Laskavelské modelování předmětů

Laskavelské částicové modelování ze surovin surovinových listů je zábavou, protože se každý předmět modeluje pomocí částicových výrobníků, které namodelují ze surovinových listů každý potřebný předmět dle grafických požadavků zadaných do výrobníků. Pokud by po namodelování předmětu bylo potřeba již hotový předmět jakkoli upravit, tak jsou v Laskavelu k tomuto účelu určeny modeltužky, které do předmětu vytvoří otvor bez potřeby vrtání a to tak, že se na předmět  v místě požadovaného otvoru nakreslí  modeltužkou tvar požadovaného otvoru a částice se v onom místě samy z předmětu uvolní tak, aby vznikl otvor podle tvaru nákresu, kdy hloubka otvoru se nastavuje hloubkotužkou, kterou se od středu otvoru nakreslí požadovaná hloubka otvoru a nebo se tvar otvoru hloubkotužkou ještě jednou zvýrazní, čímž se otvor v předmětu vytvoří skrz předmět. Těmito modeltužkami se v Laskavelu upravují předměty i liniově, což znamená že lze pomocí modeltužky, jak do předmětů dělat otvory, tak je lze pomocí modeltužky i liniově oddělovat podle požadovaného tvaru a to tak, že se nakreslí na předmět požadovaná linie a tato linie se ještě jednou zvýrazní hloubkotužkou buď v délce požadovaného zahloubení, kdy částice se v linii oddělí jen do této délky zahloubení a nebo se hloubkotužkou zvýrazní celá linie po celé délce a částice se v této linii u předmětu samy rozvážou, čímž se předmět rozdělí bez potřeby řezání.