Laskavelské spojenství

V Laskavelu se skládají z neporušitelných částic Rodinek spojenství netělesná neživá, kterými jsou spojenství pevná, kapalná a plynná, tvořící veškeré prostředí, všechny stromy, prochutiny, suroviny a z nich vytvořené všechny věci a poté spojenství tělesná živá, kterými jsou všechna spojenství buněčná, tvořící osoby.

rodinka8 bunka tela2Aby byla zajištěna vyrovnanost u obou spojenství a to mezi spojenstvím netělesným neživým a spojenstvím tělesným živým, tak všechna spojenství netělesná neživá mají jednu shodnou podobu tělesnou virtuální, která dává všem spojenstvím netělesným a neživým stejnou možnost mít spolu se strukturální podobou jakékoli věci i virtuální podobu těla osoby s různými podobami oděvů, stejně jako mají těla osob u spojenství tělesných živých a současně mají i možnost komunikace se spojenstvími tělesnými živými a to prostřednictvím virtuálních energohlasivek, které jsou obdobou hlasivek buněčných tělesných či buněčných světýlkových u osob a proto lze jimi taktéž mluvit běžným mluveným slovem. V praxi taková komunikace mezi spojenstvím neživým a spojenstvím živým probíhá buďto po pohlazení ze stran spojenství živých či po energopohlazení ze stran spojenství neživých a nebo po oslovení jménem u spojenství živých a nebo po oslovení jménem plus názvem u spojenství neživých. Každá komunikace je vždy vedena ohleduplně s přihlédnutím na odpočívání či spánek, protože jak jednotlivé osoby u spojenství živých, tak i jednotlivé věci u spojenství neživých mají právo na odpočinek spolu se spánkem, kdy se obě strany komunikací nevyrušují a díky možnosti zobrazení virtuální podoby osoby u všech věcí, je jasně vidět, zda tato virtuální osoba věci právě odpočívá a spí a nebo je vzhůru, kdy u osob je to všem vždy jasné.

LASKAVEL strom a ja2Toto nastavení u spojenství v Laskavelu je proto, aby měly všechny neporušitelné částice Rodinek v Laskevelu stejné právo mít u všech spojenství, která tvoří, vzezření osob a současně i možnost běžné komunikace mluvené mezi spojenstvím netělesným neživým a spojenstvím tělesným živým, která umožňuje, aby si každá věc dle potřeby upravila například svoji váhu při přemísťování věcí a to tak, aby se po dobu přemísťování stala lehkou a díky tomu i snadno přemístitelnou, či jiná úprava věci a to vždy dle vykomunikované potřeby, kdy mezi vykomunikované potřeby patří jak výjimečné zkracování doby pro spojenství u věci tak i prodlužování doby pro spojenství u věci a to opět vždy dle potřeby. Pokud se u věci chce zkrátit doba jejího strukturálního spojenství, tak se toto vykomunikuje s virtuální osobou pro věci, věc se položí na kteroukoli modrou půdní úklidovou plochu a po třech dnech věc částicově vysvětlí do půdy. Pokud se u věci chce prodloužit doba jejího strukturálního spojenství, tak se toto také vykomunikuje s virtuální osobou pro věci a v době částicového vysvětování  věci se věc položí na kteroukoli růžovou obnovovací půdní plochu a doba jejího strukturálního spojenství je okamžitě prodloužena na stejnou dobu jako u ní byla nastavena doba předchozí. Obě plochy a to jak modrá úklidová, tak růžová prodlužovací působí pouze na struktury věcí.

Všechna spojenství se vytváří prostřednictvím aktivování různých variací a kombinací příslušných druhů spojenských bodů u Laskavelských neporušitelných částic Rodinek.

Rodinka hvezdy opr

Energetické dráhy pro vytváření a spojování různých druhů spojenství jsou nastaveny tak, aby energetické mašličky u jednotlivých spojenských bodů spojenství plnily jak funkci spojovací, tak funkci přesvětýlkovací u osob a vysvětlovací rozvazovací u věcí a to vždy buďto dle předchozího nastavení a nebo dle potřeby.

Všechna spojenství a všechny jejich nastavení jsou ovládané z hlavní středové energetické linie, kterou je vysílán energický signál působící pouze na schodně
nastavené přijímající body u daného a požadovaného spojenství a které reagují přesně
na ten či onen vysílaný signál, neboť je shodný s nastavením jejich příjmu, kdy je tento spojenský přenos energie, pro vytváření spojenství,  podoben jedné hlavní vysílací anténě, která vysílá podle potřeby vytvoření či úpravy daného spojenství a na tento vysílaný signál reagují pouze ty spojenské body, které mají příjem na ten či onen signál nastaven dle jejich příslušného druhu spojenství.

Laskavelská neporušitelná Rodinka a znázornění všech jejich energických spojenských linií pro všechny druhy spojenství

Všechna živá buněčná spojenství jsou neutralizačně  neporušitelná, přesvětýlkovací a všechna neživá spojenství jsou komunikačně rozvazovací a vysvětlovací.

Rozdil bunecneho spojeni2

Rodinka spojenske body