Laskavel – Svět

Veselé Snílkové svátky v Laskavelu

bloggif_5aa5429dd64cc

Laskavel je Svět, ve kterém je DuHA šťastná a spokojená …

Šťastná galaxie, planetární soustava.

Laskavel je Svět, který má zcela jinou a novou podobu nežli je na Zemi. Půda je blankytná , vody a hory jsou v různých barvách. Slunce i měsíce jsou ve dvou proměnných podobách a to v jedné podobě pro zimní období a v jedné podobě pro letní období.
V Laskavelu jsou k jídlu jen stromové lísty , které se upravují různými způsoby a vznikají tak prochutiny s neomezenými možnostmi kombinací, chutí a vůní. Kvůli masu či mléku se nechová zvěř a ani se neporáží žádná zvěř pro maso, protože maso, coby mlasko roste na stromech jako lísty, podobně jako místo dojeného mléka zvířat, rostou na stromech lísty bělíka a dále další jiné lísty pro další a jiné druhy prochutin. Zdrojem surovin jsou stromové listy, které jsou různého složení dle stromu na kterém rostou. V Laskavelu se neumírá, ale přesvětýlkovává do řad Světýlkových, se kterými zůstává komunikace i po přesvětýlkování a tato komunikace je  všem zcela jasná, běžná a všeobecně známá.

Laskavel – slovník           Laskavel – otázky a odpovědi            Laskavel – příprava 

Laskavel – nastavení a návod             Laskavel – recepty             Laskavel – videa

V Laskavelu není potřeba nic recyklovat za účasti červů, hmyzu či zvířat, protože věci či prochutiny  místo recyklace různými trávicími rozklady, začnou zprvu světlit až vysvětlí a osoby přesvětýlkují do řad Světýlkových. A Protože není v Laskavelu potřeba nic recyklovat, není v Laskavelu hlad a proto může být  konzumace stromových lístů v Laskavelu jen kvůli zábavě, chuti a rodinnému či společenskému a přátelskému stolování.

V Laskavelu mohou rodit děti stejně jak ženy, tak i muži, kdy se muž při této volbě stává po dobu rodičovské péče o své dítě, ženou a díky tomuto není muž ochuzen o možnost mít své vlastní dítě, pokud by nenašel partnerku. Ženou se muž po dobu své rodičovské péče o své dítě stává proto, aby zajišťoval dítěti mateřskou péči. Muž a žena, kteří žijí v partnerském svazku a rozhodnou se mít společné dítě, to znamená nerozhodnou se mít dítě každý zvlášť,  díky možnosti samospokojenství, tak se nikdy o společné dítě nepřetahují a to proto, protože je jejich prioritou vidět dítě spokojené a i pro dítě je taktéž prioritou, vidět oba rodiče spokojené.

V Laskavelu není potřeba obchodování ani peněz, protože jsou všichni potravinově, surovinově i výrobně soběstační.

V Laskavelu se nemusí půda ani orat ani plet, či pěstovat v půdách KRAJIN jakékoli drobné zeleninové či ovocné plody k jídlu a nebo hnát do krajin na pastvu ZVÍŘATA kvůli masu zvířat nebo mléčným výrobkům zvířat, protože k jídlu jsou určeny pouze lísty stromů, které plně postačují jako zdroj veškerých prochutin, včetně lístů mlaska místo masa ZVÍŘAT a bělíka místo mléka ZVÍŘAT a proto konzumace všech prochutin z lístů není v Laskavelu kvůli hladu, ale je pouze pro chuť a zábavu, aby si každý mohl buď sám a nebo společně s blízkými připravit z jedlých lístů nějakou chutinku a tuto chutinku si společně s blízkými u společného stolu sníst.

Všechny Laskavelské stromy se rozvíjí na povrchu půdy a nenarušují půdu tím, že by do ní prorůstaly svými kořeny a proto jsou Laskavelské stromy s půdou v soudržné harmonii.

V Laskavelu se neumírá ani smrtí ani hladem, neboť i po konzumaci prochutin z lístů je všem konzumentům zachována prvotní a základní informace o schopnosti každého konzumenta, si svým vlastním tělem vyrobit free energii a dále i všechny potřebné prvky a vitamíny, které tělo potřebuje a to nezávisle na konzumování lístů, které  je pro všechny zcela dobrovolné a nezávislé.

