Laskavelské stromy

V Laskavelu jsou k jídlu jen stromové lísty , které se upravují různými způsoby a vznikají tak prochutiny s neomezenými možnostmi kombinací, chutí a vůní. Kvůli masu či mléku se nechová zvěř a ani se neporáží žádná zvěř pro maso, protože maso, coby mlasko roste na stromech jako lísty, podobně jako místo dojeného mléka zvířat, rostou na stromech lísty bělíka a dále další jiné lísty pro další a jiné druhy prochutin. Zdrojem surovin jsou stromové listy, které jsou různého složení a to dle stromu, na kterém rostou.

Všechny Laskavelské stromy se rozvíjí částicově na povrchu půdy a nenarušují tak půdu žádným prorůstáním do ní svými kořeny, díky čemuž jsou s půdou všechny Laskavelské stromu v soudržné a spojovací harmonii.

strom laskavel mLaskavelský strom s vnitřním detailem nekončících drah okruží a lístových baněk s prochutinovými lísty srdcových tvarů a surovinovými listy kulatých tvarů.

strom L8mJadroňka stromu v prstencovém úponu pro rozprostření dalších stromů na půdách Laskavelu, která se nekonzumuje.

strom L6Vavoda v pohárech stromu.

strom L5Detail prochutinových lístů, lístových baňek a kornoutkových úponů.

strom L4Detail barevného rozlišení stromových drah.

strom L12mStabilizační žebřiní stromu s detailem hlavního stromového žebřiní srdcových tvarů určených k posezení u stromu a vedlejšího žebřiní s trubicovými otvory pro stromové tuliokrasky.

strom L13Detail hlavního srdcového žebřiní stromu.

strom L15Detail spodního obalu jadroňky ve stromech, ze které se stromy prostřednictvím žebřiní rozprostřely na povrchu půdních ploch Laskavelu, bez nutnosti se do půdy jakkoli zavrtávat jakýmkoli kořenovým systémem.

strom L16Vnitřky stromů v Laskavelu jsou duté, protože má každý strom pevný částicový obal, kterým se neporušitelné částice Rodinek dle potřeby přemísťují z půdy do lístů či listů a každý strom v Laskavelu je díky tomuto neporušitelným.

strom L19Celý strom je pro potřebu přemístění jednak dílově rozložitelný a opět složitelný a nebo lze celý strom přemístit prostřednictvím duhodrah či duhopěšinek, protože jsou stromy s půdou spojeny pouze energeticky částicově nikoli jakýmkoli kořenovým systémem a lze je díky tomu současně i částicově energeticky přemísťovat dle potřeby na jiná stanoviště.