Laskavel – Svět

Veselé Spokojenkové svátky v Laskavelu

bloggif_5aa5429dd64cc

Laskavel je Svět, ve kterém je DuHA šťastná a spokojená …

Šťastná galaxie, planetární soustava.

Laskavel Svět vznikl proto, aby nikdo ve Světě Laskavel nemusel mít zvířecí podobu uzpůsobenou k recyklaci, smutně doplněnou údělem nemocí, bolesti a smrti

Laskavel je Svět, který má zcela jinou a novou podobu nežli je na Zemi. Půda je blankytná, vody a hory jsou v různých barvách. Slunce i měsíce jsou ve dvou proměnných podobách a to v jedné podobě pro zimní období a v jedné podobě pro letní období.

V Laskavelu jsou k jídlu jen stromové lísty , které se upravují různými způsoby a vznikají tak prochutiny s neomezenými možnostmi kombinací, chutí a vůní. Kvůli masu či mléku se nechová zvěř a ani se neporáží žádná zvěř pro maso, protože maso, coby mlasko se částicově  skládá na stromech do tvaru  lístů, podobně jako místo dojeného mléka zvířat, se na stromech částicově skládají lísty bělíka a dále další jiné lísty pro další a jiné druhy prochutin. Zdrojem surovin jsou stromové listy, které jsou různého složení dle stromu na kterém se částicově skládají. V Laskavelu se neumírá, ale přesvětýlkovává do řad Světýlkových, se kterými zůstává komunikace i po přesvětýlkování a tato komunikace je  všem zcela jasná, běžná a všeobecně známá.

Laskavel – slovník           Laskavel – otázky a odpovědi            Laskavel – příprava 

Laskavel – nastavení a návod             Laskavel – recepty             Laskavel – videa

Laskavelské stromy

V Laskavelu není potřeba nic recyklovat za účasti červů, hmyzu či zvířat, protože věci či prochutiny  místo recyklace různými trávicími rozklady, začnou zprvu světlit až vysvětlí a osoby přesvětýlkují do řad Světýlkových. A Protože není v Laskavelu potřeba nic recyklovat, není v Laskavelu hlad a proto může být  konzumace stromových lístů v Laskavelu jen kvůli zábavě, chuti a rodinnému či společenskému a přátelskému stolování.

V Laskavelu mohou rodit děti stejně jak ženy, tak i muži, kdy se muž při této volbě stává po dobu rodičovské péče o své dítě, ženou a díky tomuto není muž ochuzen o možnost mít své vlastní dítě, pokud by nenašel partnerku. Ženou se muž po dobu své rodičovské péče o své dítě stává proto, aby zajišťoval dítěti mateřskou péči. Muž a žena, kteří žijí v partnerském svazku a rozhodnou se mít společné dítě, to znamená nerozhodnou se mít dítě každý zvlášť,  díky možnosti samospokojenství, tak se nikdy o společné dítě nepřetahují a to proto, protože je jejich prioritou vidět dítě spokojené a i pro dítě je taktéž prioritou, vidět oba rodiče spokojené.

V Laskavelu není potřeba obchodování ani peněz, protože jsou všichni potravinově, surovinově i výrobně soběstační.

V Laskavelu se nemusí půda ani orat ani plet, či pěstovat v půdách KRAJIN jakékoli drobné zeleninové či ovocné plody k jídlu a nebo hnát do krajin na pastvu ZVÍŘATA kvůli masu zvířat nebo mléčným výrobkům zvířat, protože k jídlu jsou určeny pouze lísty stromů, které plně postačují jako zdroj veškerých prochutin, včetně lístů mlaska místo masa ZVÍŘAT a bělíka místo mléka ZVÍŘAT a proto konzumace všech prochutin z lístů není v Laskavelu kvůli hladu, ale je pouze pro chuť a zábavu, aby si každý mohl buď sám a nebo společně s blízkými připravit z jedlých lístů nějakou chutinku a tuto chutinku si společně s blízkými u společného stolu sníst.

Všechny Laskavelské stromy se rozvíjí na povrchu půdy a nenarušují půdu tím, že by do ní prorůstaly svými kořeny a proto jsou Laskavelské stromy s půdou v soudržné harmonii.