Při konzumování lístů stromů, nevzniká odpadní hmota a to je díky jednoduché buněčné struktuře lístů, kterou organismus konzumenta snadno přemění přímo na potřebnou energii a nezatíží se tak tělo žádným vláčkovým zpracováním ze vstupní stanice ústní až po výstupní stanici konečníkovou.

Výjimkou u které je možné po snězení lístů vyloučit konečníkem simulovaný odpad, jsou listy kolorek, které tělo také nezatíží žádným zpracováním, ale na rozdíl od jiných bezodpadových lístů, vyjde z těla ven simulovaný jako odpad, který je bez pachů a v různých pastelových barvách s konzistencí připomínající měkkou želatinovou hmotu malých tvarů zaoblených srdíček, což je pro zabavení konzumentů jako vedlejší doplněk ke konzumování kolorek a dále jako informativní nasimulování zpracování jídel s produkcí odpadní hmoty. Lísty kolorek jsou zároveň jedinými z jedlých lístů, které umí záznamově zaznamenat celou cestu tělem od snězení až po vyloučení a po vložení těchto vyloučených lístů kolorek do speciálního videoznázorňovače si může každý konzument kolorek tuto cestu svým tělem přehrát na tomto speciálním videoznázorňovači.

Stromy v Laskavelu mají jedny lísty určené k jídlu a další listy určené jako zdroj surovin. Každý strom v Laskavelu má dále nejedlé jadroňky určené k výsadbě dalších stromů. Jadroňky se nedají ze stromů utrhnout, ale sbírají se, až samy spadnou. V případě potřeby se pro urychlení spadnutí jadroněk ze stromu, na jadroňky  jemně poklepe některým z jedlých lístů patřící stromu a potřebné jadroňky poté samy spadnou. Aby spadené jadroňky  nevyklíčili v půdě u stromu ze kterého spadly, každý strom má kolem sebe vytvořenu jemnoumechovou neklíčicí zónu 5 metrů, ve které jadroňky nevyklíčí, ale po spadnutí na ní pouze čekají až budou přeneseny na jiná stanoviště mimo neklíčicí zóny.

Co se týká jedlých lístů a surovinových listů, tak tyto se liší svým tvarem i strukturou, aby je nebylo možné zaměnit. Jedlé lísty jsou srdcovitých tvarů s výraznou špičkou v zakončení, mají hladký povrch a křehkou jemně křupavou vnitřní strukturu. Surovinové listy jsou kulatých tvarů bez výrazné špičky v zakončení, mají drsný škrábavý povrch s mírně hrubým zrnkováním a silně tvrdou vnitřní strukturu.

Jak jedlé lísty tak i surovinové listy se ze stromů netrhají, ale pouze se jemně vytahují z malých kornoutkovitých úponů, které je obepínají a po vytažení jedněch lístů nebo surovinových listů vyrostou z kornoutkovitých zakončovacích úponů další lísty i listy.

Jedlé lísty na stromech mají tenkostěnnou strukturu kvůli tomu, že jejich struktura obsahuje tenkovlákna, díky kterým jedlé lísty na stromech vypadají jako tenké plátky sušeného masa, ovoce, brambor či zeleniny a specialitou jsou lísty bělíka, které chutnají jako jemně křupavé mléčné chypsy, které se rozpouštějí v ústech podobně jako na Zemi mléčná čokoláda. Lehkou a nadýchanou strukturu mají prochutinové lísty proto, aby nezatěžovaly větve stromů svojí váhou. V Této podobě se mohou jedlé lísty konzumovat jako sušené chipsy, uskladňovat a uchovávat podle potřeby, ale vždy s ohledem na dobu vysvětlení, která je v případě nezkonzumování prochutinových lístů po 24 měsících od jejich vytažení z kornoutkových úponů.
Pokud je zájem jedlé lísty upravovat jako prochutiny vařením, smažením, pečením či grilováním, tak se tenkostěnné jedlé lísty namočí do wédy či dvou barevných vavod, ve které tenkovlákna lístů naboptnají a zvětší svůj objem o 70 %, protože se v tenkovláknech působením wédy( teplé vavody) otevřou kalíškové dutinky, které nasají wédu a tím se tenkovlákna změní na tlustovlákna, kdy takto upravené naboptnané jedlé lísty se mohou dál chutinově upravovat.

