Laskavelská zima

I v Laskavelu je v zimním období mráz, led a sníh, podobně jako na Zemi, ale v Laskavelu je více druhů vod s názvem vavody neboli variabilní vody, což umožňuje, aby měly vavody v prostředí Laskavelu různé molekulární vlastnosti mrznutí i nemrznutí, ale nezávisle na molekulárních vlastnostech vavod v prostředí a díky tomu nikdy nezmrznou v Laskavelu vavody, které jsou obsaženy ve stromech, v půdě či v osobách a to proto, protože uspořádání molekul vavod se vždy změní i podle toho, v čem se tyto vavody nacházejí, to znamená, že i když v Laskavelu vypijete vavodu, která by v prostředí Laskavelu jinak zmrzla, tak se ihned po vypití takovéto vavody změní u této vavody její molekulární struktura na vavodu nemrznoucí a to samé platí i o přítomné vavodě v půdě a o přítomné vavodě ve stromech. Díky této molekulární změně struktury vavody na nemrznoucí vavodu, mohou stromům růst lísty i listy i v zimě, voda v půdě je dostupná všem, protože je stále v tekutém stavu a osobám není v zimě zima, protože vavoda, kterou obsahují jejich těla v mrazu nemrznou.

srovnani nastaveni11a1