V Laskavelu se neumírá ani smrtí ani hladem, neboť i po konzumaci prochutin z lístů je všem konzumentům zachována prvotní a základní informace o schopnosti každého konzumenta, si svým vlastním tělem vyrobit free energii a dále i všechny potřebné prvky a vitamíny, které tělo potřebuje a to nezávisle na konzumování lístů, které  je pro všechny zcela dobrovolné a nezávislé.

Při konzumování lístů stromů, nevzniká žádná odpadní hmota a toto je díky jednoduché samorozvazovací struktuře lístů, které se v prochutinové soustavě konzumenta samy samorozvážou, částicově prostoupí tělem konzumenta a částicově se samy znovu přemístí do půd, což nezatíží tělo konzumenta žádným vláčkovým zpracováním ze vstupní stanice ústní až po výstupní stanici konečníkovou.

Výjimkou u které je možné po snězení lístů vyloučit konečníkem produkt prochutinové soustavy, jsou listy kolorek, které tělo také nezatíží žádným zpracováním, ale na rozdíl od jiných bezodpadových lístů, vyjde z těla ven produkt prochutinové soustavy, který je bez pachů a v různých pastelových barvách s konzistencí připomínající měkkou želatinovou hmotu malých tvarů zaoblených srdíček, což je pro zabavení konzumentů jako vedlejší doplněk ke konzumování kolorek a dále jako informativní nasimulování zpracování jídel s produkcí. Lísty kolorek jsou zároveň jedinými z jedlých lístů, které umí i záznamově zaznamenat celou cestu tělem od snězení až po vyloučení a po vložení těchto želatinových zaoblených srdíček do speciálního videoznázorňovače ve vědači si může každý konzument kolorek tuto cestu svým tělem přehrát na tomto speciálním videoznázorňovači. Kromě této simulace želatinového produktu z prochutinové soustavy se dá nasimulovat i produkt bezpachových barevných plynových větrů, které tělo nezatíží žádným nadýmáním a to tím, že se prochutiny z kolorek zapijí některou z barevných vavod a tuto barvu pak bude mít i vyloučený plynový větr, jehož barva je krátkodobého charakteru což znamená, že po uvolnění větru z prochutinové soustavy do okolního vzduchu, barva postupně vymizí. U obou simulací produktů se částice lístů pohybují prochutinovou soustavou automaticky samy prostřednictvím cestovního prochutinového tunelu, což vylučuje jakékoli riziko, že by se oba produkty kdekoli v prochutinové soustavě zadržely, zastavily, či jakkoli svoji přítomností v prochutinové soustavě znepříjemnili pohodlí konzumenta po konzumaci jak kolorek, tak i s nimi barevných vavod. Prochutinství je proto druhem zábavy, při kterém mohou všichni vynalézat nové a nové recepty prochutin, tyto prochutiny poté mohou všichni konzumenti konzumovat u společného prochutinového stolování a i po konzumaci se mohou všichni konzumenti zabavit, ale nikdy ne ve smyslu zesměšňování se navzájem či výsměchu. Prochutinství a konzumace kterékoli prochutiny z prochutinových lístů včetně konzumace prochutinových lístů kolorek a jejich zapití barevnými vavodami je všem dobrovolné a čistě pouze zábavně zájmové.

Stromy v Laskavelu mají jedny lísty určené k jídlu a další listy určené jako zdroj surovin. Každý strom v Laskavelu má dále nejedlé jadroňky určené k rozložení dalších stromů. Jadroňky se nedají ze stromů utrhnout, ale sbírají se, až samy spadnou. V případě potřeby se pro urychlení spadnutí jadroněk ze stromu, na jadroňky  jemně poklepe některým z jedlých lístů patřící stromu a potřebné jadroňky poté samy spadnou. Aby se spadené jadroňky nerozložily v nový strom u stromu ze kterého spadly, každý strom má kolem sebe vytvořenu jemnou tulinovou nerozložovací zónu 5 metrů, ve které se jadroňky nerozloží v nový strom, ale po spadnutí na ní pouze čekají až budou přeneseny na jiná stanoviště mimo nerozložovací zóny, aby se na nich rozložily.