U stromů v Laskavelu nejsou k jídlu žádné plody obsahující jádra, ale jsou k jídlu pouze lísty.

zelinka

zlutomlasky

Každé rodině stačí soubor 26 stromů a spolu se speciálními zpracovatelskými úpravníky , je každá rodina potravinově, surovinově, výrobně i energeticky plně nezávislá a soběstačná. 

K vypěstování souboru všech 26 stromů postačuje i jedna jediná jadroňka, ze kteréhokoli stromu, která se zasadí a jakmile z jadroňky vyroste strom, tak se vezme 26 jadroněk z tohoto vyrostlého stromu a každá tato jadroňka se zvlášť namočí po dobu osmi dnů do jiné kombinace barevných vavod, dle kombinační tabulky, která znázorňuje 26 různých kombinací z pěti druhů barevných vavod. Z každé vyklíčené jadroňky z těchto různých kombinací vavod poté vyroste jiný druh stromu pro získání celého souboru všech 26 druhů stromů.

Díky namáčení jadroněk do těchto níže znázorněných 26 různých kombinací základních barevných vavod, se získají všechny druhy stromů dle přání a potřeb nezávisle na druhu původní jadroňky. Barevné vavody se získávají buď ze srážkové vavody, která má barvu podle toho, ve kterém dni prší viz tabulka níže, nebo se získávají jako barevné vody pramenné nebo barevná voda říční a nebo se získávají  namáčením různěbarevných lístů do bílé wédy, kdy bílá wéda se takto obarví podle barev lístů či listů.

Barvy dešťových vavod dle dnů ve kterých prší.

Prvdé Dvědé Třidé Čtyřdé Pětdé Šestdé Sedmdé Osmdé
bílý déšť modrý déšť fialový déšť růžový déšť žlutý déšť čirý déšť čirý déšť bílý déšť

variacejadronek1Těchto 26 různých kombinací barevných vavod se používá i k namáčení jak lístů k jídlu, tak i surovinových listů, kdy u každého lístu k jídlu se tímto namáčením získá dalších 26 různých druhů prochutin a u každého listu surovinového, se tímto namáčením získá dalších 26 různých druhů surovin či jinak zaměřených elektronických součástek , ale aby lísty a listy s barevnými vavodami reagovaly, musí se barevné vavody zahřát, aby z nich vznikla wéda neboli horká vavoda a tuto horkou wédu je třeba udržovat po celou dobu namáčení lístů či listů v délce minimálně 1 hodinu. Náhradou za wédu kvůli naboptnání prochutinových lístů o 70 % svého objemu, je možností smíchat dvě různě barevné studené vavody, ve kterých lísty také po 1 hodině naboptnají o 70 % svého objemu, aby se z lístů mohly dále připravovat různé prochutinky.

Pokud se barevné lísty či listy namočí do pouze jedné barvy  wédy, tak vložený líst či list změní svoji barvu na barvu wédy a tohoto se používá například u prochutinového  bělíka, které má lísty  v odstínech modré a aby získal nápoj bělíka bílou barvu s podobou jako mléko na Zemi, tak se lísty bělíka namáčejí pouze v bílé wédě  s teplotou 49 -58 stupňů, aby tím vznikl bílý nápoj bělíka. Čím vyšší teplota namáčecí wédy, tím vzniká u všech druhů prochutinových lístů  výraznější chuť i vůně.

Pokud se lísty či listy namočí do wédy bezbarvé neboli průhledně čiré, zachovají si jak své barvy, které měly před namočením, tak i svůj druh. Prochutiny se proto tepelně upravují pouze v bezbarvé wédě a to proto, protože u průhledně čiré bezbarvé wédy se prochutiny již druhově v různě teplé wédě nemění jako je tomu u barevných wéd.

Změna lístu či listů je možná pouze v barevných wédách s teplotami nad 49 stupňů a je tomu tak proto, protože při kontaktu lístů nebo listů s dešťovou vavodou, která se nikdy nepohybuje v teplotách nad 49 stupňů si lísty i listy musí zachovat svůj druh podle stromu na kterém rostou.

Jednotlivé druhy prochutin či surovin se získávají i pomocí různých teplot namáčecí wédy vždy v rozmezí 10 stupňů, to znamená 49 – 58, 59 – 68, 69 – 78, 79 – 88, 89 – 98.                   Doporučuje se proto v každém tomto rozmezí jednotlivých teplot udržovat střední teplotu namáčecí  wédy  a to: 53, 63, 73, 83, 93 stupňů.

