Laskavel – Videa

bloggif_5a3bbab2bbb44Veselé a Šťastné Laskavelské Snílkové Svátky

Laskavel je Svět, který má zcela jinou podobu a kde mráz ani oheň nikoho nepálí.
V Laskavelu jsou k jídlu jen stromové lísty , které se upravují různými způsoby a vznikají tak prochutiny s neomezenými možnostmi kombinací, chutí a vůní. Kvůli masu či mléku se nechová zvěř a ani se neporáží pro maso, protože maso, coby mlasko roste na stromech jako lísty, podobně jako místo mléka rostou na stromech lísty bělíka a další jiné lísty pro další jiné druhy prochutin. Stromy se nekácí, ale jenom přemísťují na jiná stanoviště, protože rostou stále a v náhradě za dřevo jsou opadavé stromové listy, kdy každý strom má jednak různé lísty neopadavé k jídlu a dále různé listy opadavé, které jsou využitelné jako dřevo a jiné suroviny, pro stavební, textilní a další jiný průmysl. Hmyz a Zvířátka jsou v Laskavelu pouze coby virtuální projekce, kdy jejich podoby navrhují dospělí i děti a odsouhlasené podoby se poté upraví pro virtuální projekci. Hmyz a zvířátka ve všech virtuálních projekcích mezi sebou nebojují a ani se mezi sebou  nepojídají.
Laskavel je Svět, který nepotřebuje obchodování ani peníze, protože si v něm umí každý vše sám vyrobit a všichni v něm umí spolu vzájemně spolupracovat s cílem zajištění společného úspěchu a společné spokojenosti.
Laskavel je Svět, ve kterém má gurmánství a konzumace všech různých prochutinových dobrot včetně specialit z mlaska zcela jinou a novou podobu.
Laskavel je Svět, ve kterém má Věda a vědecké vynalézání rozšířené možnosti.
Laskavel je Svět, ve kterém se nic nemusí tajit či zkreslovat a jsou si v něm všichni rovni. Laskavel je Svět, ve kterém se může tvořit, aniž by se vytvořené muselo likvidovat či bořit.     Laskavel je Svět, ve kterém ženy i muži mají možnost otěhotnět a mít děti.                           Laskavel je Svět, ve kterém je Láska a Moudrost v Harmonii.
Laskavel je Svět, ve kterém se vše jmenuje život.

krajina13