Laskavelské prochutinství a stolování

V Laskavelu jsou k jídlu jen stromové lísty , které nerostou jako struktura živá, ale pouze se částicově skládají jako struktura neživá na Laskavelských stromech v jejich kornoutkových úponech, ze kterých se prochutinové lísty netrhají, ale pouze se z nich vytahují a poté se tyto lísty  upravují různými způsoby jako prochutiny s neomezenými možnostmi kombinací, chutí a vůní, kdy se žádná z těchto prochutin nikdy nekazí a je stále čerstvá do doby než je zkonzumována a nebo do doby než vysvětlí zpět do půd, pokud by se připravená prochutina v předem nastavené době nezkonzumovala. Tepelně připravované prochutiny se při přípravě nikdy nespálí, protože oheň či jakýkoli tepelný úpravník s prochutinou pouze reagují dle času tepelné úpravy a to do stavu její úspěšné konečné prochutinové podoby dle nastavení a nikoli, že by prochutinu museli spálením zrecyklovat k její likvidaci. Díky tomuto nerecyklačnímu nastavení ohně a všech tepelných úpravníků se u přípravy prochutin o oheň, či o jakýkoli jiný tepelný úpravník nespálí ani nikdo z osob a nespálí se ani jakákoli věc či jiná surovina, protože oheň a tepelné úpravníky jsou určeny pouze k úpravě prochutin popřípadě k výrobní úpravě surovin, ale na těla osob oheň a tepelné úpravníky nepůsobí.  Kvůli masu či mléku se neloví, nechová se a ani se neporáží žádná zvěř pro maso, protože maso, coby mlasko se částicově  skládá na stromech do tvaru  lístů, podobně jako místo dojeného mléka zvířat, se na stromech částicově skládají lísty bělíka a dále další jiné lísty pro další a jiné druhy prochutin k zábavnému, společenskému a přátelskému prochutinství, které díky tomuto nastavení není na úkor kteréhokoli života. Částice z prochutinových lístů či vavod se nenavazují na těla Laskavelčanů a po zkonzumování, se bez potřeby jakéhokoli trávení samy uvolní z prochutinové soustavy a snadno coby částice prostoupí tělem konzumenta, aby se mohly samy vrátit zpět do půd pro opětovnou možnost skládání se do dalších prochutinových lístů či vavod, proto po konzumaci prochutin či vavod nehrozí žádnému Laskavelčanovi obezita, vodnatelnost, přepití, či jakákoli jiná nežádoucí trávicí pokonzumační reakce. Výjimkou u které je možné po snězení lístů vyloučit konečníkem produkt z prochutinové soustavy, jsou listy kolorek, které tělo také nezatíží žádným zpracováním, ale na rozdíl od jiných bezprodukčních lístů, vyjde z těla ven produkt z prochutinové soustavy, který je bez pachů a v různých pastelových barvách s konzistencí připomínající měkkou želatinovou hmotu malých tvarů zaoblených srdíček, což je pro zabavení konzumentů jako vedlejší doplněk ke konzumování kolorek a dále jako informativní nasimulování zpracování prochutin  s produkcí, které pokud by bylo z jakéhokoli důvodu zabráněno či zamezeno a produkt z kolorek by nemohl vyjít z těla ven konečníkem, tak se částice tomuto přizpůsobí a projdou skrze konečník rozvázaně částicově a vrátí se coby částice zpět do půd, stejně jako je tomu u částice z jiných prochutin. Lísty kolorek jsou zároveň jedinými z jedlých lístů, které umí záznamově zaznamenat i celou cestu tělem od snězení až po vyloučení a po vložení těchto vyloučených lístů kolorek do speciálního videoznázorňovače ve vědači si může každý konzument kolorek tuto cestu svým tělem přehrát na tomto speciálním videoznázorňovači. Kromě této simulace želatinového produktu z prochutinové soustavy se dá nasimulovat i produkt bezpachových barevných plynových větrů, které tělo taktéž nezatíží žádným zpracováním pachu a tyto plyny se vytváří tak, že se prochutiny z kolorek zapijí některou z barevných vavod a tuto barvu pak bude mít i vyloučený plynový větr, jehož barva je krátkodobého charakteru, což znamená, že po uvolnění větru z prochutinové soustavy do okolního vzduchu, barva postupně vymizí. U obou simulací produktů se částice pohybují prochutinovou soustavou samy, což vylučuje jakékoli riziko, že by se oba produkty kdekoli v prochutinové soustavě zadržely, zastavily, či jakkoli svoji přítomností v prochutinové soustavě znepříjemnili pohodlí konzumenta po konzumaci jak kolorek, tak i s nimi barevných vavod. Prochutinství je proto druhem zábavy, při kterém mohou všichni vynalézat nové a nové recepty prochutin, tyto prochutiny poté mohou všichni konzumenti konzumovat u společného prochutinového stolování a i po konzumaci se mohou všichni konzumenti zabavit různými produkty, ale nikdy ne ve smyslu zesměšňování či výsměchu. Prochutinství neboli konzumace kterékoli prochutiny z prochutinových lístů včetně konzumace prochutinových lístů kolorek a jejich zapití barevnými vavodami je všem dobrovolná a čistě pouze zábavně zájmová, což znamená, že není z důvodu hladu co by vynucení recyklace, ale je z důvodu chuti a příjemných pocitů navozených částicemi Rodinek, které se buď z prochutin vyvazují a bezprodukčně částicově opouštějí těla konzumentů, kdy toto jejich vyvazování a opouštění těla přináší konzumentům pocit tepla či chladu dle druhu zkonzumovaných prochutinových lístů spolu s jemnými vibracemi a nebo v případě konzumace prochutinových lístů kolorek, které procházejí celou prochutinovou soustavou  je možno vnímat jemné pulsující impulzy z míst v prochutinové soustavě, ve kterých se právě procházející částice prochutin  nacházejí. Aby bylo v Laskavelu zachováno prochutinství v rozumném objemu zkonzumovaných prochutin a vavod, tak má každá prochutinová soustava u Laskavelčanů  nastaveno jednotné objemové počitadlo pro konzumaované prochutiny a to 2,5 kg prochutin z kolorek s 2,5 l vavod denně  a 5 kg prochutin mimo kolorek s 5 l vavod denně , které v případě jejich překročení způsobí nejprve informační tělomalbu malého duhového květu na dlaních podobenstvím duhové růže na Zemi s významem pro každého, již neprochutinuji, ale žeružeru a poté následuje vypnutí vnímání chuti a všech příjemných pocitů po konzumaci prochutin. Tento limit  2,5 kg prochutin z produkčních kolorek  s 2,5 l vavod denně  a 5 kg prochutin mimo produkčních kolorek s 5 l vavod denně se v Laskavelu zřídka kdy překročí, protože objem konzumovaných prochutin se pohybuje průměrně do 2 kg prochutin a do 2 l vavod denně, proto je onen nastavený jednotný denní limit pro konzumaci prochutin a vavod pouze doplňkovým, ochranným a zajišťujícím nepřehánění konzumování prochutin a vavod v Laskavelu.