U každého souboru lístů či listů se tak k základním 26 lístům či listům získá u každého listu díky jeho namáčení do 26 různých kombinací barevných wéd, dalších 26 druhů lístů nebo lístů, což u celého souboru dělá 676 dalších druhů prochutin a 676 dalších druhů surovin. A k tomu různé teploty namáčecí wédy pro těchto 676 dalších různých druhů prochutin  či surovin, pomůže získat dalších 3 380 různých prochutin a 3 380 různých surovin.

Proto výzkum v možnostech získávání dalších a dalších druhů lístů nebo lístů je v Laskavelu zcela otevřen a lze se plně rozvíjet v oblastech dalších barev namáčecích wéd, kdy každou další barvou namáčecí wédy  lze rozšířit i kombinace barev těchto namáčecích wéd  a tím tak rozšiřovat možnosti o další a další druhy prochutin z lístů a surovin z listů.

Druhy stromů dle barev a působení různých barev vavod na jejich lísty a listy.listylistyStromy se v Laskavelu nikdy neřežou ani nekácí, ale jenom se přesazují na jiná stanoviště, protože rostou stále a náhradou dřeva jsou sbírány surovinové stromové listy dřevíta.

Kůra stromů tulina je hebká a je za účelem případného obejmutí stromu v náhradě za fyzickou náruč některého blízkého, který dosál věku k přesvětýlkování a nachází se v řadách světýlkových. V Laskavelu je jednotný fyzický věk každého volitelný od 180 do 220 let, kdy dětský věk je do 18 let, následuje společenský věk, který je do 38 let věku a od 38 let věku následuje spokojenkový věk, který je věkem rozumové dospělosti s možností spokojenství či samospokojenství neboli možností mít vlastní děti. Spokojenkový věk trvá vždy 10 let s odstupem 18 let pauzového období neboli období ve kterém je péče o dítě, kdy od 48 roku se již více nestárne.

Základní lísty a listy stromů v Laskavelu

surlisty1a surlisty2 surlisty3 surlisty4

V prvním sloupci jsou prochutinové lísty určené ke konzumaci a ve druhém sloupci jsou surovinové listy určené k výrobě všech možných potřebných výrobků a mezi nimi elektronické součástkové surovinové listy  na řádcích 11,12,14,15,17,18, 24, které se kombinačně skládají pro výrobu počítačů, mobilů a jiné elektroniky.

Znázornění velikosti stromu, kornoutkových úponů u kmenu stromu, u kořenového systému stromu a u prochutinového lístu a surovinového listu.

LASKAVEL STROM8

jadronky1

V Laskavelu je každý strom složený z rozložitelných částí, které jsou všechny spojeny kornoutkovými úpony. Lísty a listy jsou připraveny k vysunutí poté, co se jim okolo kornoutkového úponu vytvoří oddělená punčošková manžetka, která se po vysunutí lístu či listu opět stáhne, aby mohl z kornoutkového úponu vyrůst další líst nebo list, který běžně dorůstá do 8 dnů.
Kornoutkovými úpony je uzpůsoben i kmen stromu a kořenový systém stromu, které mají kolem svých kornoutkových úponů oddělené punčoškové manžety stále, aby bylo možno stromy kdykoli dle potřeby v kornoutkových úponech rozložit a opět je složit na jiném stanovišti.
V Laskavelu se stromy nekácejí, neřežou, nelámou se jim větve a ani se stromům netrhají prochutinové lísty ani surovinové listy.

Laskavel krajina 3Laskavelské stromy s tulivou a tuliokraskami okolo každého stromu.

V Laskavelu není ani tráva ani květiny, či jakákoli jiná plodina, aby nebylo potřeba řešit jejich spasení zvířaty, následné porážení těchto zvířat kvůli masu, řešení výsevu semen trusem ptáků či opylování květin hmyzem, jako to bylo nastaveno na Zemi. V Laskavelu je náhradou za trávu tuliva a náhradou za květiny jsou tuliokrasky, které obojí vyrůstají z kořenů Laskavelských stromů a vytváří tak okolo každého stromu 2 – 5 metrový okrasný tulivkový koberec s různě tvarovanými a různě barevnými okraskami, které se netrhají, ale v případě zájmu se pouze vytahují z jejich kornoutkových úponů. Tulivkový koberec vyroste pouze do výšky 10 cm a tuliokrasky vyrůstají pouze do výšky 40 cm.

