Projekty SL

Bezúdržbový dům

Obrazová dokumentace k modulárnímu řešení podlah a stěn u bezúdržbového domu. Bezúdržbové řešení domu navrhujeme, aby se usnadnil úklid a údržba každého domu a to ve všech prostorách včetně míst pod nábytkem, bez potřeby nábytek pracně odsunovat ,či přemísťovat a stěny, aby je nebyla potřeba nahazovat a malovat. Všechny plochy, které nebudou řešeny roštem, budou mít vnitřní odsávání, které odsaje prach z ploch skrze prachové póry, které bude každá tato plocha obsahovat. Pro podlahy, jiné pracovní plochy a stěny lze volit tří varianty a vzory, na které půjde stěnu či podlahu přetočit a to díky otočnému trojhrannému modulu, pokud bude tento otočný modul vybrán. Nohy nábytku apod, budou doplněny spojovacími lištami tak, aby nohy nábytku zůstaly stát na roštu při vysunutí ploch z roštu při čištění ploch. Chůze po podlahách bude při čištění možná, protože rošt bude mít oka stejně velké jako je tomu např. u roštových venkovních schodišť.

podlahaObr. č.1 Znázornění podlah, pracovních ploch či stěn se samonosným roštem (modrá), za kterým (stěny)či pod kterým (podlahy nebo pracovní plochy) jsou umístěny trojhanné moduly, které se pomocí otočného mechanismu otočí dle požadavku vybraného ze tří variant barev stěn, či tří druhů variant podlah, kdy je samonosný rošt vždy řešen s profilem takovým, aby plocha zdí nebo plocha podlah s roštem lícovala tak, aby do sebe obojí zapadlo a vytvořila se po spojení jednolitá plocha.

 

podlaha5Obr. č. 2 Znázornění čistícího válce, který vyčistí požadovanou plochu po té, co tato plocha vyjede z profilu roštu a učiní čistícímu válci místo pro pojezd vedoucí k vyčištění dle požadavku a to buď suché nebo mokré. Plochy vyjíždějící z roštu je možné skládat z modulů jednoplošných variant neotočných či trojplošných variant otočných.

 

zaluzie
Obr. č. 3 Znázornění trojhranného modulárního řešení pro žaluzie, kdy každý jednotlivý dílec žaluzie bude mít dvě stěny průhledné pro průchod světla a jednu barevnou dle požadavku interiéru.
Dodavatele materiálu pro bezúdržbový dům máme v jednání a čekáme na jeho cenovou nabídku.

Grafická podoba bezúdržbového domu BD SL:

RD SL

Grafická podoba projektu: Stromová relaxační odpočívadla SL

Představení projektu Zahrady SL:

Projekt Zahrady SL má za cíl, aby měla každá zájmová rodina či jednotlivec vlastní pozemek, na kterém bude moci jak pěstovat vlastní ovoce a zeleninu, tak na něm bude moci relaxovat a bavit se.

Zahrady SL se proto liší od dříve známých a klasických zahrádkářských kolonií tím, že jsou všechny Zahrady SL navrhovány se zakomponováním jak samostatných zahrádkářských zón, tak i společných zábavných zón doplněných například bazénem, či jinými sportovními či relaxačními aktivitami a to vždy podle představ a požadavků v Zahradách SL.

Diskuze na téma Zahrady SL – Podílnictví

Naše expozice Zahrady SL na FLORA Olomouc

IMG_20170420_182537 IMG_20170420_182531

Video: Podílnický rozvoj – Zahrady SL s navrhovanou podobou,  kde je znázornění zóny zahrádkářské a zóny relaxační se zakomponováním bazénu a jiných sportovních  či relaxačními aktivit dle představ a požadavků v Zahradách SL.

Diskuze na téma Zahrady SL – Podílnictví

Projekt Zahrady SL je zaměřen na zajištění vlastních pozemků pro jednotlivce a rodiny.

V současné době je však v prodejních nabídkách více pozemků s většími výměrami nežli je pozemků s menšími výměrami a proto projekt Zahrady SL přichází s řešením v podobě společného podílnického nakupování dostupnějších velkých pozemků podílníky, jehož výhodou je větší dostupnost pozemků pro jednotlivé  podílníky a současně i výhodnější ceny pozemků pro jednotlivé podílníky, protože u větších pozemků jsou ceny za m2 nižší.

Každý jednotlivý společný podílový odkup pozemku bude realizován tak, že se celková kupní cena za celý pozemek vydělí počtem podílníků a tato výsledná částka bude kupní cenou podílu pozemku pro každého podílníka. Po podílovém odkoupení každého celého pozemku budou mít všichni podílníci vždy možnost si své podílově vlastněné části pozemku katastrálně a vlastnicky jednotlivě rozdělit.

Grafická studie našeho podúrovňového zatepleného skleníku Polly

pro projekt Zahrady SL:


Náš podúrovňový skleník máme pro zájemce Zahrady SL navržen tak, aby byl jednoduše a svépomocí sestavitelný,  cenově dostupný a veškeré plodiny v něm byly ochráněny před nízkými teplotami.

Ve středové části podúrovňového skleníku je umístěna přírodní vzduchotechnika a zálivkový systém pro plodiny, kdy je zálivka zajišťována vodou srážkovou popřípadě i podzemní, kterou se plní středová zásobárna vodní nádrž, ze které je nastaveno samozavlažování ovoce a zeleniny ve skleníku.

Otop podúrovňového skleníku v chladných měsících je navržen pomocí solárních panelů a pomocné přídavné minielektrocentrály umístěné z venkovní strany skleníku.

Grafický návrh zakomponování podúrovňových skleníků pro jednotlivé podílníky na příkladové ploše pozemku.

 

 

 

 

 

Zájmový formulář pro zájemce o projekt Zahrady SL