Co se týká jedlých lístů a surovinových listů, tak tyto se liší svým tvarem i strukturou, aby je nebylo možné zaměnit. Jedlé lísty jsou srdcovitých tvarů s výraznou špičkou v zakončení, mají hladký povrch a křehkou jemně nadýchanou a křupavou vnitřní strukturu. Surovinové listy jsou kulatých tvarů bez výrazné špičky v zakončení, mají drsný škrábavý povrch s mírně hrubým zrnkováním a silně tvrdou vnitřní strukturu.

Jak jedlé lísty tak i surovinové listy se ze stromů netrhají, ale pouze se jemně vytahují z malých kornoutkovitých úponů, které je obepínají a po vytažení jedněch lístů nebo surovinových listů z kornoutkovitých zakončovacích úponů se částicově poskládají opět další lísty i listy.

Jedlé lísty na stromech mají tenkostěnnou strukturu kvůli tomu, že jejich struktura obsahuje tenkovlákna, díky kterým jedlé lísty na stromech vypadají jako nadýchané křupavé plátky sušeného masa, ovoce, brambor či zeleniny a specialitou jsou lísty bělíka, které chutnají jako jemně křupavé mléčné chypsy, které se rozpouštějí v ústech podobně jako na Zemi mléčná čokoláda. Lehkou, křupavou a nadýchanou strukturu mají prochutinové lísty proto, aby nezatěžovaly větve stromů svojí váhou. V Této podobě se mohou jedlé lísty konzumovat jako sušené křupkové chipsy, mohou se uskladňovat se a uchovávat podle potřeby, ale vždy s ohledem na dobu jejich vysvětlení, která je v případě nezkonzumování prochutinových lístů po 24 měsících od jejich vytažení z kornoutkových úponů.
Pokud je zájem jedlé lísty upravovat jako prochutiny vařením, smažením, pečením či grilováním, tak se tenkostěnné nadýchané jedlé lísty namočí do wédy či do dvou barevných vavod, ve které tenkovlákna lístů naboptnají a zvětší svůj objem o 70 %, protože se v tenkovláknech působením wédy( teplé vavody) otevřou kalíškové dutinky, které nasají wédu a tím se tenkovlákna změní na tlustovlákna, kdy takto upravené naboptnané jedlé lísty se mohou dál chutinově upravovat.

U stromů v Laskavelu nejsou k jídlu žádné plody obsahující jádra, ale jsou k jídlu pouze lísty.

zelinka

zlutomlasky

Každá rodina si může rozložit soubor až 26 stromů a spolu se speciálními zpracovatelskými úpravníky , je každá rodina potravinově, surovinově, výrobně i energeticky plně nezávislá a soběstačná. 

K vypěstování souboru všech 26 stromů postačuje i jedna jediná jadroňka, ze kteréhokoli stromu, která se položí na půdu a jakmile se prostřednictvím Jadroňky částicově poskládá další strom, tak se vezme 26 jadroněk z tohoto stromu a každá tato jadroňka se zvlášť namočí po dobu osmi dnů do jiné kombinace barevných vavod, dle kombinační tabulky níže, která znázorňuje 26 různých kombinací z pěti druhů barevných vavod. Z každé jadroňky z těchto různých kombinací vavod se poté částicově poskládá jiný druh stromu pro získání celého souboru všech 26 druhů stromů.

Díky namáčení jadroněk do těchto níže znázorněných 26 různých kombinací základních barevných vavod, se získají všechny druhy stromů dle přání a potřeb nezávisle na druhu původní jadroňky. Barevné vavody se získávají buď ze srážkové vavody, která má barvu podle toho, ve kterém dni prší viz tabulka níže, nebo se získávají jako barevné vody pramenné nebo barevné vody říční a nebo se získávají  namáčením různěbarevných lístů do bílé wédy, kdy bílá wéda se takto obarví vždy podle do ní vložených barev lístů či listů.