Každý strom má kmen i větve pokryté tulinou, která je hebkou kůrou s podobností nejjemnějšího mechu.
Energie pro spotřebiče v Laskavelu

Energie pro spotřebiče v Laskavelu se získává z energetických surovinových listů  stromů bělíka 1 a to lístů aktivex 1, které se aktivují 1 hodinovou lázní každého lístu zvlášť v barevných vavodách v souboru modrá, fialová, růžová pro lísty obvodové energetického okruhu a do žluté vavody pro lísty středové energetického okruhu. Po umístění takto aktivovaných lístů do energetického generátoru si každý spotřebič poté podle potřeby odebírá energii tak, že se po zapnutí spotřebiče okruhy spotřebiče propojí s dvojitým trojosmičkovým okruhem generátoru a probíhající napětí oběma okruhy, dodává energii spotřebiči k jeho chodu.

K jednoduššímu a rychlejšímu způsobu lze jako zdroj energie pro spotřebiče použít i listy bez aktivace v barevných vavodách, kterými jsou listy kovenek 1 a prvex 1 propojené jednoduchou osmičkovou energetickou komunikací dle obrázku:

energeticke listy energie2Tím, že jsou i spotřebiče vyrobeny z listů kovenek 1 a prvex 1, tak veškerou odebranou energii spotřebičem na svůj provoz, dokáže každý spotřebič opět doplnit energií vyrobenou svým provozem a proto je každý spotřebič vysoce energeticky úsporný.

Osobní doprava

Osobní doprava a případná pozornostní výměna domácky vyrobených výrobků je v Laskavelu řešena lanovým samonavigačním systémem, který zajišťuje pohodlnou dopravu či přepravu, kdy se nikdy nemusí nikam cestovat kvůli práci ani za prací, protože každá rodina si vše potřebné vyrobí sama z lístů a listů v pohodlí svého domova. V Laskavelu je proto cestování pouze rekreační, zájmové, poznávací a přátelsky seznamovací.

Laskavel je Svět, který nepotřebuje obchodování ani peníze, protože v něm umí všichni spolu vzájemně spolupracovat ve všem, včetně výzkumu a vynálezů s cílem zajištění společného úspěchu a společné spokojenosti. Hmyz a Zvířátka jsou v Laskavelu pouze coby virtuální projekce, kdy jejich podoby navrhují dospělí i děti a odsouhlasené podoby se poté upravují do virtuální projekce. Hmyz a zvířátka ve všech virtuálních projekcích mezi sebou nikdy nebojují a ani se nepojídají. Dají se pohladit i pochovat, protože jsou projektově nasimulovány tak, aby kontakt s těmito virtuálními zvířátky obsahoval dotykový vjem.

Laskavel je Svět, který roste podle množství populace a proto nemusí  množství populace usměrňovat.                                                                                                                                                                            Laskavel je Svět, ve kterém má gurmánství a konzumace všech různých dobrot včetně specialit z mlaska a bělíka zcela jinou a novou podobu.
Laskavel je Svět, ve kterém má Věda a vědecké vynalézání rozšířené možnosti.
Laskavel je Svět, ve kterém se nic nemusí tajit či zkreslovat a jsou si v něm všichni rovni.
Laskavel je Svět, ve kterém se vše jmenuje život.

