tlakové zpracování žaludkem, ani kyselinami a žlučí, protože lístoví se začne ihned po snězení molekulárně přeměňovat a tělo si poté z lístoví vezme jen tolik energii, kolik potřebuje k rukodělným a tvořivým činnostem a to tak, aby nebyla v tělu narušena klidová a odpočinková potřeba. Pro získání energie k rukodělným a tvořivým činnostem není nutné lístoví jíst, protože si umí každé tělo potřebnou energii vyrobit i samo a proto je lístoví jen doplňkem chuťovým nikoli hladovým.

Prozměňová soustava
Místo trávicí soustavy, kdy prozměňová soustava nepotřebuje tlakové zpracování žaludkem, ani kyselinami a žlučí, protože lístoví se začne ihned po snězení molekulárně přeměňovat a tělo si poté z lístoví vezme jen tolik energii, kolik potřebuje pro tělo a k činnostem rukodělným a to tak, aby nebyla v tělu narušena klidová a odpočinková potřeba. Pro získání energie k rukodělným a tvořivým činnostem není však nezbytně nutné lístoví jíst, protože si umí každé tělo potřebnou energii vyrobit i samo a proto je lístoví jen doplňkem chuťovým nikoli hladovým.

Pupipauza
Čas puporgasmu, ve kterém je možné využít sex kontaktní či sex bezkontaktní a to za účelem početí.

Pupirod
Pupíkový porod, který jiné světy nahradily porodem skrze cesty pro početí. Pupirod je bezbolestný, protože používá pupi cesty, které jsou do doby porodu uzavřeny spirálovitě stočenými svalovými šlachy a při pupirodu se tyto spirálovitě stočené svalové šlachy rozvinou na potřebně velký průchod miminku. Po pupirodu se uvolněné svalové šlachy pro průchod miminka opět stočí a estetika uzavření pupíka zůstává zachována.

Pupišlachy
Pupečníkový šlachy se svalovým pouzdrem, které se uvolní pouze pro případný pupiporod, který je náhradou císařskému řezu.

Pupkapupis
Pupíkový energeticky střídavý stimul vedoucí k puporgasmu, který ovládá Sex vedoucí k párovému spokojenství. Sex je bez výrazných prožitků, kdy prožitkem u sexu je pouze puporgasmus probíhající v pupopauze. U sexu proto není potřeba za orgasmem honit ani jedno prospokojí, protože obě opačná prospokojí jsou ovládány pouze skrze stahy způsobené společným puporgasmem z pex.

Puplibek
Pupíkový polibek.

Puporgasmus
Pupíkový orgasmus kontaktní, ke kterému dochází po kontaktním dotyku dvou pupíků, které se střídavě mění na pupis a pupku, kdy k puporgasmu není již potřeba žádných dalších třecích, honících či jiných stimulů a je vždy dosahnutelný. Puporgasmus je nutný pro Sex vedoucí k párovému spokojenství.

Rukodílo, Rukodílné
Náhrada za slova Práce, Pracovní

Schutina
Svačina

Schuťovač
Výrobník nových chutí

Sex
Sex je pro účely oplodnění a početí, které je realizovatelné pouze po Pex a díky puporgasmu, který sex umožňuje. Oplodňovací sex je bez výrazných prožitků, kdy prožitkem u sexu je pouze puporgasmus probíhající v pupopauze. U sexu není potřeba za orgasmem honit obě opačná prospokojí, protože obě opačná prospokojí jsou ovládány pouze skrze stahy společného puporgasmu z pex a proto k vyloučení oplodňovací tekutiny není nutné spojení obou prospokojí, protože oplodňovací tekutina je vyloučena na základě pupoorgasmu a poté co je oplodňovací tekutina vystavena nižší teplotě a působení vzduchu, tak se po chvíli změní na malou želatinovou kuličku, kterou poté stačí pouze vložit do oplodňovacího otvoru a stahy z pupoorgasmu si tuto želatinovou kuličku přemístí do dělohy, ve které se želatinová kulička opět změní na oplodňovací tekutinu a poté dojde k oplodnění.

Slavoce
Místo slova ovoce a náhradou za surovinu ovoce. Slavoce se získává namáčením stromových lístů slavoce do wédy ( horké vody ), ve které lísty slavoce naboptnají ve slavoce, které se potom upravuje různými způsoby dle chuti.

Slunce
Letní slunce - vyrovnává všude teplo. Letní slunce se střídá se zimním sluncem podle ročního období

Sníchuť, sníchutinka, sníchat, posníchat
Snídaně, snídaňka, snídat, posnídat

Snílky
Svátky a oslavy snění, které trvají 88 dnů a začínají dnem, kdy se začíná vracet letní slunce a po tuto dobu září na obloze hvězdy ve všech barvách a ve všech barvách v těchto dnech září i slunceměsíc. O snílcích si všichni vzájemně dávají snílkové dárky se světelnými stuhami v duhových barvách.

Spojenka
Místo slova mouka a náhradou za surovinu mouka. Spojenka se získává sušením stromových lístů spojenky a poté jejich mletím na sypkou směs, ze které se potom připravují různé prochutiny.