Barvy dešťových vavod dle příslušných dnů, ve kterých déšť nikdy není samovolný, lijákový a nikdy netrvá celý den, ale je pouze místově objednatelný a trvá vždy dle potřeby tak, že se v určitý den položí na kteroukoli venkovní vavodní plochu, ve které je již barevné vavody málo, mimo řek a moří, list dřevíta a do osmi minut déšť doplní vavodní plochu přesně do její nádržové hranice tak, že prší pouze nad touto vavodní plochou a to pouze po dobu jejího hraničního doplnění.

Prvdé Dvědé Třidé Čtyřdé Pětdé Šestdé Sedmdé Osmdé
bílý déšť modrý déšť fialový déšť růžový déšť žlutý déšť čirý déšť čirý déšť bílý déšť

variacejadronek1Těchto 26 různých kombinací barevných vavod se používá i k namáčení jak lístů k jídlu, tak i surovinových listů, kdy u každého lístu k jídlu se tímto namáčením získá dalších 26 různých druhů prochutin a u každého listu surovinového, se tímto namáčením získá dalších 26 různých druhů surovin či jinak zaměřených elektronických součástek u součástkových surovinových listů, ale aby lísty a listy s barevnými vavodami reagovaly, musí se barevné vavody zahřát, aby z nich vznikla wéda neboli horká vavoda a tuto horkou wédu je třeba udržovat po celou dobu namáčení lístů či listů v délce minimálně 1 hodinu. Náhradou za wédu kvůli naboptnání prochutinových lístů o 70 % svého objemu, je možností smíchat dvě různě barevné studené vavody, ve kterých lísty také po 1 hodině naboptnají o 70 % svého objemu a to tak, aby se z lístů mohly dále připravovat různé prochutinky.

Pokud se barevné lísty či listy namočí do pouze jedné barvy  wédy, tak vložený líst či list změní svoji barvu na barvu wédy a tohoto se používá například u prochutinového  bělíka, které má lísty  v odstínech modré a aby získal nápoj bělíka bílou barvu s podobou jako mléko na Zemi, tak se lísty bělíka namáčejí pouze v bílé wédě  s teplotou 49 -58 stupňů, aby tím vznikl bílý nápoj bělíka. Čím vyšší teplota namáčecí wédy, tím vzniká u všech druhů prochutinových lístů  výraznější chuť i vůně.

Pokud se lísty či listy namočí do wédy bezbarvé neboli průhledně čiré, zachovají si jak své barvy, které měly před namočením, tak i svůj druh. Prochutiny se proto tepelně upravují pouze v bezbarvé wédě a to proto, protože u průhledně čiré bezbarvé wédy se prochutiny již druhově v různě teplé wédě nemění jako je tomu u barevných wéd.

Změna lístu či listů je možná pouze v barevných wédách s teplotami nad 49 stupňů a je tomu tak proto, protože při kontaktu lístů nebo listů s dešťovou vavodou, která se nikdy nepohybuje v teplotách nad 49 stupňů si lísty i listy musí zachovat svůj druh podle stromu na kterém se částicově skládají.

Jednotlivé druhy prochutin či surovin se získávají i pomocí různých teplot namáčecí wédy vždy v rozmezí 10 stupňů po dobu namáčení minimálně 8 minut, to znamená 49 – 58, 59 – 68, 69 – 78, 79 – 88, 89 – 98. Doporučuje se proto v každém tomto rozmezí jednotlivých teplot udržovat střední teplotu namáčecí  wédy  a to: 53, 63, 73, 83, 93 stupňů.

U každého souboru lístů či listů se tak k základním 26 lístům či listům získá u každého listu díky jeho namáčení do 26 různých kombinací barevných wéd, dalších 26 druhů lístů nebo lístů, což u celého souboru dělá 676 dalších druhů prochutin a 676 dalších druhů surovin. A k tomu různé teploty namáčecí wédy pro těchto 676 dalších různých druhů prochutin  či surovin, pomůže získat dalších 3 380 různých prochutin a 3 380 různých surovin.

Proto výzkum v možnostech získávání dalších a dalších druhů lístů nebo lístů je v Laskavelu zcela otevřen a lze se plně rozvíjet v oblastech dalších barev namáčecích wéd, kdy každou další barvou namáčecí wédy  lze rozšířit i kombinace barev těchto namáčecích wéd  a tím tak rozšiřovat možnosti o další a další druhy prochutin z lístů a surovin z listů.

