Laskavelsko – Země

kruhy1První nezávislý stát neovlivňovaný politikou, náboženstvím, bankovnictvím penězi a který má jedno jediné motto vlády, práva a ústavy: Mám li se mít dobře já, musí se mít dobře všichni
Charakter státu – První lidově akademická společnost.

První lidově akademická společnost je první podobou státu, ve kterém jsou veškeré zájmy nastavovány všemi tak, aby byly výhodné pro všechny. První lidově akademická společnost  klade hlavní důraz na vzdělanost, vědu, spokojenost, soudržnost, zdvořilost, ohleduplnost a společné odborné a znalostní zajištění soběstačnosti všech jednotlivců i všech jednotlivých rodin a to ve všech oblastech. Je tomu tak proto, protože neznalost odbornosti způsobuje závislost, závislost  způsobuje nespokojenost a toto vše podporuje využívání neznalých a závislých těmi, kteří si na neznalosti a závislosti staví finanční business, protože s neznalostí a závislostí se velice snadno obchoduje.

Chod státu – První lidově akademická komora.

První lidově akademická komora je složena s dobrovolníků, kteří vykonávají dobrovolnou funkci v komoře a veškeré návrhy této První lidově akademické komory jsou před schválením vždy prvně vyvěšeny na veřejných elektronických vývěskách a to tak, aby se ke každému návrhu První lidově akademické komory mohl vyjádřit všechen lid celé První lidově akademické společnosti. Všechny komentáře ke všem návrhům musí být věcné, stručné, neanonymní a slušně formulované, aby se všichni vždy zaměřili pouze na řešení daného tématu.

Reprezentanti státu – Dobrovolní diplomaté.

Dobrovolní diplomaté dohlíží na chod státu a spokojenost lidu, reprezentují stát navenek a jednají s okolními státy ve věcech odsouhlasených První lidově akademickou komorou.

První lidově akademická společnost má proto možnost, mít více reprezentantů státu a to vždy podle potřeby.

Lokalita státu – Dle výběru obyvatel.
Podoba státu – Výstavbou stran obyvatel.
Rozloha státu – Dle zájmu ze strany obyvatel.

 

Míst k založení nového státu výrazně ubylo, protože všechna území již patří nějakému státu. Je tedy buď možnost kolektivního a společného odkupu nějakého území, na kterém by bylo možno stát založit a nebo založit stát na volném moři mezinárodních vod a to vybudováním umělého ostrova složeného z modulových částí základové desky, kterou každý jednotlivý obyvatel přispěje k vybudování ostrova, kdy základní modulová část vypočtená  na každou jednu osobu činí 300 m2. Z této každé základní modulové části 300 m2 na osobu,  jsou vždy 2/3 v trvalém a stálém vlastnictví každého jednotlivce a 1/3 z této každé základní modulové části 300 m2, tvoří plochu společnou. Každý modulový základ bude možno každým jednotlivcem rozšiřovat i nad těchto 300 m2 na osobu, ale každé toto rozšíření nad 300 m2 jedním jednotlivcem, bude uskutečněno teprve poté, co o stejné rozšíření projeví zájem a uskuteční i ostatní jednotlivci v První lidově akademické společnosti, kdy tomu je takto proto, aby nevznikala nikdy vlastnická nerovnost ploch pozemků.

Daň z pozemku kteréhokoli modulového základu ostrova se nikdy hradit nebude a bude osvobozena od daní i veškerá zisková činnost vedoucí k růstu První lidově akademické společnosti.

Obchodování za účelem finančního či jiného zisku v První lidově akademická společnosti nebude nikdy realizováno v oblastech základních potřeb, jako jsou pozemky, bydlení, energie, oděvy, potraviny, komunikace, zdravotnictví a doprava, protože zajištění těchto potřeb v První lidově akademické společnosti bude pod kolektivní správou a užíváním, které budou mít všichni občané První lidově akademická společnosti zdarma.

Pronájem pozemků, nemovitostí, či čehokoli jiného za účelem finančního či jakéhokoli jiného zisku bude v První lidově akademické společnosti nepřípustné a to z důvodu zajištění rovnoprávnosti všech a zamezení využívání jedné skupiny skupinou druhou.

Půjčky, úroky z půjček a jakékoli finanční háčky a návnady, za účelem získání neplodného a nic netvořícího zisku bude v První lidově akademické společnosti nepřípustné a to opět z důvodu zajištění rovnoprávnosti všech a zamezení, aby jedna skupina využívala skupinu druhou.

Veškeré finance, které budou První lidově akademickou společností kumulovány prostřednictvím obchodů s okolními státy, budou tvořit fond pro rozvoj a obchodování První lidově akademické společnosti s okolními státy a to proto, aby byla První lidově akademická společnost vždy plně finančně soběstačná a nikdy si nemusela půjčovat od okolních států a zadlužovat tak, kteroukoli půjčkou z venčí, lid v  První lidově akademické společnosti.

K soběstačnosti První lidově akademické společnosti a nezávislosti První lidově akademické společnosti bude přispívat vlastní vědecký výzkum, vlastní rozvoj nových technologií a vlastní speciální vědomostní výuka a školení všech občanů v První lidově akademické společnosti.

Pozemky, bydlení, energie, oděvy, potraviny, komunikace, zdravotnictví a doprava budou v První lidově akademické společnosti nastaveny tak, aby byly v První lidově akademické společnosti vždy pro všechny zdarma.

Aby se předcházelo nedostatku odborníků z řad lékařství a dalších vědeckých oborů nutných pro chod a řádné fungování První lidově akademické společnosti, bude každý jednotlivec veden k vědomostní všeznalosti a to ve všech potřebných vědeckých oborech, za pomocí odborných výrobků, prostředků a doplňků, které budou spolu se znalostmi zajišťovat každému jednotlivci odbornost ve všech potřebných vědeckých oborech. Díky těmto všeobecným znalostem budou všichni jednotlivci plně soběstační, což zajistí prosperitu, fungování a chod První lidově akademické společnosti.

Bezpečnost v První lidově akademické společnosti bude zajišťovat umělá inteligence s IQ obrannými systémy v součinnosti s dobrovolnými strážci bezpečnosti, kteří budou v případě nutnosti připraveni chránit zájmy práv všech občanů v První lidově akademické společnosti. Dobrovolným strážcem může být kterýkoliv občan, případně i všichni občané První lidově akademické společnosti.

Občanem První lidově akademické společnosti se může stát každý, koho odsouhlasí všichni ostatní občané  První lidově akademické společnosti a kdo přispěje k vybudování ostrova svojí základní modulovou částí 300 m2 na osobu.

Pro občany jiných států, kteří se budou chtít stát občany První lidově akademické společnosti, kteří by byli v jiných státech zadluženi a tomuto problému čelí a bude čelit čím dál větší měřítko lidstva, má První lidově akademická společnost řešení ve formě oddlužení těchto občanů jiných států, ale odsouhlasení tohoto oddlužení bude vždy předmětem schvalování všemi občany První lidově akademické společnosti a dále dle finančních možností První lidově akademické společnosti.

Peníze k penězům, lidi k lidem !

Až toto heslo všichni pochopí, budou všichni šťastní !