Náš výzkum SL

Zabýváme se výzkumem ve všech oblastech

Zde výzkum ve vztahu nového znázornění pro záporná čísla, kdy u záporných čísel není potřeba znaménko mínus ( – ), ale budou jednoduše psány a znázorňovány zrcadlově.

zaporna cisla1png

 A zde sčítání a odčítání bez znamének + a –

poctyZde výzkum úsporných technologií, které budou výrobně jednoduché a cenově dostupné všem:

Dále se zabýváme výzkumem působení půdních složek na jakost a trvanlivost vypěstovaných plodin, kdy u všech plodin pěstovaných v půdě, u kterých se jako hnojivo používají živočišná hnojiva jako je chlévský hnůj a močůvka, hnojůvka, kejda, drůbeží trus apod, je zaznamenán rychlejší růst, ale také rychlejší podléhání hnilobě a rozkladu, kdy konzumace takovýchto plodin zatěžuje zažívací trakt konzumenta těmito hnilobnými procesy a celý organismus každého konzumenta je poté náchylnější k onemocnění a zhoubným nemocem.

Náš výzkum se proto věnuje pěstování plodin v granulátech nepůdního charakteru se zálivkou vody, do které byla umístěna zlatonosná ruda, protože naší hypotézou je, že zlato ve vodách mělo vodu čistit a obohacovat ji o jedinečné léčivé vlastnosti.

Rostlinky lesních jahod v granulátu, měsíc po výsadbě:

IMG_20170720_083109

Zlatonosná ruda ve vodě určené k zálivce, kdy nádoba byla umístěné na sluneční světlo:

IMG_20170720_083047

Rostlinka lékořice v granulátu, měsíc po výsadbě:

IMG_20170720_083105

Poté, co jsme rostlinky začali zalévat vodou, ve které byla umístěna zlatonosná ruda, začaly prospívat lépe, než když byly zalévány vodou bez zlatonosné rudy.

Oblibu této vody obohacenou o zlatonosnou rudu si získal i mazlíček morčete, který nepije již žádnou jinou vodu, nežli tu obohacenou o zlatonosnou rudu.

Výsledkem je tedy humorná poznámka, že si tento Svět vybral horečku lovu a trhu zlata místo zdravého života, protože zlato, které bylo pro zdravý život umístěno v Zemi a vodách, umístil tento Svět do bank a nyní se cloumá v horečkách nemocí.  Ale třeba to Svět pochopí a dokáže, že je moudrý …

mrazik-1964hd960x720-thyronx_96079-96319

Náš výzkum je dál i v oblasti stavební, ve které nyní připravujeme první ukázkové rychlé a nenákladné domy s názvem rychlé domky.

Rychlý domek bude mít celistvý vnitřní a vnější plášť, který budou spojovat rukávcové komory. Celý tento hotový domek se přiveze na místo, rozloží se na bodové základy, podepře se speciální nosnou konstrukcí a nafoukne. Potom, co bude domek nafouknutý se místo vzduchu začne do rukávcových komor vhánět stavební pěna, která v rukávech zatvrdne. Po zatvrdnutí obvodové části se nafoukne střešní část a stavební pěna se opět nechá zatvrdnout.

domek rychle

domekrychle

Nové pravidlo:

Pokud vykopanou hřivnu dáme obchodníkům, začnou s ní obchodovat, pokud jí dáme lidem budou se o ni prát a přetahovat. Proto je třetí varianta a tou je, že naučíme všechny lidi, aby si každý uměl svoji hřivnu vyrobit sám …

energieNemusí se ani prodávat ani rozdávat, protože se stačí jen naučit, pochopit a umět si vše vyrobit … 🙂

Mysli !

Naším projektem v energetickém výzkumu jsou přestavby aut na generátory elektřiny.

Novinkou v našem výzkumu je akumulační dřevo, které je schopno si uchovat teplo 5 x déle oproti klasickému dřevu a s menší potřebou vstupního tepla.

A dále se zabýváme výzkumem výroby průhledného dřeva.

Násobení pomocí naší SL kalkolky

Naše navržená výpočtová tabulka pro násobení čísel do nekonečna s neomezeným počtem desetinných míst, protože šířka a hloubka tabulky se přizpůsobuje požadavkům výpočtů.

Autorská práva: www.stromlasky.cz