Druhy stromů dle barev a působení různých barev vavod na jejich lísty a listy.listylistyStromy se v Laskavelu nikdy neřežou ani nekácí, ale jenom se přesazují na jiná stanoviště, protože jsou stálé a náhradou dřeva jsou sbírány surovinové stromové listy dřevíta.

Tulina je hebký obal kmenů stromů, který je pokaždé jiný dle druhu stromu a je za účelem případného obejmutí stromu v náhradě za fyzickou náruč některého blízkého, který dosál věku k přesvětýlkování a nachází se v řadách světýlkových. V Laskavelu je jednotný fyzický věk každého volitelný od 180 do 220 let, kdy dětský věk je do 18 let, následuje společenský věk, který je do 38 let věku a od 38 let věku následuje spokojenkový věk, který je věkem rozumové dospělosti s možností spokojenství či samospokojenství neboli možností mít vlastní děti. Spokojenkový věk trvá vždy 10 let s odstupem 18 let pauzového období neboli období ve kterém je péče o dítě, kdy od 48 roku se již více nestárne.

Základní lísty a listy stromů v Laskavelu

surlisty1a surlisty2 surlisty3 surlisty4

V prvním sloupci jsou prochutinové lísty určené ke konzumaci a ve druhém sloupci jsou surovinové listy určené k výrobě všech možných potřebných výrobků a mezi nimi elektronické součástkové surovinové listy  na řádcích 11,12,14,15,17,18, 24, které se kombinačně skládají pro výrobu počítačů, mobilů a jiné elektroniky.

Znázornění velikosti stromu, kornoutkových úponů u kmenu stromu, u kořenového systému stromu a u prochutinového lístu a surovinového listu.

LASKAVEL STROM8

jadronky1

V Laskavelu je každý strom složený z rozložitelných částí, které jsou všechny spojeny kornoutkovými úpony. Lísty a listy jsou připraveny k vysunutí poté, co se jim okolo kornoutkového úponu vytvoří oddělená punčošková manžetka, která se po vysunutí lístu či listu opět stáhne, aby mohl z kornoutkového úponu se částicově složit do 8 dnů další líst nebo list.
Kornoutkovými úpony je uzpůsoben i kmen stromu a kořenový systém stromu, které mají kolem svých kornoutkových úponů oddělené punčoškové manžety stále, aby bylo možno stromy kdykoli dle potřeby v kornoutkových úponech rozložit a opět je složit na jiném stanovišti.
V Laskavelu se stromy nekácejí, neřežou, nelámou se jim větve a ani se stromům netrhají prochutinové lísty ani surovinové listy.

Laskavel krajina 3Laskavelské stromy s tulivou a tuliokraskami okolo každého stromu.

V Laskavelu není ani tráva ani květiny, či jakákoli jiná plodina, aby nebylo potřeba řešit jejich spasení zvířaty, následné porážení těchto zvířat kvůli masu, řešení výsevu semen trusem ptáků či opylování květin hmyzem, jako to bylo nastaveno na Zemi. V Laskavelu je náhradou za trávu tuliva a náhradou za květiny jsou tuliokrasky, které se obojí částicově skládají  z žebřiní Laskavelských stromů a vytváří tak okolo každého stromu 2 – 5 metrový okrasný tulivkový koberec s různě tvarovanými a různě barevnými okraskami, které se netrhají, ale v případě zájmu se pouze vytahují z jejich kornoutkových úponů a když se poté  tuliokraska vloží do vázy s barevnou vavodou, tak se barevná vavoda změní ve sladký různě barevný hustý nektar s podobností medu na Zemi. Tuliokrasky vložené do vázy s čirou vavodou, vavodu nemění na nektar, ale místo toho tuliokraska vložená do vázy s čirou vavodou, mění své barvy a v noci je toto měnění barev doplněno světelným efektem. Tulivkový koberec se částicově skládá pouze do výšky 10 cm a tuliokrasky se částicově skládají pouze do výšky 40 cm.

