Naše hypotézy

Jak nezatěžovat žaludek, střeva a tělo bolestmi a nemocemi kvůli trávení potravin Dle obrázku níže lze říct, že vyřešit potraviny, trávení a prožitky, znamená vyřešit vše, včetně hádání se a nemocí …
traveni
Prvek Země, jehož pravou cenu Svět nezná

IMG_20170720_083047

Ze Země se vybírá cenný prvek s názvem zlato, protože byl brán za cenný, ale cennost tohoto prvku je pouze ve Vědě a v obsahu tohoto prvku ve složení kterékoli planety.

Naší hypotézou je, že Prvek s názvem zlato, má obohacovat vodu i půdu každé planety o životodárnou funkci a její jedinečné složení.

Další naší hypotézou je, že každá planeta, ze které se vytěží tento prvek s názvem zlato přestává plnit svoji životodárnou funkci a zanikají na takové planetě všechny životní podmínky, které potřebuje hmyz, rostliny a všichni ostatní živočichové. Příkladem může být planeta Mars, na které si vědci lámou hlavu nad původem kráterů pokrytých zlatem a je jistě zajímavé se zamyslet nad hypotézou, zda tyto krátery nezůstaly coby stopa po vytěžení veškerého zlata z planety Mars, kdy tato chorobná a nenasytná těžba poté způsobila zánik životních podmínek na této planetě.

http://www.national-geographic.cz/clanky/deset-nejvetsich-zahad-marsu-vyresi-je-sonda-curiosity.html

Nenasytnost po tomto prvku jménem zlato na Zemi,  je jak se dá vysledovat také chorobná a  zda Zemi bude stačit varování o ohrožení životních podmínek planety Země při vytěžení tohoto prvku jménem zlato ze Země a nebo zda se Země vydá cestou  Marsu, to se necháme překvapit, ale již se nemůže na Zemi říct, že se o tomto varování nevědělo.

Podpoření této varovné hypotézy:

Předpokládá se že je tohoto prvku jménem zlato v sejfech bank a špercích okolo 2,5 milionu tun zlata, což někteří odborníci považují za nemožné, že by mohlo být tolik tohoto prvku jménem zlato ze Země vytěženo vzhledem k předchozím technologiím a proto počítají spíše s číslem 171 300 tun vytěženého tohoto prvku jménem zlato ze Země a proto se v návaznosti na tento poznatek nabízí hypotéza, zda ono nadbytečné množství vytěženého zlata, které je na Zemi, nepochází z jiné planety nežli ze Země. Na vytěžení dle odhadů ještě čeká v Zemi okolo 52 000 tun tohoto prvku jménem zlato, které je stále alespoň cca třetinově schopno udržovat částečné životní podmínky na planetě Zemi, ale již se spoustou nemocí.

http://ekonomika.idnes.cz/kolik-je-zlata-na-svete-07c-/eko-zahranicni.aspx?c=A130401_173957_eko-zahranicni_brm

Aby se tento prvek začal správně cenit, neměl by již dál nést název zlato,
ale Prvek ZEMĚ (Eg … elementum geo ).

Jak by  vypadal Svět bez plynatosti a páchnoucích hovínek?
Degustik nebo Trávení ?

Naší hypotézou je, že Tlusté střevo je pozůstalé napojení na chybějící orgán s funkcí čištění tlustého střeva od veškeré neživé hmoty a plynů, kdy po odstranění či zakrnění tohoto orgánu zůstalo pouze napojení na tento orgán, které dostalo název slepé střevo proto, protože se tlusté střevo bez tohoto orgánu, který měl čistit jeho obsah, stalo zaslepené odpadní hmotou, která otravuje každé tělo a tím tak ovlivňuje u každého délku životnosti těla. Jak by tedy vypadal Svět bez plynatosti a páchnoucích hovínek? Odpovědí je, že by lidé žili déle a měli by menší potřebu jídla.

Diskuze k tomuto tématu otevřena na:

http://www.stromlasky.cz/…/jak-by-vypadal-svet-bez-plynato…/

Programování

Programování ovlivňuje soubory tím, jak je nastavena obnova ze zálohy a proto obnova ze zálohy nikdy nesmí přepisovat již uložené soubory, protože hrozí, že soubor s menším obsahem dat ze zálohy přepíše soubor s větším obsahem dat, který již byl uložen. Pokud se to už stane, přichází na řadu veškeré průběžné zálohy a IQ … 🙂