Spokojenky
Spokojenky jsou svátky spokojenství, které následují po Snílkových svítcích v délce trvání 88 dní a jsou oslavou šťastného spokojenství vzniklého díky pěti různým lístům stromů spokojenek, tvořící spolu barvy duhy a jejichž konzumace vede k samospokojenství. Lísty stromů spokojenek jsou určeny těm, kdo nenajdou vhodného partnera či partnerku a chtějí mít vlastní dítě. Spokojenky jsou určeny jak mužům tak ženám, kdy muž se při volbě sníst lísty spokojenky stává ženou. Lísty spokojenky jsou jen doplňkem k samospokojenství, kdy samospokojenství může dosáhnout každý i tím, že po dobu 8 dní nebude pít ani ochutnávat lísty, kdy dovoleny ochutnávat jsou v těchto sedmi dnech pouze ony lísty spokojenky, ale jejich ochutnávání není podmínkou. Energetická oblast těla, která není závislá na pití a jídlu toto vyhodnotí jako žádost o samospokojenství a po době dalších 8 dnů dojde k samospokojenství jak u žen, tak u mužů, kdy muž se při této volbě o samospokojenství stává ženou. V této další době osmi dnů si může každý udělat samospokojenský test, aby zjistil den úspěšného samospokojenství a po úspěšném samospokojenství, může opět každý jíst, pít a ochutnávat všechny lísty.

Spokojenství
Náhrada slova těhotenství. Spokojenství je za společné účasti páru a to muže a ženy, ale jak muž tak i žena mají možnost nepárového samospokojenství a to buď konzumací lístí stromů pěti barev spokojenky po dobu osmi dnů a nebo po dobu 8 dní nebude pít ani ochutnávat lísty, kdy dovoleny ochutnávat jsou v těchto osmi dnech pouze lísty spokojenky, ale jejich ochutnávání není podmínkou. Energetická oblast těla, která není závislá na pití a jídlu toto vyhodnotí jako žádost o samospokojenství a po dalších 8 dnech dojde k samospokojenství jak u žen, tak u mužů, kdy muž se při této volbě o samospokojenství stává po dobu rodičovství ženou.. V této další době osmi dnů si může každý udělat samospokojenský test, aby zjistil den úspěšného samospokojenství a po úspěšném samospokojenství se může opět jíst pít a ochutnávat lísty.

spoluden
Náhrada za slovo týden s těmito jmény jednotlivých dnů: 1. Prosnění 2. Umění 3. Váha 4. Tvorba 5. Celek 6. Slavení 7. Láska 8. Spokojenost

Stravitelník
Úpravník stravitelnosti jídel, kromě jídel z masa, pro jiné světy, které mají trávicí soustavy na principu trávení kyselinami a žlučí, kdy si tímto trávením otravují svoje těla pro aktivaci bolesti, nemocí a předčasného stárnutí . Úpravník stravitelnosti používá k zestravitelnění jídel speciální světlo, které sníží povrchové napětí neživých buněčných struktur v jídle a takové jídlo nevyvolá tvorbu kyselin v žaludku, protože toto jídlo žaludek nezaznamená a nevzniká ani následná produkce žluči. . Jídlo je poté zcela samo a bezezbytkově odbouráno v trávicí soustavě a to pouze působením enzymů.

Stromělkové
Pečující o stromy, lístoví a lísty. O stromy pečují jak Laskavelčani, tak i Světýlkoví a péče o stromy je pro všechny zábavou a potěšením, protože jsou díky stromům a lístům v Laskavelu všichni spokojeni.

Stromkoví
Stromové aleje

Sumky
Soubory celků či dokumenty

Světlena, Světlení, Vysvětlení
Náhrada za rozklad, kažení a hnilobu, kdy místo rozkladu, kažení a hniloby začne nezkonzumované jídlo připravené z lístí světlit v barvách lístí, ze kterých bylo jídlo připraveno a takto světlí po dobu 30 dnů, až zcela vysvětlí. Konzumace jídel v období světlení je možné, kdy navíc jídlo v době světlení dostává každý den další a nové zajímavé chutě. Světlenu, světlení a vysvětlení lze aktivovat i pro veškeré vytvořené věci běžné spotřeby, které již nikdo nevyužije a aby nezpůsobovali tyto věci odpad, tak jejich vysvětlení aktivuje kontakt s kolorhorami, na kterých každá položená nepotřebná věc do 30 dnů vysvětlí. Pokud by se po vysvětlení kterékoli věci chtěla věc získat zpátky, je k tomuto účelu určená fotka věci před vysvětlením, kterou stačí položit na kolorhory a vysvětlená věc se opět objeví.

Světlorod
Světelný průchod miminka v náhradě za pupirod, kdy světlorod nepotřebuje rozvinutí pupicest jako u pupirodu, protože miminko pupicestami projde jako světlo a poté se opět stane miminkem. Při volbě světlorodu se jí v době spokojenství převážně lístové prochutiny, které jsou v 30 denní lhůtě světlení.

