Svět nezávislý na penězích

Svět nezávislý na penězích již existuje na našich stránkách, protože naše stránky obsahují podrobný návod na chod a fungování Světa nezávislého na penězích.

puda domovaBez jistoty práva bezplatné půdy domova s možností samoobživy a soběstačnosti, se celý Svět bude točit v tržní nejistotě a všichni budou balancovat v problémech rozdělení mezi bohatstvím a chudobou s ovčím dávej a vlčím ber v uspěchané honičce za nafouknutou bublinou zvanou peníze, kdy celá ta uspěchaná honička za penězi není úspěchem, ale rozdělováním na jedny co dávají a druhé co berou … Jak se potom ve Světě takového rozdělení může naučit hovořit jeden s druhým, když mají jeden a druhý rozdílná myšlení dávej ber ? …
Země dává všem půdu zdarma, tak proč se mají oni o ni stále přetahovat v rozdělení a kupčit s ní, když nemusí ? … Z těch 19 880 m2 vypočítaných z celkové půdy na Zemi pro 1 osobu, se pro každého bez problému najde 300 m2 vlastní půdy Domova …

Peníze byly všem dány jako prostředek, který měl být v úrovni zábavy a rozvoje, ale nikoli v úrovni základních životních potřeb, jako je bydlení, energie, potraviny, ošacení a komunikace, protože oblast základních životních potřeb jako je bydlení, energie, potraviny, ošacení a komunikace, měla zůstat ve společném vlastnictví všech a nemělo se v této oblasti se základními životními potřebami začínat jakkoli  obchodovat.

Svět nezávislý na penězích je v překladu:                                                                                                 

Život nezávislý na penězích se zachováním všem podoby člověka nikoli podoby či chování zvířat.

Pokud si Řád tohoto Světa myslí, že kdyby lidé měli bydlení, energii, potraviny, ošacení a komunikaci zdarma, že by přestal jít pokrok dopředu, tak je to nesmysl, protože největší brzdou pokroku je bič stresu z nesmyslných pracovních kolotočů a nervování se spojené s nejistotou v oblasti bydlení, energie, potravin, ošacení a komunikace neboť i ten nejchytřejší nebude cokoli zlepšovacího vynalézat, pokud je systémem řádu tohoto světa nucen věnovat čas i myšlení jakémukoli pracovnímu kolotoči, aby v něm získal peníze na zaplacení svých základních životních potřeb jako je bydlení, energie, potraviny, ošacení a komunikace.

Je tedy rovno zázraku, že lidé pod takovým tlakem z nejistoty bydlení, energie, potravin, ošacení a komunikace, byli schopni vůbec cokoli vynaleznout.

A kolik zajímavých zlepšovacích vynálezů či návrhů bylo spláchnuto  pracovním kolotočem za účelem zajištění prostředků na bydlení, energie, potraviny, ošacení a komunikace, či spláchnuto nenasytností tržních monopolů ?

STROM LÁSKY předkládá návod na Svět nezávislý na penězích  Návod ZDE.

1+1D*.9.2016 – Den založení Projektu STROM LÁSKY – Svět nezávislý na penězích.

5.9.2016 – 11.9.2016 – První realizační týden Světa nezávislého na penězích.

Co je tedy tím potřebným pro vytvoření Světa nezávislého na penězích ?

Osvěta o pravdě, že lidé nejsou závislí na penězích, ale peníze jsou závislé na lidech.

Naše Motto : Mám-li se mít dobře Já, musí se mít dobře Všichni.

Simulační videa o životě ve Světě nezávislém na penězích

Peníze byly dány lidem pro zábavné odměňování za jejich tvořivost a vědecké myšlení a nemělo se s nimi nikdy začínat obchodovat a úročit je prostřednictvím půjček a nikdy se neměly peníze spojovat se zajištěním základních potřeb, jako jsou energie, komunikace, bydlení a jídlo, proto obnovujeme původní zábavné odměňování za tvořivost a vědecké myšlení lidí, ale toto zábavné odměňování již nebude mít název peníze, ale bude mít název prestiže. Prestiže již nikdo nebude moci zneužít k obchodování a k jakémukoli úročení bez podílu jakékoli tvořivé činnosti, protože prestiže budou pouze prestižní slávou a trvalou odměnou každému za Jeho tvořivost a vědecké myšlení.

Pro všechny, kteří chtějí vědět proč se ve Světě peněz vyrábí čím dál více výrobků, čím dál dražších, ale s čím dál menší životností a za čím dál menší platy, máme zde pro vás tyto dvě jednoduchá znázornění.

V prvním se znázorňuje Svět závislý na penězích ve kterém úroky a půjčky zvyšují potřebu peněz a zvyšování potřeby peněz zvyšuje potřebu výroby a prodeje s požadavkem zachovat pouze takovou kvalitu výrobků, aby měly všechny výrobky pouze takovou  trvanlivost, aby se musely co možná nejdříve kupovat další a další výrobky.

A druhé znázorňuje Svět nezávislý na penězích u kterého se vyrábí pouze podle objednávkového systému a pouze kvalitní výrobky s neomezenou zárukou, kdy většinu výrobků si může každý vyrobit přímo doma na automatizovaných domácích výrobnících.

svetpen

Doporučení Světa nezávislého na penězích vydané dne 5.9.2017

Ctít Život svůj a Životy jiných. 

Nedávat nad hodnotu Života žádné materiální či finanční hodnoty.

Nepodporovat hádky a spory.

Nestavět práci nad zdraví a Život.

Pečovat o Život svůj a Životy jiných.

Podporovat lásku, věrnost a přátelství.

Tvořit a budovat tak, aby byla mezi všemi zachována rovnoprávnost.

Ctít ekologii Nebe a Země.

Podporovat čestnost.

Podporovat spokojenost.