Každý strom má kmen i větve pokryté tulinou, která je hebkou kůrou s podobností nejjemnějšího mechu.
Energie pro spotřebiče v Laskavelu

Energie pro spotřebiče v Laskavelu se získává z energetických surovinových listů  stromů bělíka 1 a to lístů aktivex 1, které se aktivují 1 hodinovou lázní každého lístu zvlášť v barevných vavodách v souboru modrá, fialová, růžová pro lísty obvodové energetického okruhu a do žluté vavody pro lísty středové energetického okruhu. Po umístění takto aktivovaných lístů do energetického generátoru si každý spotřebič poté podle potřeby odebírá energii tak, že se po zapnutí spotřebiče okruhy spotřebiče propojí s dvojitým trojosmičkovým okruhem generátoru a probíhající napětí oběma okruhy, dodává energii spotřebiči k jeho chodu.

K jednoduššímu a rychlejšímu způsobu lze jako zdroj energie pro spotřebiče použít i listy bez aktivace v barevných vavodách, kterými jsou listy kovenek 1 a prvex 1 propojené jednoduchou osmičkovou energetickou komunikací dle obrázku:

energeticke listy energie2Tím, že jsou i spotřebiče vyrobeny z listů kovenek 1 a prvex 1, tak veškerou odebranou energii spotřebičem na svůj provoz, dokáže každý spotřebič opět doplnit energií vyrobenou svým provozem a proto je každý spotřebič vysoce energeticky úsporný.

Osobní doprava

Osobní doprava a případná pozornostní výměna domácky vyrobených výrobků je v Laskavelu řešena lanovým samonavigačním systémem, který zajišťuje pohodlnou dopravu či přepravu, kdy se nikdy nemusí nikam cestovat kvůli práci ani za prací, protože každá rodina si vše potřebné vyrobí sama z lístů a listů v pohodlí svého domova. V Laskavelu je proto cestování pouze rekreační, zájmové, poznávací a přátelsky seznamovací.

Laskavel je Svět, který nepotřebuje obchodování ani peníze, protože v něm umí všichni spolu vzájemně spolupracovat ve všem, včetně výzkumu a vynálezů s cílem zajištění společného úspěchu a společné spokojenosti. Hmyz a Zvířátka jsou v Laskavelu pouze coby virtuální projekce, kdy jejich podoby navrhují dospělí i děti a odsouhlasené podoby se poté upravují do virtuální projekce. Hmyz a zvířátka ve všech virtuálních projekcích mezi sebou nikdy nebojují a ani se nepojídají. Dají se pohladit i pochovat, protože jsou projektově nasimulovány tak, aby kontakt s těmito virtuálními zvířátky obsahoval dotykový vjem.

Laskavel je Svět, který roste podle množství populace a proto nemusí  množství populace usměrňovat.                                                                                                                                                                            Laskavel je Svět, ve kterém má gurmánství a konzumace všech různých dobrot včetně specialit z mlaska a bělíka zcela jinou a novou podobu.
Laskavel je Svět, ve kterém má Věda a vědecké vynalézání rozšířené možnosti.
Laskavel je Svět, ve kterém se nic nemusí tajit či zkreslovat a jsou si v něm všichni rovni.
Laskavel je Svět, ve kterém se vše jmenuje život.

V Laskavelu má rok pět ročních období: celoročí, jaro , léto, podzim a zima.

Každý rok má stejný počet dnů a to 365, má 12 měsíců, kdy první má 13 dnů a každý další měsíc má 32 dnů.

Spoluden je v Laskavelu název pro týden, který má každý osm dnů a jednotlivé dny spoudenu mají tyto významy:

