Laskavelský textil

Laskavelský textil se nepotřebuje ani tkát, ani stříhat a ani šít, protože se veškerý textil vytváří z emulze textilních surovinových listů, která se natírá na figuršablony podle požadovaného výsledné designu a technologie přípravy emulze určuje jak výsledný druh textilie, tak i délku ustalovací doby pro textilii. Takto si každý přímo doma vytváří v Laskavelu veškerý potřebný textil včetně oblečení.