Laskavden

Laskavelský kalendář  
Období Měsíce Dny v týdnu     Fáze měsíců
    Prvdé Dvědé Třidé Čtyřdé Pětdé Šestdé Sedmdé Osmdé   Týdnů LetM ZimM
Celorok První       1 2 3 4 5 Celoročkové 1    
    6 7 8 9 10 11 12 13 svátky 2    
Jaro Druhý 1 2 3 4 5 6 7 8   3    
    9 10 11 12 13 14 15 16   4    
    17 18 19 20 21 22 23 24   5    
    25 26 27 28 29 30 31 32   6    
  Třetí 1 2 3 4 5 6 7 8 88 7    
    9 10 11 12 13 14 15 16 dní 8    
    17 18 19 20 21 22 23 24   9    
    25 26 27 28 29 30 31 32   10    
  Čtvrtý 1 2 3 4 5 6 7 8   11    
    9 10 11 12 13 14 15 16 Spokojenkové 12    
    17 18 19 20 21 22 23 24 svátky 13    
Léto   25 26 27 28 29 30 31 32   14    
  Pátý 1 2 3 4 5 6 7 8   15    
    9 10 11 12 13 14 15 16   16    
    17 18 19 20 21 22 23 24   17    
    25 26 27 28 29 30 31 32 88 18    
  Šestý 1 2 3 4 5 6 7 8 dní 19    
    9 10 11 12 13 14 15 16   20    
    17 18 19 20 21 22 23 24   21    
    25 26 27 28 29 30 31 32   22    
  Sedmý 1 2 3 4 5 6 7 8 Laskavelské 23    
    9 10 11 12 13 14 15 16 svátky 24    
Podzim   17 18 19 20 21 22 23 24   25    
    25 26 27 28 29 30 31 32   26    
  Osmý 1 2 3 4 5 6 7 8   27    
    9 10 11 12 13 14 15 16   28    
    17 18 19 20 21 22 23 24 88 29    
    25 26 27 28 29 30 31 32 dní 30    
  Devátý 1 2 3 4 5 6 7 8   31    
    9 10 11 12 13 14 15 16   32    
    17 18 19 20 21 22 23 24   33    
    25 26 27 28 29 30 31 32 Jadroňkové 34    
  Desátý 1 2 3 4 5 6 7 8 svátky 35    
Zima   9 10 11 12 13 14 15 16   36    
    17 18 19 20 21 22 23 24   37    
    25 26 27 28 29 30 31 32   38    
  Jedenáctý 1 2 3 4 5 6 7 8   39    
    9 10 11 12 13 14 15 16 88 40    
    17 18 19 20 21 22 23 24 dní 41    
    25 26 27 28 29 30 31 32   42    
  Dvanáctý 1 2 3 4 5 6 7 8   43    
    9 10 11 12 13 14 15 16   44    
    17 18 19 20 21 22 23 24 Snílkové 45    
    25 26 27 28 29 30 31 32 svátky 46  

Spokojený Laskavelský DOMOV

spokojeny DOMOV

Vajíčko ženy a genetická aktivační emulze muže k početí dítěte

vajickoL1

Aktivační genetická emulze může být vyprodukovaná jak  mužem, tak i ženou v případě samospokojenství, u kterého si sám vaječník ženy vyprodukuje svoji genetickou aktivační emulzi. Správný růstu dítěte kontroluje kontrolněopravné prostředí genů.

Duhové buněčné rozvíjení, na základě buněčné spolupráce a tvořící komunikace.

vajickoLa8

Buněčné rozvíjení prostřednictvím osmičkové energetické komunikace

bunka8

Barevně rozlišené osmozomy

Růžový osmozom obsahuje genetickou informaci ženy.

Fialový osmozom obsahuje záložní genetickou neutrální informaci v případě příbuzeneckých partnerských vztahů, u kterých tento fialový osmozom brání jakýmkoli genetickým kolizím.

Blankytný osmozom obsahuje genetickou informaci muže.

Osmozomy1Osmozom8

Znázornění vzniku šťastné galaxie Laskavelu osmičkovou energetickou komunikací

Planeta L4

Planeta L1

Video s osmičkovou energetickou komunikační tvorbou v galaxii Laskavelu

OSMICKA8

rodinka1rodinka4aV galaxii Laskavel je vše složeno z neporušitelných částic Rodinek, které mají povolen vstup do všech ostatních galaxií, protože jsou částice Rodinek harmonické, přátelské a neporušitelné, ale pokud by se naopak do galaxie Laskavel  chtěla dostat jakákoliv jiná částice jiného složení a z jiných galaxií, tak se každá taková jiná částice ihned ve vstupní bráně Laskavelu změní na částici Rodinka a pokud by se do galaxie Laskavel chtěla dostat jakákoli jiná živá struktura kterého koli zvířete z jiných galaxií, tak se každá taková příchozí struktura zvířete změní ihned ve vstupní bráně Laskavelu na strukturu osoby Laskavelčana a to prostřednictvím změny všech jejich tělesných částic na částice Rodinek s ubráním či přidáním potřebných Rodinek nutných k vytvoření struktury osoby Laskavelčana a myslí Laskavelčana, což znamená, že u každého příchozího zvířete bude změnou všech jeho částic v těle na částice Rodinek automaticky ihned v příchozí bráně Laskavel přepsáno veškeré jeho recyklační myšlení v celém jeho těle.