1. Prosnění 2. Umění 3. Váha 4. Tvorba 5. Celek 6. Slavení 7. Láska 8. Spokojenost

Laskavden

Laskavelský kalendář  
Období Měsíce Dny v týdnu     Fáze měsíců
    Prvdé Dvědé Třidé Čtyřdé Pětdé Šestdé Sedmdé Osmdé   Týdnů LetM ZimM
Celorok První       1 2 3 4 5 Celoročkové 1    
    6 7 8 9 10 11 12 13 svátky 2    
Jaro Druhý 1 2 3 4 5 6 7 8   3    
    9 10 11 12 13 14 15 16   4    
    17 18 19 20 21 22 23 24   5    
    25 26 27 28 29 30 31 32   6    
  Třetí 1 2 3 4 5 6 7 8 88 7    
    9 10 11 12 13 14 15 16 dní 8    
    17 18 19 20 21 22 23 24   9    
    25 26 27 28 29 30 31 32   10    
  Čtvrtý 1 2 3 4 5 6 7 8   11    
    9 10 11 12 13 14 15 16 Spokojenkové 12    
    17 18 19 20 21 22 23 24 svátky 13    
Léto   25 26 27 28 29 30 31 32   14    
  Pátý 1 2 3 4 5 6 7 8   15    
    9 10 11 12 13 14 15 16   16    
    17 18 19 20 21 22 23 24   17    
    25 26 27 28 29 30 31 32 88 18    
  Šestý 1 2 3 4 5 6 7 8 dní 19    
    9 10 11 12 13 14 15 16   20    
    17 18 19 20 21 22 23 24   21    
    25 26 27 28 29 30 31 32   22    
  Sedmý 1 2 3 4 5 6 7 8 Laskavelské 23    
    9 10 11 12 13 14 15 16 svátky 24    
Podzim   17 18 19 20 21 22 23 24   25    
    25 26 27 28 29 30 31 32   26    
  Osmý 1 2 3 4 5 6 7 8   27    
    9 10 11 12 13 14 15 16   28    
    17 18 19 20 21 22 23 24 88 29    
    25 26 27 28 29 30 31 32 dní 30    
  Devátý 1 2 3 4 5 6 7 8   31    
    9 10 11 12 13 14 15 16   32    
    17 18 19 20 21 22 23 24   33    
    25 26 27 28 29 30 31 32 Jadroňkové 34    
  Desátý 1 2 3 4 5 6 7 8 svátky 35    
Zima   9 10 11 12 13 14 15 16   36    
    17 18 19 20 21 22 23 24   37    
    25 26 27 28 29 30 31 32   38    
  Jedenáctý 1 2 3 4 5 6 7 8   39    
    9 10 11 12 13 14 15 16 88 40    
    17 18 19 20 21 22 23 24 dní 41    
    25 26 27 28 29 30 31 32   42    
  Dvanáctý 1 2 3 4 5 6 7 8   43    
    9 10 11 12 13 14 15 16   44    
    17 18 19 20 21 22 23 24 Snílkové 45    
    25 26 27 28 29 30 31 32 svátky 46  

Spokojený Laskavelský DOMOV

spokojeny DOMOV

Prochutinová soustava

Prochutinova soustava8

Strukturální spojenství Rozdil bunecneho spojeni2

Prospokojová soustava jednotnáprospokoji5

Prospokojí mužemuzska cast prosp2ab

muzskeprospokoji2

Prospokojí ženyzenska cast prosp2ab

zenskeprospokoji1

Vajíčko a genetická aktivační emulze k početí dítěte

vajickoL1

Aktivační genetická emulze může být vyprodukovaná jak  mužem, tak i ženou v případě samospokojenství, u kterého si sám vaječník ženy vyprodukuje svoji genetickou aktivační emulzi. Správný růstu dítěte kontroluje kontrolněopravné prostředí genů.

Duhové buněčné rozvíjení, na základě buněčné spolupráce a tvořící komunikace.

vajickoLa8

Buněčné rozvíjení prostřednictvím osmičkové energetické komunikace

bunka8

Barevně rozlišené osmozomy

Růžový osmozom obsahuje genetickou informaci ženy.

Fialový osmozom obsahuje záložní genetickou neutrální informaci v případě příbuzeneckých partnerských vztahů, u kterých tento fialový osmozom brání jakýmkoli genetickým kolizím.

Blankytný osmozom obsahuje genetickou informaci muže.

Osmozomy1Osmozom8

Znázornění vzniku šťastné galaxie Laskavelu osmičkovou energetickou komunikací

Planeta L4

Planeta L1

Video s osmičkovou energetickou komunikační tvorbou v galaxii Laskavelu

ευγενώς