Laskavelské spojenství

V Laskavelu se skládají z neporušitelných částic Rodinek spojenství netělesná neživá, kterými jsou spojenství pevná, kapalná a plynná, tvořící veškeré prostředí, všechny stromy, prochutiny suroviny a z nich vytvořené věci a poté spojenství tělesná živá, kterými jsou všechna spojenství buněčná, tvořící osoby. Aby byla vyrovnanost u obou spojenství a to mezi spojenstvím netělesným neživým a spojenstvím tělesným živým, tak všechna spojenství netělesná neživá mají jednu shodnou podobu tělesnou virtuální, která dává všem spojenstvím netělesným a neživým stejnou možnost mít jak viditelné tělo vzezření osoby, jako mají těla osob u spojenství tělesných živých, tak i možnost vzájemné komunikace mezi spojenstvími netělesnými neživými a spojenstvími tělesnými živými.

V Laskavelu jsou si jednoduše všechny neporušitelné částice Rodinek rovny a proto i neživé struktury mají všechny virtuální podobu těla osoby se zachováním běžného mluvení a komunikace osoby s osobou, aby i neživým strukturám bylo zachováno právo mít tělesnou podobu a mluvu, byť je tato podoba osoby virtuální a mluva pomocí energohlasivek.

Toto nastavení spojenství v Laskavelu je proto, aby měly všechny neporušitelné částice Rodinek v Laskevelu stejná práva mít jak vzezření osob, tak i mít možnost komunikace mezi spojenstvím netělesným neživým a spojenstvím tělesným živým.

Rodinka hvezdy opr

rodinka8 bunka tela2