Toto nastavení vstupní brány Laskavelu je proto, aby galaxie Laskavel  zůstala navždy šťastnou galaxií Laskavel, ve které jsou všichi Laskavelčani šťastní a spokojení a to díky tomu, že je v galaxii Laskavel složeno vše ze šťastných a spokojených neporušitelných částic Rodinek, díky kterým není potřeba v celé galaxii Laskavel žádných recyklací a tudíž ani smrt.

Rodinka hvezdy opr

vrstvy tela L

Spojenovská tabulka Rodinky, dle různých spojenství, u které se každé spojenství nejdříve zkušebně formuje ve virtuální podobě, což je v tabulce uvedeno jako V a teprve poté,  až je podoba spojenství podle přestav Rodinky, tak se virtuální podoba spojenství převede do fyzické podoby spojenství.

rodinka8 bunka tela2

spojenska tabulka 1Spojenství v Laskavelu má tři rozvazovací spojenství a to kapalné, pevné a plynné, které tvoří celé prostředí Laskavelu včetně stromů s lísty a listy a poté jedno nerozvazovací spojenství a to buněčné, které tvoří osoby v Laskavelu. Je tomu tak proto, aby se jasně definovaly vlastnosti jak pro spojenství rozvazovací u prostředí včetně stromových lístů a listů, tak vlastnosti pro spojenství nerozvazovací u osob, kdy je tomu tak proto, aby se tyto různé spojenství spolu vzájemně neslučovaly, nemíchaly  a vzájemně si mezi sebou neovlivňovaly své vlastnosti. Díky tomuto nastavení různého spojenství jak pro prostředí, tak i pro osoby, se může v Laskavelu bezpečně konzumovat jakékoliv spojenství rozvazovací, aniž by toto rozvazovací spojenství jakkoli ovlivnilo spojenství nerozvazovací či jej dokonce změnilo ze spojenství nerozvazovacího na spojenství rozvazovací.

 

Rodinka bodz1 Rodinka body

Rodinka body1

Prospokojová soustava v Laskavelu

V Laskavelu je mužské a ženské prospokojí pouze druhotným a to proto, protože pokud by bylo dáno prvenství dvěma rozdílným prospokojím, bylo by poté složitější zajistit u muže a ženy harmonický svazek bez dohadování se, které prospokojí je tím důležitějším pro párové spokojenství. Proto je v Laskavelu prvotním k párovému spokojenství pupík, který má stejný jak muž tak i žena a podobně jako je dětský pupík zdrojem pro harmonický růst a spokojenost dítěte od fáze plodu, tak je dospělý pupík zdrojem harmonického života a spokojenosti z párového pupoorgasmu, co by spouštěče k dobrovolným a dodatkovým funkcím u obou prospokojí, kterých mohou jak žena tak muž využít, ale také nemusí, protože prospokojí nejsou spouštěčem k žádnému druhu orgasmu a ani k aktivaci vajíčka, ke kterému může dojít i bez přímého kontaktu obou prospokojí.

Jednotný a stejný prospokojový základ pro ženy a muže v Laskavelu, kterým je děloha, vaječníky a aktivační vaječníky.

Obrázek znázorňující prospokojí a vnitřní vzduchový polštářek před nafouknutím prospokojí ženy a muže.

prospokoji7

Obrázek znázorňující prospokojí a vnitřní vzduchový polštářek po nafouknutí prospokojí ženy a muže.

