Laskavelská Galaxie

Zákon Vesmíru ve svém prostoru umožňuje vznik Galaxiím za hlavní podmínky a to té, že co si v prostoru Vesmíru schválená Galaxie vytvoří, to bude ze strany Galaxie i ukliditelné a proto Laskavel předložil řešení úklidu všeho vytvořeného formou samoúklidu neboli cokoli vytvářeného Galaxií Laskavel, se umí po předem nastavené době zadávané přímo při tvorbě i samouklidit, protože Laskavel shledal jako nevhodné zvolit si pojídací úklidové řešení prezentované Zemí, které rozděluje jeden celek na stůl se dvěma polovinami a to jednou polovinou, která jí či se u stolu pase a na druhou polovinu, která je u stolu  jezena či je spasena v podobě onoho koloběhového D_RAČÍHO recyklačního pojídacího cyklu, kterým cokoli se vytvoří neboli cokoli se do prostoru Vesmíru Dá, to se také z prostoru Vesmíru recyklačně  vezme neboli sní zpětným RAK, kdy takovéto úklidově recyklační pojídací nastavení Země shledal Laskavel smutným nastavením pro celou poráženou stranu, jezenou ze strany rádoby vítězů v onom pod obojím úklidovému navržení rest_au_rací Země.

Planeta L4

Nastavení Galaxie Laskavelu

V galaxii Laskavelu se nemusí samy otáčet či obíhat ani planety Laskavelu okolo Sluncí a ani se nemusí otáčet či obíhat Slunce okolo planet Laskavelu, protože stabilitu všemu v Laskavelu zajišťuje Osmičková energetická komunikace, která zároveň vše v Laskavelu drží a spojuje. Prostřednictvím Osmičkové energetické komunikace je zajišťována nejenom komunikace a stabilita, ale i obrazová a světelná fotostopa v celém prostředí Galaxie Laskavelu. Aby bylo zajištěno pro všechny Laskavelčany co nejvíce místa, tak mají jednak planety a Slunce schopnost propojování se mezi sebou s dalšími nově vzniklými planetami Laskavelu dle přání Laskavelčanů a dále je každá planeta Laskavelu obyvatelná jak na povrchu planety, tak i uvnitř planety, včetně nitra ve všech Sluncích v Galaxii Laskavelu. Tím, že jsou planety Laskavelu obyvatelné vně i uvnitř a Slunce v Laskavelu obyvatelné uvnitř, tak toto nastavení planet a Sluncí v Galaxii Laskavelu, umožňuje částicím Rodinek, že nemusí hmotově vyplňovat úplně celá nitra planet i Sluncí, kdy toto úsporné nastavení je proto, protože v celé Galaxii Laskavelu se v první řadě myslí na všechny částice Rodinek, ze kterých jsou složena všechna spojenství v Galaxii Laskavelu a je proto prioritou, všem částicím Rodinek, vždy zajistit pohodlí a spokojenost. Cestování mezi všemi planetami a Sluncemi v Galaxii Laskavelu, se cestuje prostřednictvím Osmičkových energetických drah, které planetami a Sluncemi Laskavelu procházejí a to od jednoho vnějšího obvodu k druhému vnějšímu obvodu, vždy přes vnitřní prostředí planet či Sluncí.