Startovní dopisy

Zde budeme umísťovat výtah z naší korespondence se subjekty, úřady a institucemi pro nastartování Světa nezávislého na penězích.

Hlavní korespondence:

Dopis Úřadu průmyslového vlastnictví, který je pouze pro zjištění o tom, kdo za zapatentování platí a kdo je od poplatků osvobozen, kdy v zákoně chybí osvobození od poplatků za zapatentování pro ty subjekty, které nebudou z patentu brát žádný zisk, nebudou s ním obchodovat a chtějí patent pouze ochránit před obchodníky, kteří by s patentem chtěli obchodovat:

Dobrý den, jsme nezisková organizace a máme zájem zapatentovat naše vynálezy bez poplatku, kdy naše vynálezy nebudou nikdy předmětem zisku. Nabízíte nějakou alternativu bezpoplatkového zapatentování vynálezů pro neziskové organizace ?
 
 
Děkujeme za odpověď
 
S přáním pěkného dne
 
STROM LÁSKY z.s.

Odpověď:

k Vašemu dotazu sdělujeme následující:

 

Od poplatků jsou osvobozeny:

  1. a) státní orgány a státní fondy,

 

  1. b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

 

  1. c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

 

  1. d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

 

  1. e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

 

Neziskové organizace do výčtu, na které se vztahuje osvobození od poplatku, nespadají. Bližší informace viz § 8 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Sazebník správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví.

 

Pomoc, případně odborné zastoupení, mohou nalézt přihlašovatelé u patentových zástupců a u advokátních kanceláří. Více informací o zastupování je možné nalézt na webových stránkách Komory patentových zástupců (www.patzastupci.cz ) a České advokátní komory (www.cak.cz).

S pozdravem

Úřad průmyslového vlastnictví

Dotaz:

Dobrý den, děkujeme za Vaši odpověď a je veliká škoda, že zákon nemyslel i na vynálezy, které nikdy nebudou předmětem k obchodování a zobchodování. Úřad průmyslového vlastnictví by proto měl myslet i na tyto vynálezy a to tak, že by se takto přihlášený vynález u kterého by nebyl účtován poplatek stal spoluvlastnictvím vynálezce a UPV s tím, že by tento vynález byl k dispozici zdarma k užívání všem občanům, kteří o užívání vynálezu projeví zájem, za současného ochránění vynálezu proti obchodování s tímto vynálezem a i s jeho patentem.
Jaký doporučujete postup, aby toto rozšíření o osvobození od poplatků s těmito podmínkami platilo i pro tyto případy.
Předem děkujeme za odpověď


STROM LÁSKY z.s.

Čekáme na odpověď …