prospokoji6

Vzhledem k tomu, že může v Laskavelu mít dítě jak žena, tak i muž a jejich párové spokojenství či jednotlivcovské samospokojenství není nijak závislé na jejich různých prospokojích, tak jsou brány obě prospokojí jako různé estetické doplňky, kdy k vytvarování mužského prospokojí v Laskavelu nedochází z impulzního nahnání krevní tekutiny do tkáně a následným jejím uzavřením ve tkáni, jako je tomu u mužů na Zemi, ale k vytvarování prospokojí u mužů v Laskavelu dochází prostřednictvím aktivace nafukovacího bodu, po němž se v mužském prospokojí nafouknou vzduchové cestičky, jenž jsou uzpůsobeny k nafouknutí a které mají vstupní a výstupní ventilky zajišťují optimální nafouknutí mužského prospokojí ze zásobníkového vzduchového polštářku, který je u obou prospokojí umístěn v poševních stěnách dutiny břišní a který obsahuje přesně dané množství média určeného k bezpečnému nafouknutí mužského popřípadě i ženského prospokojí odpovídající jejich optimálnímu natvarování. Nafukovací a vyfukovací ventilky řídí optimální nafouknutí prospokojí a v případě jakéhokoli většího tlaku či násilí v oblastech nafouknutého prospokojí, tyto ventilky okamžitě zabrání poškození nafouknutého prospokojí, vyfouknutím prospokojí a proto jsou obě prospokojí bezpečná jak pro muže, tak i pro ženy. V Laskavelu se tento nafukovací způsob tvarování prospokojí vybral proto, protože nezpůsobuje ani mužům ani ženám nepohodlí, má jednoduché ovládání bodem nafukovacím pro nafouknutí a bodem vyfukovacím pro vyfouknutí a zároveň nenarušuje krevní oběh těla alarmem v krevním řečišti tím, že by byla nahnána do prospokojí krev, poté v něm byla tato krev zadržena a nemohla po dobu erektivního tlaku volně cirkulovat, jako je tomu u mužů na Zemi. Ženská prospokojí mají možnost nafouknutí ve tvarech s podobností květů na Zemi, což umožňuje u každé ženy jinou podobu jejího prospokojí, kdy obě tyto možnosti nafouknutí prospokojí ženy či muže jsou funkční až v jejich dospělosti a jsou určeny pouze ke zpestření mazlící zábavy mezi mužem a ženou v Laskavelu.

Prospokojí u žen v Laskavelu, kdy vlevo je prospokojí před nafouknutím prospokojového ženského květu a vpravo je prospokojí po nafouknutí ženského prospokojového květu.

zenskeprospokoji1

zenska cast prosp2ab

Prospokojí u mužů v Laskavelu, kdy vlevo je prospokojí před nafouknutím prospokojového mužského rozvíjení a vpravo je prospokojí po nafouknutí mužského prospokojového rozvíjení.

muzskeprospokoji2

muzska cast prosp2ab

Muži v Laskavelu erekcí neznají, jako muži na Zemi, protože jsou jejich prospokojí stejně jako prospokojí žen, pouze jako různě okrasný doplněk, který je bez jakýchkoli orgazmových či jiných prožitků neboť k veškerým prožitkům je určen objímací a mazlící pupoorgasmus a mimo doplňkových prospokojí, mají jak žena tak muž, jednotný a stejný prospokojový základ, kterým je děloha, vaječníky a aktivační vaječníky. Jak muž, tak i žena mají svá prospokojí doplněna nafukovacím efektem, který má pro aktivaci aktivační bod a pro deaktivaci deaktivační bod, díky čemuž si muži v Laskavelu mohou mužskou okrasu, tak jak ji mají muži na Zemi, kdykoli nafouknout a poté kvůli lepšímu pohodlí opět kdykoli vyfouknout a to bez jakýchkoli vedlejších nepříjemných pocitů způsobených erekcí, jako ji mají muži na Zemi. U každého prospokojí je vzduch do prospokojí nafouknut vždy v daném množství, které je tlakově monitorováno proti přefouknutí s doplňkem bezpečnostních výpustí a proto přefouknutí u žádného prospokojí nehrozí a to ani u muže ani u ženy. Tento nafukovací efekt mohou dále jak žena, tak i muž využít pro zábavu i v oblastech svých prsou, kdy i v těchto oblastech je monitoring proti přefouknutí. Kůže v nafukovacích oblastech prospokojí a v nafukovacích oblastech prsou je u Laskavelčanů elastičtější, nežli v jiných částech těla a je tomu tak proto, aby po vyfouknutí nafukovacích oblastí, nezůstala kůže nikdy natažená a povislá.

Prochutinová cesta v Laskavelu

Prochutinova soustava8

Rozdíl buněčného spojení neporušitelných částic Rodinka

Rozdil bunecneho spojeni1Rozdíl buněčného spojení neporušitelných částic Rodinka – Detail spojenství

Rozdil bunecneho spojeni2

Znázornění kružnice v Laskavelu dle výpočtu U1R:

kruznice v Laskavelu

Čísla linková v Laskavelu

Cisla L digital

Laskavel – Otázky a odpovědi

Laskavel – recepty

Laskavel – Videa

ευγενώς