Světlovlnka
Úpravník prochutin různými druhy světel, ve kterých prochutiny získávají nové chutě a nové barvy podle kombinací jak prochutin, tak podle kombinací světel.

Světýlkování
Přeměnování fyzických těl místo úmrtí - neexistuje smrt a přeměnění se jmenují Světýlkoví, kteří mají možnost být se svými blízkými a hovořit se svými blízkými i po přesvětýlkování. Dále mohou vědecky pokračovat ve svojí tvorbě, které se věnovali před přesvětýlkováním a pokud mají zájem, mohou dohlížet i na růst stromoví lístů a lístoví.

Světýlkoví
Světýlkoví jsou ti, kteří přesvětýlkovali a své tělo přeměnili z fyzického těla na světelné - neexistuje tak smrt, ale pouze přeměna. Světýlkoví i po přesvětýlkování mají možnost být se svými blízkými a hovořit se svými blízkými a nikomu to není divné, protože je to bráno za normální. Dále mohou světýlkoví dle potřeby pokračovat i ve svojí případné vědecké práci , které se věnovali před přesvětýlkováním a pokud mají zájem, mohou dohlížet i na růst stromoví, lístů a lístoví jako stromumělkové.

Světýlkovlnka
Úpravník prochutin světýlkovým, aby i při přesvětýlkování mohli světýlkoví ochutnat prochutiny, které připravili jejich blízcí, když přijdou světýlkoví na nějakou jejich chuťovou oslavu.

Tenkovlákna
Vlákna v listech před namočením do wédy ( horké vody), ve které tenkovlákna zvětší svůj objem.

Tlustovlákna
Vlákna v listech po namočením do wédy ( horké vody), ve které tenkovlákna zvětší svůj objem, aby se lísty mohly dále prochutinově upravovat.

Tulina, tulinka
Hebká kůra stromů

Valed
Variabilní led různých barev, který vytváří různé chuťové variace ve spojení s prochutinami.

Variant
Výrobník nových prvků

Variantex
Variantový výrobník a úpravník prochutin.

Vavoda
Variabilní voda různých barev, která vytváří různé chuťové variace a barvy u lístů při jejich namáčení ve védě z vavody a tímto vznikají další variace chutí, vůní a barev pro prochutiny.

Vchutě, vchutěnka, vchutit, povchutit
Večeře, večeřička, večeřet, povečeřet

Vdýchání
Dýchání ve vodě

Výtvorky
Veškeré vytvořené dílo

Wéda
Horká voda - lísty se v ní zvětší na potřebný objem, aby se lísty mohly dále prochutinově upravovat.

Zelinka
Místo slova zelenina a náhradou za surovinu zelenina. Zelinka se získává namáčením stromových lístů zelinky do wédy ( horké vody ), ve které lísty zelinky naboptnají v zelinku, která se potom upravuje různými způsoby dle chuti.

Zex
Zrcadlové bezdotykové uspokojení, které uspokojuje potřeby těla pomocí pohledu do speciálně upraveného zrcadla.

Zimotma
Tma v zimě s hvězdami v modré a bílé barvě, kromě snílkových svátků, které trvají 35 dnů a začínají dnem, kdy se začíná vracet letní slunce a po tuto dobu září na obloze hvězdy ve všech barvách a ve všech barvách v těchto dnech září i slunceměsíc. O snílcích si všichni vzájemně dávají snílkové dárky se světelnými stuhami v duhových barvách.

Zimslunce
Zimní slunce, které svítí v zimě, je všude teplo, ale v tom teple netaje led a sníh. Zimní slunce se střídá dle ročního období ze sluncem letním.

Skloňování v Laskavelu je v osmi významech:

  1. Kdo, co
  2. Koho, čeho
  3. Komu, čemu
  4. Koho, co
  5. Oslovujeme voláme
  6. O kom, o čem
  7. Kým, čím
  8. Čí

Skloňování Jména Laskavele Rodinka

1. Laskavele, 2. Laskavele, 3. Laskavele, 4. Laskavele, 5. Laskavele,  6. Laskavele, 7. Laskavele, 8. Laskavele

Jména Laskavel Galaxie

1. Laskavel, 2. Laskavel, 3. Laskavel, 4. Laskavel, 5. Laskavel,  6. Laskavel, 7. Laskavel, 8. Laskavelí

Skloňování Jména Laskavel Planeta

1. Laskavel, 2. Laskavelu, 3. Laskavelu, 4. Laskavel, 5. Laskavel,  6. Laskavelu, 7. Laskavelem, 8. Laskavelova

Skloňování Jména Laskavel Muž

1. Laskavel, 2. Laskavela, 3. Laskavelovi, 4. Laskavela, 5. Laskaveli,  6. Laskavelovi, 7. Laskavelem, 8. Laskavelova

Skloňování Jména Laskavela Žena

1. Laskavela, 2. Laskaveli, 3. Laskavele, 4. Laskavelu, 5. Laskavelo,  6. Laskavele, 7. Laskavelou, 8. Laskavelí